Bizi svetuje

Sem na čakanju. Lahko delam pri drugem delodajalcu?

V času epidemije je veliko delavcev na čakanju. Ali lahko vmes delajo pri drugem delodajalcu? Kaj pravi zakon?

Sem na čakanju. Lahko delam pri drugem delodajalcu?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, 147. člen) določa, da v kolikor bi za to obstajalo soglasje obstoječega delodajalca, zakon ureja možnost opravljanja dopolnilnega dela.

Določa, da sme delavec, ki dela polni delovni čas, izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden. To lahko stori ob poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del.  

Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom je določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom. 

Veljavna zakonodaja ne prepoveduje možnosti opravljanja dela v okviru (popoldanskega) s. p. ali v okviru pogodb civilnega prava (npr. avtorske pogodbe, pogodbe o delu ipd.). 

Ne spreglejte tudi zakonske prepovedi konkurenčne dejavnosti, saj delavec med trajanjem delovnega razmerja ne sme brez pisnega soglasja za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi pomenili za delodajalca konkurenco. V okviru veljavne pogodbe o zaposlitvi pa je potrebno spoštovati dogovorjeno konkurenčno klavzulo. 

Več preberite v Zakonu o delovnih razmerjih.