Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI POSLOVNEGA ASISTENTA BIZI.SI IN MOBILNE APLIKACIJE BIZI.SI


Nosilec storitve bizi.si je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec).

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo na poslovnem asistentu bizi.si (v nadaljevanju bizi.si ali poslovni asistent bizi.si), se uporabnik prijavlja do servisa informacij o poslovnih subjektov, do katerih lahko dostopa in jih delno uporablja. Nosilec si pridržuje pravico, da vsebine znotraj prijave dodaja ali odvzema. S tem uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato slednjim priporočamo seznanitev tudi s pogoji posameznega produkta nosilca.

 1. Predmet

  Vsebina splošnih pogojev o uporabi poslovnega asistenta bizi.si in mobilne aplikacije poslovnega asistenta bizi.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) je način dostopa in način oglaševanja na spletnem mestu poslovnega asistenta bizi.si (v nadaljevanju bizi.si) in/ali v mobilni aplikaciji bizi.si.

 2. Dostopnost sistema

  Nosilec vzdržuje bizi.si in mobilno aplikacijo bizi.si tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do bizi.si in mobilne aplikacije bizi.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

 3. Način dostopa

  3.1 Način dostopa do bizi.si

  Do bizi.si je mogoče dostopati v različnih nivojih:

  • Nivo ENOSTAVNO ISKANJE (brezplačen dostop do omejenih vsebin bizi.si, pri čemer ni potrebna registracija);
  • Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA ali REGISTRACIJA (potrebna je registracija z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov; omejena uporaba);
  • Nivo DEMO UPORABA bizi.si ali TESTNI DOSTOP (potrebna je registracija z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov. Z registracijo dobi uporabnik pravico preizkusa izdelka, kot ga uporablja naročnik v skladu z identiteto, za katero opravi registracijo za demo uporabo. Po določenem časovnem obdobju pravica do dostopa kot naročnik preneha;
  • Nivo NAPREDNA UPORABA ali POLNI DOSTOP: Naročilo na bizi.si (potrebno je skleniti naročniško razmerje za storitev bizi.si ter plačevanje storitve po ceniku ali nakup storitve v oglaševalskem paketu. Uporabnik v tem primeru dobi neomejen dostop za čas trajanja naročniškega razmerja v skladu z ostalimi členi splošnih pogojev o uporabi bizi.si).

  3.2 Način dostopa do mobilne aplikacije bizi.si

  Do mobilne aplikacije bizi.si je mogoče dostopati v različnih nivojih:

  • Nivo BREZPLAČNA UPORABA (brezplačen dostop do omejenih vsebin bizi.si);

  Nivo NAPREDNA UPORABA, pa vključujejo naslednje nivoje:

  • Nivo NAPREDNA UPORABA: Naročilo na mobilno aplikacijo bizi.si (potrebno je skleniti naročniško razmerje za storitev mobilna aplikacija bizi.si ter plačevanje storitve po ceniku ali nakup storitve v oglaševalskem paketu. Uporabnik v tem primeru dobi neomejen dostop za čas trajanja naročniškega razmerja v skladu z ostalimi členi splošnih pogojev o uporabi mobilne aplikacije bizi.si );
  • Nivo NAPREDNA UPORABA bizi.si s statusom PLAČILO NA ZAHTEVO (Uporabnik lahko plača za plačljive vsebine na mobilni aplikaciji z uporabo enkratnega plačila po ceniku, kar mu omogoča 24 ur neomejene uporabe polne funkcionalnosti mobilne aplikacije bizi.si)

  3.3 Spremembe načina dostopa

  Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si bo nosilec sproti objavljal na spletnih straneh bizi.si, o bistvenih spremembah pa bo uporabnike obvestil pisno oziroma po elektronski pošti.

 4. Omejitev dostopa

  4.1 Omejitev dostopa do bizi.si

  S prijavo v nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA in nivo DEMO UPORABA bizi.si sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani https://www.bizi.si samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih NIVO DEMO UPORABA bizi.si ponuja, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi. Uporabnik se z registracijo zavezuje, da funkcionalnosti ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z etičnimi in moralnimi normami. S prijavo v nivoje NAPREDNA UPORABA lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja storitve spletne strani https://www.bizi.si na toliko računalnikih hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača oziroma je do njih upravičen kot oglaševalec na bizi.si. V primeru, da dostop naročnika do bizi.si ni vezan izključno na uporabniško ime in geslo, ampak tudi na IP številko(e) uporabnika, lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja funkcionalnosti spletne strani https://www.bizi.si le v okviru pogojev, določenih s pogodbo o naročniškem razmerju med nosilcem in uporabnikom storitve bizi.si, iz dogovorjenih IP številk.

  4.2 Omejitev dostopa do mobilne aplikacije bizi.si

  S prijavo v nivoje NAPREDNA UPORABA lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja storitve mobilne aplikacije bizi.si na toliko napravah hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača.

 5. Druga pravila uporabe

  Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na bizi.si za dostop do nivoja BREZPLAČNA REGISTRACIJA, do nivoja DEMO UPORABA bizi.si ter do nivojev NAPREDNA UPORABA uporabil uporabniško ime in geslo, ki mu bosta dodeljena ob registraciji. Gesla je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom občasno spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si.

  Uporabniki, ki so pravne osebe, se obvezujejo skleniti toliko naročniških razmerij na bizi.si in/ali mobilno aplikacijo bizi.si, kolikor je število računalnikov (v primeru bizi.si) oziroma mobilnih naprav (v primeru mobilne aplikacije bizi.si) uporabnika, iz katerih se dostopa do nivojev NAPREDNA UPORABA, ob upoštevanju omejitev dostopa, opredeljenih v 4. točki teh pogojev.

 6. Začetek in trajanje BREZPLAČNE REGISTRACIJE in registracije za DEMO UPORABO za bizi.si

  Uporabnik odda želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter ostale podatke v ustrezen obrazec na spletnem bizi.si. Ob izbiri uporabniškega imena obstaja omejitev, v primeru da je uporabniško ime že zasedeno. Po pravilno izvedeni in zaključeni registraciji sistem avtomatično pošlje sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni elektronski naslov. Sporočilo vsebuje izbrano uporabniško ime in pripadajoče geslo. Geslo je bodisi avtomatično dodeljeno ali pa ga uporabnik izbere sam. Uporabniki prejmejo v e-pošti tudi aktivacijsko spletno povezavo, če e-pošta ni že verificirana preko družabnih vtičnikov. Ob kliku na le-to je uporabnik aktiviran in lahko uporablja bizi.si. Za registracijo DEMO UPORABE mora uporabnik verificirati GSM številko, s katero se je prijavil v sistem, in sicer tako, da vpiše kodo prejeto po povratnem SMS-u, na spletni strani www.bizi.si v registracijsko formo.

  Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA postane aktiven ob prvi registraciji na bizi.si in ostaja aktiven dokler uporabnik vsaj enkrat letno uporablja vsebine na bizi.si.

  DEMO UPORABA bizi.si je časovno omejena od prvega dostopa do bizi.si na tem nivoju ali kako drugače, če se nosilec in uporabnik storitve tako dogovorita.

 7. Bonitetna ocena bizi.si

  Bizi.si oziroma mobilna aplikacija bizi.si vsebuje orodje bonitetna ocena, v okviru katerega za določene poslovne subjekte prikazuje bonitetno oceno, pridobljeno na podlagi matematičnih algoritmov uporabljenih za preračun bilanc podjetij in dostopnih podatkovnih baz. Bonitetna ocena je orientacijska. V bonitetni oceni so zajeti podatki iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih podatkovnih baz, zato nosilec ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost ter ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe podatkov oz. morebitnih napak ali netočnosti.

 8. Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA

  Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA za bizi.si je mogoča preko spletnega obrazca na spletni strani www.bizi.si ali preko brezplačne telefonske številke 01 473 00 40.

  Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA za mobilno aplikacijo bizi.si je mogoča preko spletnega obrazca na spletni strani www.bizi.si, znotraj mobilne aplikacije bizi.si ali preko brezplačne telefonske številke 01 473 00 40.

  Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA se izvede v več korakih. Naročnik (ali pa nosilec na brezplačni telefonski številki 01 473 00 40 v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke.

  Uporabnik lahko:

  • naročilo natisne, podpiše in ožigosa (velja le za pravne osebe) ter pošlje:
   • po pošti poslati na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, Ljubljana;
   • po faksu na št.: 01 473 00 16 (s pripisom: »naročilo za bizi.si«);
   • po e-pošti na naslov: bizi@tsmedia.si (zadeva: »naročilo za bizi.si«)
  • naročilo potrdi preko elektronske pošte.

  Potrjena ponudba oz. naročilnica s strani naročnika / uporabnika ima za uporabnika in nosilca status pogodbe. Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri. Pri tem se nosilec zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu prijave za naročilo na enega izmed nivojev NAPREDNA UPORABA na v prijavi navedeno elektronsko pošto poslal uporabniško ime in geslo za dostop do izbranega nivoja NAPREDNA UPORABA. Za začetek naročniškega razmerja za dostop do izbranega nivoja NAPREDNA UPORABA se šteje delovni dan, ko je bilo uporabniku poslano uporabniško ime in geslo.

  V primeru, da e-sporočilo z uporabniškim imenom in geslom za dostop do bizi.si uporabniku ni bilo dostavljeno iz razlogov, na katere nosilec nima vpliva (zavrnitev e-pošte s strani strežnika, neobstoječ ali nepravilen e-naslov, poln poštni predal...) nosilec za to ne prevzema nobene odgovornosti in tega ne priznava kot osnovo za stornacijo ali reklamacijo naročila.

 9. Cenik, plačevanje in odjava naročnine na nivo NAPREDNA UPORABA

  Naročniško razmerje na bizi.si na nivoje NAPREDNA UPORABA je sklenjeno za nedoločen čas, in velja do pisne odjave uporabnika. Uporabnik plačuje letno naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačil, navedenim na računu, lahko tudi v več obrokih. Nosilec lahko, po lastni presoji, od uporabnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. predplačilo, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja). Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev povezanih z uporabo bizi.si na svojih spletnih straneh https://www.bizi.si.

  Obračunska enota je 1 leto, zato odjava od naročniškega razmerja na bizi.si pred potekom 1 leta ni možna. Po preteku enega leta se naročnina avtomatično podaljša za naslednje leto, v kolikor uporabnik vsaj 30 dni pred iztekom tekočega leta naročnine ne odjavi. Odjava se izvede pisno preko e-pošte bizi@tsmedia.si, faksa št.: 01/473 00 16 ali po pošti na naslov nosilca TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (s pripisom odpoved naročniškega razmerja na bizi.si).

  V primeru neplačila računa ali posameznega obroka v roku 30 (trideset) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo. V kolikor uporabnik ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla, naročniško razmerje med uporabnikom in nosilcem preneha, nosilec pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla. Kljub temu je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznost iz naročniškega razmerja za tekoče leto. V primeru zamujanja pri plačilu nosilec zaračuna zakonske zamudne obresti, v primeru sprožitve postopka izterjave pa je nosilec upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave v višini 40€, kot to predpisuje Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

  Tudi kakršnakoli druga kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja z enakimi posledicami glede dolžnosti poravnave finančnih obveznosti s strani uporabnika, kot je navedeno zgoraj.

  V primeru neuporabe produktov nosilca v obdobju daljšem od leta dni, si nosilec pridržuje pravico izbrisa uporabniškega imena, s tem se uporabniku deaktivira dostop do bizi.si. Izbris ne velja za nivoje NAPREDNA UPORABA.

 10. Geslo kot poslovna skrivnost

  Uporabnik nivoja NAPREDNA UPORABA se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in, da ga bo uporabljala le pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba.

  Nosilec si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom, pošiljanje zlonamerne in nezaželene e-pošte in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo bizi.si za posamezno geslo ali IP številko. V primeru takih prekinitev, četudi se sum pozneje izkaže za neupravičenega, nosilec ni odgovoren za škodo, razen v kolikor bi jo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti, ki pa mora biti s strani uporabnika dokazana.

  V kolikor uporabnik sumi, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, mora to nemudoma javiti nosilcu, ki mu bo brezplačno dodelil novo geslo in onemogočil dostop preko trenutnega gesla. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe, nosi uporabnik.

 11. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

  Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do bizi.si, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

  Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

  Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si.

 12. Pomoč pri uporabi

  Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si, in sicer s pomočjo brezplačnega telefona 01 473 00 40 in elektronske pošte: bizi@tsmedia.si. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za morebitno začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

 13. Pridobivanje in uporaba osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke pridobivamo ob tem, ko izpolnite naročilo na dotični dostop do poslovnega asistenta bizi.si in vpišete podatke in sicer:

  • pri BREZPLAČNI REGISTRACIJI ali REGISTRACIJI uporabnik vpiše naslednje podatke: ime, priimek, uporabniško ime, e-naslov ter telefon;
  • pri DEMO UPORABI bizi.si ali TESTNEM DOSTOPU uporabnik vpiše naslednje podatke: e-naslov, uporabniško ime, ime, priimek, delovno mesto, naziv podjetja.
  • pri NAPREDNI UPORABI ali POLNEM DOSTOPU uporabnik vpiše naslednje podatke: naziv podjetja, matična št., davčna št., sedež podjetja, naslov za prejemanje računov, ime, priimek, delovno mesto, e-naslov, kontaktna številka, uporabniško ime ter geslo.

  Prav tako zbiramo podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Našo politiko piškotkov, uporaba piškotkov in podobne tehnologije za zbiranje informacij o vas lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.bizi.si/informacije/piskotki/.

  Pridobivamo lahko tudi vaše osebne podatke iz določenih javno dostopnih virov, vključno z (a ne omejeno na) javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, socialnih medijev, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov.

  Nosilec se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, dobljene prek registracije, produktov ali drugih virov, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam, izjemoma v primeru, ko za nosilca podatke pogodbeno obdeluje izbrani poslovni partner in nosilcu omogoča uporabo storitev shranjevanja podatkov na serverjih poslovnega partnerja.

  Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

  1. ) V povezavi z vašo uporabo dostopa do poslovnega asistenta Bizi.si in s prilagajanjem uporabniške izkušnje vašim potrebam in ciljem:
   • Sklenitev pogodbe/naročilnice in priprava ponudbe. Če nam ne posredujete vaših osebnih podatkov, če je to potrebno za tak namen, ne bomo mogli skleniti ali izvajati pogodbe z vami ali vam ponuditi izdelkov ali storitev, ki ste jih zahtevali.
   • Upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani. To je potrebno, da bolje razumemo želje naših strank in potencialnih kupcev ter prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve glede na vaše potrebe in želje.
   • Komuniciranje neposredno z vami v zvezi s posodobitvami na naših spletni strani, nakupi naših storitev in odgovorom na povpraševanja, ki jih prejmemo od vas. To bo potrebno bodisi, da vas občasno obveščamo o spremembah na naših spletni strani, da izvedemo pogodbo/naročilo, ki smo jo sklenili z vami, pripravimo ponudbo in da vam zagotovimo naše storitve.
   • Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj, preprečevanja goljufij in izterjave dolgov. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, za zagotovitev, da se naše storitve ne zlorabljajo in da se zaščiti naše poslovanje. Takšna preverjanja bomo izvajali le, če nam to dovoljuje zakonodaja.
   • Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: naši podobdelovalci), ki so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so naši poslovni partnerji, ponudniki e-pošte in ponudniki različnih storitev informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
  2. ) Za namene trženja in z vašim izrecnim soglasjem za naslednje namene:
   • Za pošiljanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zanimajo in so na siol.net ter obveščanje o ostalih spletnih straneh ter produktih, ki so v lasti nosilca, pri čemer obveščanje poteka preko uporabnikovega elektronskega naslova.
   • Za občasno obveščanje po elektronskem naslovu o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev nosilca, ki oglašujejo na spletnih strani ali produktih nosilca, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.

  Nosilec posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij ter osebnih podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredbo GDPR.

  Uporabnik, ki je podal soglasje lahko le to kadarkoli prekliče. Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov TSmedia d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov bizi@tsmedia.si.

  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od nosilca kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Nosilec bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave lahko uporabnik uredi na sledeč način:

  • pošlje elektronsko sporočilo na bizi@tsmedia.si;
  • lahko se odjavi preko povezave ''odjava'', ki se nahaja v nogi vsakega prejetega elektronskega časopisa;

  Nosilec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika in le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

  Varnost podatkov

  Nosilec uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

  V primeru, da uporabnik meni, da nosilec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, se lahko pritoži pri nosilcu. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: TSmedia d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov bizi@tsmedia.si.

  Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

 14. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

  Podatki na bizi.si in v mobilni aplikaciji bizi.si so del podatkovnih baz in varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.

  Uporabniki podatkov so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz.

  Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v bizi.si, le za svoje lastne potrebe in jih ne sme odplačno ali neodplačno distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz bizi.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v bizi.si. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v bizi.si, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev o uporabi bizi.si.

  Nosilec zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov.

  Uporabnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev nosilca spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

  Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s Splošnimi pogoji o uporabi poslovnega asistenta bizi.si in mobilne aplikacije bizi.si. Nosilec bo v primeru kršitev onemogočil dostop do bizi.si ter zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom.

  Nosilec ne daje nobenih soglasij glede uporabe podatkov in ni odgovoren glede morebitne nezakonite uporabe podatka iz baze podatkov bizi.si s strani uporabnika. Uporabnik je v vsakem primeru kazensko odgovoren v primeru uporabe podatkov, ki bi bila v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali v nasprotju z ZVOP-1, ZEKOM, ZvPot ali katerim drugim zakonom.

  Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v bizi.si in/ali mobilni aplikaciji bizi.si, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih v bizi.si in/ali mobilni aplikaciji bizi.si oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na www.bizi.si in/ali v mobilni aplikaciji bizi.si ter ali za njihovo nadaljnjo uporabo s strani uporabnika.

 15. Dolžnost javljanja spremembe podatkov

  Če pride do spremembe podatkov o uporabniku nivoja NAPREDNA UPORABA, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01) 473 00 16 ali po e pošti bizi@tsmedia.si.

 16. Prenehanje nivoja BREZPLAČNE REGISTRACIJE in nivoja DEMO UPORABA bizi.si

  Uporaba nivoja DEMO UPORABA traja določen čas in sicer 3 (tri) delovne dni, razen če se uporabnik in ponudnik storitve ne dogovorita drugače. Po preteku tega obdobja uporabnik izgubi pravice na nivoju DEMO UPORABA.

  Od nivojev BREZPLAČNA REGISTRACIJA in nivoja DEMO UPORABO se je mogoče odjaviti. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil, opredeljenih v 13 točki, se upošteva tudi kot odjava od nivoja BREZPLAČNA REGISTRACIJA ter nivoja DEMO UPORABA. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil in s tem dostopa do nekaterih storitev in funkcionalnosti na bizi.si je mogoča tako, da uporabnik iz e-naslova, ki ga je uporabil ob prijavi, pošlje e-sporočilo z besedo »ODJAVA«. Če pošlje sporočilo iz drugega e-naslova, mora ob besedi »ODJAVA« navesti tudi uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do bizi.si.

  Ta točka splošnih pogojev se ne uporablja za mobilno aplikacijo bizi.si.

 17. Prenehanje nivoja BREZPLAČNE REGISTRACIJE in nivoja DEMO UPORABA bizi.si

  Uporaba nivoja DEMO UPORABA traja določen čas in sicer 3 (tri) delovne dni, razen če se uporabnik in ponudnik storitve ne dogovorita drugače. Po preteku tega obdobja uporabnik izgubi pravice na nivoju DEMO UPORABA.

  Od nivojev BREZPLAČNA REGISTRACIJA in nivoja DEMO UPORABO se je mogoče odjaviti. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil, opredeljenih v 13 točki, se upošteva tudi kot odjava od nivoja BREZPLAČNA REGISTRACIJA ter nivoja DEMO UPORABA. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil in s tem dostopa do nekaterih storitev in funkcionalnosti na bizi.si je mogoča tako, da uporabnik iz e-naslova, ki ga je uporabil ob prijavi, pošlje e-sporočilo z besedo »ODJAVA«. Če pošlje sporočilo iz drugega e-naslova, mora ob besedi »ODJAVA« navesti tudi uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do bizi.si.

  Ta točka splošnih pogojev se ne uporablja za mobilno aplikacijo bizi.si.

 18. Reševanje sporov in reklamacij

  Reševanje ugovorov, reklamacij, pripomb, zahtevkov in izjav poteka skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer ima naročnik pravico vložiti ugovor oz. podati reklamacijo na enega od naslednjih načinov:

  • pisno na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, s pripisom reklamacija ali
  • na elektronski naslov bizi@tsmedia.si

  Nosilec bo na vsak ugovor naročnika pisno odgovoril najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni.

  Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

  Nosilec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga fizična oseba lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov razen, če drugi pogoji nosilca ne opredeljujejo drugače.

 19. Veljavnost splošnih pogojev

  Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 16.5.2018. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji o uporabi poslovnega asistenta bizi.si z dne 14.5.2016.

  Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe, se objavijo na spletnih straneh www.bizi.si in v mobilni aplikaciji bizi.si.


Ljubljana, 16.5.2018
TSmedia, d.o.o.
Direktorica: mag. Tina Česen

© Vse pravice pridržane 1997-2021 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o