Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov

Naročite polni dostop za Moj bizi

Povečajte svojo konkurenčno prednost in naročite napredno orodje za analizo trga in podjetij.

Več uporabnikov = nižja naročnina!

36,79 €
 • 1Podatki o naročniku
 • 2Podatki o uporabniku
 • 3Potrditev
Naročnik

Naziv podjetja*:
?
Vpišite naziv in izberite podjetje iz seznama.
Vnesite naziv in izberite ponujeno podjetje iz samodejnega spustnega seznama.
Matična številka podjetja*:
Davčna številka*:
Sedež podjetja
Ulica in hišna številka*:
Poštna številka in kraj*:


Poštna številka in kraj:

pogoji  

Pogoji

Vse cene so v evrih (EUR) in ne vsebujejo DDV. Naročnik sem sprejel trenutno veljavne Splošne pogoje o uporabi poslovnega imenika bizi.si in mobilne aplikacije bizi.si, ki so objavljeni na spletni strani www.bizi.si. Naročnik izrecno izjavljam in se strinjam, da je naročnina na bizi.si sklenjena za nedoločen čas in velja do pisne odjave naročnika. Odjava naročniškega razmerja na bizi.si pred potekom 1 leta ni možna. Odjavo lahko izvedem preko elektronske pošte na info@tsmedia.si ali po faxu na 01 473 00 16 ali pisno priporočeno po navadni pošti na sedež podjetja TSmedia d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, najmanj 30 dni pred potekom naročila. Podpisana oz. preko elektronske pošte potrjena naročilnica s strani naročnika ima za kupca in prodajalca status pogodbe.

Izjava o obdelavi osebnih podatkov:
S podpisom naročilnice sem naročnik potrdil, da se podatki iz zgornjega obrazca nanašajo izključno name in da ne gre za osebne podatke drugih oseb, ter s tem dal osebno privolitev, da se ti podatki vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih spletne zbirke poslovnih podatkov bizi.si, ki jo vodi TSmedia, d.o.o. S tem dajem osebno privolitev, da se ti podatki obdelujejo za namen zagotavljanja storitev uporabniku, vodenja evidence naročnikov poslovnega asistenta bizi.si in izdajanje računov za opravljene storitve. TSmedia, d.o.o., bo osebne podatke obdeloval in varoval skladno z določili ZVOP-1. TSmedia, d.o.o., bo osebne oziroma poslovne podatke obdeloval za čas trajanja pogodbenega razmerja.

 

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI POSLOVNEGA ASISTENTA BIZI.SI IN MOBILNE APLIKACIJE BIZI.SI

Nosilec storitve bizi.si je TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilec).

Pomembno: Z registracijo oz. s prijavo na poslovnem asistentu bizi.si, se uporabnik prijavlja v skupno prijavo produktov podjetja TSmedia d.o.o. (bizi.si, itis.si, najdi.si in siol.net - v nadaljevanju produkti), do katerih lahko tako dostopa in jih delno uporablja. Nosilec si pridržuje pravico, da produkte s skupno prijavo dodaja ali odvzema. S tem uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Določeni deli pogojev uporabe so namenjeni tudi neprijavljenim obiskovalcem, zato slednjim priporočamo seznanitev tudi s pogoji posameznega produkta nosilca.

 1. Predmet

  Vsebina splošnih pogojev o uporabi poslovnega asistenta bizi.si in mobilne aplikacije poslovnega asistenta bizi.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) je način dostopa in oglaševanja na spletnem mestu poslovnega asistenta bizi.si (v nadaljevanju bizi.si) in/ali v mobilni aplikaciji bizi.si.

 2. Dostopnost sistema

  Nosilec vzdržuje bizi.si in mobilno aplikacijo bizi.si tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do bizi.si in mobilne aplikacije bizi.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme.

 3. Način dostopa

  3.1 Način dostopa do bizi.si

  Do bizi.si je mogoče dostopati v različnih nivojih:

  • Nivo ENOSTAVNO ISKANJE (brezplačen dostop do omejenih vsebin bizi.si);
  • Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA (potrebna je registracija z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov);
  • Nivo DEMO UPORABA bizi.si (potrebna je registracija z navedbo ob registraciji zahtevanih podatkov. Z registracijo dobi uporabnik pravico preizkusa izdelka, kot ga uporablja naročnik v skladu z identiteto, za katero opravi registracijo za demo uporabo. Po določenem časovnem obdobju pravica do dostopa kot naročnik preneha);
  • Nivo NAPREDNA UPORABA: Naročilo na bizi.si (potrebno je skleniti naročniško razmerje za storitev bizi.si ter plačevanje storitve po ceniku ali nakup storitve v oglaševalskem paketu. Uporabnik v tem primeru dobi neomejen dostop za čas trajanja naročniškega razmerja v skladu z ostalimi členi splošnih pogojev o uporabi bizi.si);

  3.2 Način dostopa do mobilne aplikacije bizi.si

  Do mobilne aplikacije bizi.si je mogoče dostopati v različnih nivojih:

  • Nivo BREZPLAČNA UPORABA (brezplačen dostop do omejenih vsebin bizi.si);

  Nivo NAPREDNA UPORABA, pa vključujejo naslednje nivoje:

  • Nivo NAPREDNA UPORABA: Naročilo na mobilno aplikacijo bizi.si (potrebno je skleniti naročniško razmerje za storitev mobilna aplikacija bizi.si ter plačevanje storitve po ceniku ali nakup storitve v oglaševalskem paketu. Uporabnik v tem primeru dobi neomejen dostop za čas trajanja naročniškega razmerja v skladu z ostalimi členi splošnih pogojev o uporabi mobilne aplikacije bizi.si );
  • Nivo NAPREDNA UPORABA bizi.si s statusom PLAČILO NA ZAHTEVO (Uporabnik lahko plača za plačljive vsebine na mobilni aplikaciji z uporabo enkratnega plačila po ceniku, kar mu omogoča 24 ur neomejene uporabe polne funkcionalnosti mobilne aplikacije bizi.si)

  3.3 Spremembe načina dostopa

  Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si bo nosilec sproti objavljal na spletnih straneh bizi.si, o bistvenih spremembah pa bo uporabnike obvestil pisno oziroma po elektronski pošti.

 4. Omejitev dostopa

  4.1 Omejitev dostopa do bizi.si

  S prijavo v nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA in nivo DEMO UPORABA bizi.si sme uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporabljati storitve spletne strani https://www.bizi.si samo na enem računalniku hkrati. Če želi uporabnik do funkcionalnosti spletne strani, ki mu jih NIVO DEMO UPORABA bizi.si ponuja, dostopati z drugega računalnika, je to mogoče le, če se na prvem računalniku prej odjavi. Uporabnik se z registracijo zavezuje, da funkcionalnosti ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z etičnimi in moralnimi normami. S prijavo v nivoje NAPREDNA UPORABA lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja storitve spletne strani https://www.bizi.si na toliko računalnikih hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača oziroma je do njih upravičen kot oglaševalec na bizi.si. V primeru, da dostop naročnika do bizi.si ni vezan izključno na uporabniško ime in geslo, ampak tudi na IP številko(e) uporabnika, lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja funkcionalnosti spletne strani https://www.bizi.si le v okviru pogojev, določenih s pogodbo o naročniškem razmerju med nosilcem in uporabnikom storitve bizi.si, iz dogovorjenih IP številk.

  4.2 Omejitev dostopa do mobilne aplikacije bizi.si

  S prijavo v nivoje NAPREDNA UPORABA lahko uporabnik z enim uporabniškim imenom in geslom uporablja storitve mobilne aplikacije bizi.si na toliko napravah hkrati, kolikor hkratnih dostopov uporabnik naroči in plača.

 5. Druga pravila uporabe

  Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na bizi.si za dostop do nivoja BREZPLAČNA REGISTRACIJA, do nivoja DEMO UPORABA bizi.si ter do nivojev NAPREDNA UPORABA uporabil uporabniško ime in geslo, ki mu bosta dodeljena ob registraciji. Gesla je možno spreminjati v okviru postavljenih pravil v uporabniških nastavitvah. Nosilec si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom občasno spreminja. Nosilec se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si.

  Uporabniki, ki so pravne osebe, se obvezujejo skleniti toliko naročniških razmerij na bizi.si in/ali mobilno aplikacijo bizi.si, kolikor je število računalnikov (v primeru bizi.si) oziroma mobilnih naprav (v primeru mobilne aplikacije bizi.si) uporabnika, iz katerih se dostopa do nivojev NAPREDNA UPORABA, ob upoštevanju omejitev dostopa, opredeljenih v 4. točki teh pogojev.

 6. Začetek in trajanje BREZPLAČNE REGISTRACIJE in registracije za DEMO UPORABO za bizi.si

  Uporabnik odda želeno uporabniško ime in e-poštni naslov ter ostale podatke v ustrezen obrazec na spletnem bizi.si. Ob izbiri uporabniškega imena obstaja omejitev, v primeru da je uporabniško ime že zasedeno. Po pravilno izvedeni in zaključeni registraciji sistem avtomatično pošlje sporočilo o opravljeni registraciji na navedeni elektronski naslov. Sporočilo vsebuje izbrano uporabniško ime in pripadajoče geslo. Geslo je bodisi avtomatično dodeljeno ali pa ga uporabnik izbere sam. Uporabniki prejmejo v e-pošti tudi aktivacijsko spletno povezavo, če e-pošta ni že verificirana preko družabnih vtičnikov. Ob kliku na le-to je uporabnik aktiviran in lahko uporablja bizi.si. Za registracijo DEMO UPORABE mora uporabnik verificirati GSM številko, s katero se je prijavil v sistem, in sicer tako, da vpiše kodo prejeto po povratnem SMS-u, na spletni strani www.bizi.si v registracijsko formo.

  Nivo BREZPLAČNA REGISTRACIJA postane aktiven ob prvi registraciji na bizi.si in ostaja aktiven dokler uporabnik vsaj enkrat letno uporablja vsebine na bizi.si.

  DEMO UPORABA bizi.si je aktivna 3 (tri) dni od prvega dostopa do bizi.si na tem nivoju ali kako drugače, če se nosilec in uporabnik storitve tako dogovorita.

 7. Bonitetna ocena bizi.si

  Bizi.si oziroma mobilna aplikacija bizi.si vsebuje orodje bonitetna ocena, v okviru katerega za določene poslovne subjekte prikazuje bonitetno oceno, pridobljeno na podlagi matematičnih algoritmov uporabljenih za preračun bilanc podjetij in dostopnih podatkovnih baz. Bonitetna ocena je orientacijska. V bonitetni oceni so zajeti podatki iz javno dostopnih evidenc, primarnih in sekundarnih podatkovnih baz, zato nosilec ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost ter ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo, ki bi morebiti nastala zaradi uporabe podatkov oz. morebitnih napak ali netočnosti.

 8. Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA

  Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA za bizi.si je mogoča preko spletnega obrazca na spletni strani www.bizi.si ali preko brezplačne telefonske številke 01 473 00 40.

  Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA za mobilno aplikacijo bizi.si je mogoča preko spletnega obrazca na spletni strani www.bizi.si, znotraj mobilne aplikacije bizi.si ali preko brezplačne telefonske številke 01 473 00 40.

  Naročilo na nivoje NAPREDNA UPORABA se izvede v več korakih. Naročnik (ali pa nosilec na brezplačni telefonski številki 01 473 00 40 v naročnikovem imenu in v pogovoru z njim) izpolni obrazec spletnega naročila in vnese vse za izvedbo naročila zahtevane podatke.

  Uporabnik lahko:

  • naročilo natisne, podpiše in ožigosa (velja le za pravne osebe) ter pošlje:
   • po pošti poslati na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, Ljubljana;
   • po faksu na št.: 01 473 00 16 (s pripisom: »naročilo za bizi.si«);
   • po e-pošti na naslov:bizi@tsmedia.si (zadeva: »naročilo za bizi.si«)
  • naročilo potrdi preko elektronske pošte.

  Potrjena ponudba oz. naročilnica s strani naročnika / uporabnika ima za uporabnika in nosilca status pogodbe. Z namenom zagotavljanja verodostojnosti naročila lahko nosilec naročnika pred začetkom naročila kontaktira in podatke preveri. Pri tem se nosilec zavezuje, da bo najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu prijave za naročilo na enega izmed nivojev NAPREDNA UPORABA na v prijavi navedeno elektronsko pošto poslal uporabniško ime in geslo za dostop do izbranega nivoja NAPREDNA UPORABA. Za začetek naročniškega razmerja za dostop do izbranega nivoja NAPREDNA UPORABA se šteje delovni dan, ko je bilo uporabniku poslano uporabniško ime in geslo.

  V primeru, da e-sporočilo z uporabniškim imenom in geslom za dostop do bizi.si uporabniku ni bilo dostavljeno iz razlogov, na katere nosilec nima vpliva (zavrnitev e-pošte s strani strežnika, neobstoječ ali nepravilen e-naslov, poln poštni predal...) nosilec za to ne prevzema nobene odgovornosti in tega ne priznava kot osnovo za stornacijo ali reklamacijo naročila.

 9. Cenik, plačevanje in odjava naročnine na nivo NAPREDNA UPORABA

  Naročniško razmerje na bizi.si na nivoje NAPREDNA UPORABA je sklenjeno za nedoločen čas, in velja do pisne odjave uporabnika. Uporabnik plačuje letno naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačil, navedenim na računu, lahko tudi v več obrokih. Nosilec lahko, po lastni presoji, od uporabnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. predplačilo, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja). Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev povezanih z uporabo bizi.si na svojih spletnih straneh https://www.bizi.si.

  Obračunska enota je 1 leto, zato odjava od naročniškega razmerja na bizi.si pred potekom 1 leta ni možna. Po preteku enega leta se naročnina avtomatično podaljša za naslednje leto, v kolikor uporabnik vsaj 30 dni pred iztekom tekočega leta naročnine ne odjavi. Odjava se izvede pisno preko e-pošte info@tsmedia.si, faksa št.: 01/473 00 16 ali po pošti na naslov nosilca TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (s pripisom odpoved naročniškega razmerja na bizi.si).

  V primeru neplačila računa ali posameznega obroka v roku 30 (trideset) dni po preteku plačilnega roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati uporabniško ime in geslo. V kolikor uporabnik ne poravna računa še v nadaljnjih 30 (tridesetih) dneh po začasni deaktivaciji uporabniškega imena in gesla, naročniško razmerje med uporabnikom in nosilcem preneha, nosilec pa izvede dokončno deaktivacijo uporabniškega imena in gesla. Kljub temu je uporabnik dolžan v celoti poravnati obveznost iz naročniškega razmerja za tekoče leto. V primeru zamujanja pri plačilu nosilec zaračuna zakonske zamudne obresti, v primeru sprožitve postopka izterjave pa je nosilec upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov izterjave v višini 40€, kot to predpisuje Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1).

  Tudi kakršnakoli druga kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja z enakimi posledicami glede dolžnosti poravnave finančnih obveznosti s strani uporabnika, kot je navedeno zgoraj.

 10. Geslo kot poslovna skrivnost

  Uporabnik nivoja NAPREDNA UPORABA se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in, da ga bo uporabljala le pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja druga oseba.

  Nosilec si pridržuje pravico, da ob vsakem sumu zlorab (uporaba tujega gesla, predstavljanje s tujo identiteto, dostopanje do sistema z goljufivim namenom, pošiljanje zlonamerne in nezaželene e-pošte in druge možne zlorabe) omeji ali prekine uporabo bizi.si za posamezno geslo ali IP številko. V primeru takih prekinitev, četudi se sum pozneje izkaže za neupravičenega, nosilec ni odgovoren za škodo, razen v kolikor bi jo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti, ki pa mora biti s strani uporabnika dokazana.

  V kolikor uporabnik sumi, da geslo uporablja nepooblaščena oseba, mora to nemudoma javiti nosilcu, ki mu bo brezplačno dodelil novo geslo in onemogočil dostop preko trenutnega gesla. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi morebitne zlorabe, nosi uporabnik.

 11. Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

  Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do bizi.si, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

  Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

  Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si.

 12. Pomoč pri uporabi

  Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi bizi.si in/ali mobilne aplikacije bizi.si, in sicer s pomočjo brezplačnega telefona 01 473 00 40 in elektronske pošte: bizi@tsmedia.si. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za morebitno začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

 13. Varovanje in uporaba osebnih podatkov

  Za uporabo nekaterih delov poslovnega asistenta bizi.si in produktov se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se strinjate, da se vaši osebni podatki (demografski podatki - ime, priimek, spol, kraj, datum rojstva, elektronski naslov, stopnja izobrazbe, tip zaposlitve, interesi, zanimanje in morebitni drugi podatki) ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena ali ob uporabi produktov ali drugih virov povezanih s podjetjem TSmedia, d.o.o. ali podatki, ki jih nosilec pridobi iz drugih virov in se lahko združijo z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje nosilec, uporabijo na način in v namene, opisane v nadaljevanju teh pogojev.

  Nosilec se zavezuje, da bo vaše osebne podatke, dobljene prek registracije, produktov ali drugih virov, skrbno varoval in da jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nosilec se tudi zavezuje, da bo varoval zasebnost uporabnikov produktov in drugih virov. Podatke o uporabi, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo uporabil z namenom zagotavljanja storitve in izboljšanja uporabe produktov.

  Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje se vključijo v zbirko podatkov nosilca. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o storitvi, produktih, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in vsebine produktov nosilca ter segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih (kamor spada tudi klasično banner oglaševanje) in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, za druge trženjske namene nosilca ter za pošiljanje elektronskih novic vsebin posameznih produktov nosilca. Podatke, ki jih bo nosilec pridobil iz drugih virov, lahko združi s podatki v zbirki podatkov nosilca tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika, ki obiskuje produkte nosilca. Podatki se bodo uporabljali za ugotavljanje zanimanja uporabnika za določeno vsebino in oglasov na produktih nosilca in posledično prilagajanje oglasnih sporočil določenemu uporabniku.

  Posredovani podatki uporabnikov, razen tistih iz nivoja Napredna uporaba, se lahko uporabljajo za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko; pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja nosilec, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z nosilcem. Nosilec se zaveže, da v razmiku 30 dni ne bo poslal več kot 7 elektronskih sporočil in ne več kot 4 SMS-/MMS sporočil komercialne narave tretjih oseb. Omejitev števila ne velja za sporočila komercialne narave, ki jih o svojih storitvah in izdelkih ter novostih pošilja nosilec. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

  Prejemanje sporočil je pogoj za uporabo bizi.si na nivoju BREZPLAČNA UPORABA IN DEMO UPORABO. Odjava od prejemanja e-poštnih sporočil in s tem od storitve bizi.si je mogoča tako, da uporabnik iz e-naslova, ki ga je uporabil ob prijavi pošlje e-sporočilo z besedo »ODJAVA«. Če pošlje sporočilo iz drugega e-naslova, mora ob besedi »ODJAVA« navesti tudi uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do bizi.si. Odjava od prejemanja SMS sporočil in s tem od storitve bizi.si je mogoča tako, da uporabnik na telefonsko številko, s katere dobi obvestilo, pošlje SMS z besedo »STOP«.

  V primeru neuporabe produktov nosilca v obdobju daljšem od leta dni, si nosilec pridržuje pravico izbrisa uporabniškega imena, s tem se uporabniku deaktivira dostop do bizi.si. Izbris ne velja za nivoje NAPREDNA UPORABA.

  Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 14. Odgovornost za uporabo podatkov

  Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v bizi.si in/ali mobilni aplikaciji bizi.si, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih v bizi.si in/ali mobilni aplikaciji bizi.si oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na www.bizi.si in/ali v mobilni aplikaciji bizi.si ter ali za njihovo nadaljnjo uporabo s strani uporabnika.

 15. Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

  Podatki na bizi.si in v mobilni aplikaciji bizi.si so del podatkovnih baz in varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.

  Uporabniki podatkov so dolžni spoštovati določbe Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki urejajo pravice izdelovalcev podatkovnih baz.

  Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v bizi.si, le za svoje lastne potrebe in jih ne sme odplačno ali neodplačno distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz bizi.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni v bizi.si. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v bizi.si, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev o uporabi bizi.si.

  Nosilec zagotavlja tehnično varovanje baz podatkov s sistemom onemogočanja nepooblaščene uporabe in izvoza dela ali celotnih baz podatkov. Uporabnik se zaveže, da v nobenem primeru ne bo kopiral (uvažal) dela ali celotnih baz podatkov ter da ne bo uporabljal programskih orodij, ki bi omogočale izvoz posameznih podatkov v večjem obsegu, namenjenem oblikovanju nove baze podatkov.

  Uporabnik se nadalje zaveže, da bo pri uporabi baz podatkov in storitev nosilca spoštoval oznake o viru posameznih podatkov oziroma baz podatkov ter v nobenem primeru podatkov ne bo označeval s svojimi oznakami (kot vira podatkov).

  Uporabnik je odškodninsko in kazensko odgovoren za uporabo podatkov, ki je v nasprotju s Splošnimi pogoji o uporabi poslovnega asistenta bizi.si in mobilne aplikacije bizi.si. Nosilec bo v primeru kršitev onemogočil dostop do bizi.si ter zoper kršitelja ukrepal v skladu z zakonom.

  Nosilec ne daje nobenih soglasij glede uporabe podatkov in ni odgovoren glede morebitne nezakonite uporabe podatka iz baze podatkov bizi.si s strani uporabnika. Uporabnik je v vsakem primeru kazensko odgovoren v primeru uporabe podatkov, ki bi bila v nasprotju s temi Splošnimi pogoji ali v nasprotju z ZVOP-1, ZEKOM, ZvPot ali katerim drugim zakonom.

 16. Dolžnost javljanja spremembe podatkov

  Če pride do spremembe podatkov o uporabniku nivoja NAPREDNA UPORABA, jih je uporabnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko (01) 473 00 16 ali po e pošti info@tsmedia.si.

 17. Prenehanje nivoja BREZPLAČNE REGISTRACIJE in nivoja DEMO UPORABA bizi.si

  Uporaba nivoja DEMO UPORABA traja določen čas in sicer 3 (tri) delovne dni, razen če se uporabnik in ponudnik storitve ne dogovorita drugače. Po preteku tega obdobja uporabnik izgubi pravice na nivoju DEMO UPORABA.

  Od nivojev BREZPLAČNA REGISTRACIJA in nivoja DEMO UPORABO se je mogoče odjaviti. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil, opredeljenih v 13 točki, se upošteva tudi kot odjava od nivoja BREZPLAČNA REGISTRACIJA ter nivoja DEMO UPORABA. Odjava od prejemanja komercialnih elektronskih sporočil in s tem dostopa do nekaterih storitev in funkcionalnosti na bizi.si je mogoča tako, da uporabnik iz e-naslova, ki ga je uporabil ob prijavi, pošlje e-sporočilo z besedo »ODJAVA«. Če pošlje sporočilo iz drugega e-naslova, mora ob besedi »ODJAVA« navesti tudi uporabniško ime, ki ga uporablja za dostop do bizi.si.

  Ta točka splošnih pogojev se ne uporablja za mobilno aplikacijo bizi.si.

 18. Reševanje sporov in reklamacij

  Reševanje ugovorov, reklamacij, pripomb, zahtevkov in izjav poteka skladno z določili veljavne zakonodaje, pri čemer ima naročnik pravico vložiti ugovor oz. podati reklamacijo na enega od naslednjih načinov:

  • pisno na naslov TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, s pripisom reklamacija ali
  • na elektronski naslov info@tsmedia.si

  Nosilec bo na vsak ugovor naročnika pisno odgovoril najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni.

  Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

  Nosilec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga fizična oseba lahko sprožila v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov razen, če drugi pogoji nosilca ne opredeljujejo drugače.

 19. Veljavnost splošnih pogojev

  Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 14.5.2016. S tem dnem prenehajo veljati Splošni pogoji o uporabi poslovnega asistenta bizi.si z dne 27.10.2014.

  Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe, se objavijo na spletnih straneh www.bizi.si in v mobilni aplikaciji bizi.si.


Ljubljana, 14.5.2016
TSmedia, d.o.o.
Direktorica: Mag. Tina Česen

© Vse pravice pridržane 1997-2016 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o