Bizi svetuje

Pravica do plačane odsotnosti za 1. šolski dan

Pripada vam dopust.

Pravica do plačane odsotnosti za 1. šolski dan

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan.

V skladu z ZDR-1, pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, ki je učenec prvega razreda, pripada obema staršema.

Delodajalec je delavcu dolžan omogočiti odsotnost z dela, delavec pa mora predložiti ustrezno dokazilo (na primer potrdilo o vpisu/potrdilo o šolanju), da bo njegov otrok v prihajajočem šolskem letu obiskoval prvi razred. Pravica do odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca na prvi šolski dan velja za vse delavce, ne glede na vrsto dejavnosti ali sektorja, v katerem delajo.

Priporočamo vam, da delodajalca o izrabi odsotnosti obvestite pisno in vnaprej, da bo ta z odsotnostjo pravočasno seznanjen. Dopust lahko izkoristite samo ta dan, torej prvi šolski dan (ne prej in ne pozneje).

Več si lahko preberete v Zakonu o delovnih razmerjih.