Bizi svetuje

Kdaj in kako izvajati letne razgovore s sodelavci?

Imate pozitivno izkušnjo z njimi?

Kdaj in kako izvajati letne razgovore s sodelavci?

Ali ste med tistimi, ki jih že sama omemba LORP (letnega ocenjevalnega razvojnega pogovora) navdaja s tesnobo in stisko? Se vam to zdi nekaj, kar nima smisla in je potrata vašega časa?

Začetek leta je v veliko organizacijah namenjen letnim pogovorom. Nekateri dodajo razvojni, ocenjevalni, karierni itd. Večji kot je sistem, bolj kompleksni in zapleteni so pogovori, mnogokrat tudi izgubljajo pomen, postanejo zgolj forma.


Lahko pa je povsem drugače, odvisno je tako od vodje kot zaposlenega. Letni pogovor je v prvi vrsti POGOVOR, torej izmenjava misli in občutkov. Pomembno je aktivno poslušanje, iskren interes in odlična priprava. Kot na vseh drugih področjih so pomembni namen, cilj in vedenje, kaj želimo.


To so osnovne sestavine za uspešno izvedbo.


Ena od podobnosti s coachingom je partnerski odnos vodje in zaposlenega v tem pogovoru, kar pomeni, da sta enakovredna sogovorca. Nikakor ni primerno, da vodja govori 80 odstotkov časa ali pa obratno.
Za prijetnejšo izkušnjo je priporočljivo, da si zagotovite dovolj časa, si vnaprej pripravite vprašanja, cilje in delujete umirjeno in pozitivno.

Izkušnje pravijo, da je predviden čas ena ura, vendar si raje rezervirajte uro in pol. Idealno je, če se za termin dogovorita skupaj, takšen, ki bo ustrezal obema.


Vsebina letnih pogovorov

original 6047e7657e748_603f5c45b950d_12_Letni_razgovori_graf.jpg

Letni pogovori pomenijo veliko dela
Res je, saj se moramo za vsakega zaposlenega posebej pripraviti. Poleg splošnih vprašanj in ciljev, ki so skupni vsem, moramo namreč razmisliti o konkretnih pohvalah, predlogih izboljšav, osebnih razvojnih ciljih in načrtu za vsakega posameznika. Tega pa ni moč narediti brez premisleka.

Nekaj koristnih vprašanj:

  1. Povejte mi, prosim, kaj mislite o svojem delu v preteklem letu. Kako ste zadovoljni s svojimi rezultati?
  2. Če bi bilo leto 2020 zgodba, kaj bi v njej pisalo? In kakšno je njeno nadaljevanje v 2021?
  3. Kako potekajo vaše sedanje glavne naloge in aktivnosti? Imate morda kakšne težave pri izvajanju? Kakšen je vaš predlog, da bi jih odpravili?
  4. Imate v načrtu, da bi pri svojem delu kaj spremenili? Kakšno podporo pričakujete in kakšno pomoč rabite?
  5. Katere ključne naloge si načrtujete za naslednje leto? Kakšen je vaš predlog za letni program dela? Opišite svoje cilje in pričakovanja (kakovost, stroški, trajanje, rok …).
  6. Kakšne so vaše želje za sodelovanje na projektih?
  7. Kako vidite najin odnos? Želite, da bi se v tem odnosu kaj izboljšalo? Kaj?

Končan pogovor še ne pomeni konec aktivnosti. Pomembno je, da dogovorjeno zapišemo in se oba sogovorca z zapisom strinjata. Ob tem se seveda ponuja priložnost za samorefleksijo vodje, kaj lahko naslednjič naredim drugače, bolje. In to si je dobro tudi zabeležiti.

Letni pogovori so eno boljših orodij za vodenje in zares jih lahko uporabimo večkrat letno. Ves trud se poplača z boljšimi rezultati, odnosi in posledično večjo zavzetostjo zaposlenih.


MISEL ZA POPOTNICO

Opraviti letni pogovor ni enostavno, vsak zahteva določen napor. Zgodilo se bo, da kljub vašim prizadevanjem s kakšnim ne boste povsem zadovoljni. To je normalno, zlasti na začetku, dokler ne boste dobili rutine. Pomembno je, da jih opravite, da se posvetite sodelavcem, da jim nudite ustrezno pozornost, da jih poslušate in jim date priložnost, da se tudi sami aktivno pripravijo na svoje bodoče zadolžitve in naloge. Le tako bodo osebnostno rasli in se razvijali v smeri, kjer lahko najbolje izkoristijo svoje potenciale in dosegajo najboljše rezultate.

Prispevek je pripravila Petra Podlipnik.