Medijske objave
14. maj, 2024,

Kot so danes sporočili iz Telekoma Slovenije, potem ko se je s četrtletnim poslovanjem v ponedeljek seznanil nadzorni svet, se je dobiček iz poslovanja v začetku leta okrepil za 31 odstotkov na 18,3 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) pa za deset odstotkov na 59,7 milijona evrov. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 35,3-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Prihodki od prodaje so se, kot omenjeno, med drugim povečali zaradi večjega števila uporabnikov. Konec marca je imela skupina skupno za pet odstotkov oz. za 83.991 več mobilnih maloprodajnih uporabnikov kot v enakem obdobju lani in za dva odstotka več fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov.

Prihodki so bili višji tudi zaradi dobre prodaje IT-blaga in storitev, povečali pa so se tudi prihodki finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in prihodki na veleprodajnem trgu.

V prvih treh mesecih tri odstotke več prihodkov kot v enakem obdobju lani 

Matična družba Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih ustvarila 148,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je tri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani (poslovni prihodki skupine so medtem nanesli dobrih 170 milijonov evrov). Dobiček iz poslovanja se je okrepil za 27 odstotkov, EBITDA za osem odstotkov, čisti dobiček pa za 54 odstotkov na 7,9 milijona evrov.

Tudi kosovska hčerinska družba Ipko je na začetku leta izboljšala rezultat. Poslovni prihodki so bili višji za 11 odstotkov, EBITDA za 15 odstotkov, dobiček iz poslovanja za 35 odstotkov, čisti dobiček pa za 64 odstotkov, znašal je 5,6 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije je konec marca zaposlovala 3.269 ljudi, 2.065 jih je zaposlenih v matični družbi, ki jo vodi Boštjan Košak.

Skupščina družbe bo 17. junija 

Telekom Slovenije je danes ob objavi poslovnih rezultatov za prvo četrtletje sklical tudi skupščino družbe, ki bo 17. junija. Na njej bodo med drugim odločali o uporabi lanskega bilančnega dobička v višini 66,5 milijona evrov. Po predlogu uprave bodo del bilančnega dobička v višini 40,3 milijona evrov namenili za izplačilo dividend, preostanek pa razporedili v druge rezerve oz. prenesli.

Več si lahko preberete tukaj.

08. november, 2023,

Skupina Telekom Slovenije je kljub visokemu povečanju stroškov električne energije in izrednim odhodkom, ki so bili povezani s škodo, ki so jo na infrastrukturi povzročile poplave, v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila za dva odstotka višji čisti dobiček kot v enakem obdobju leta 2022.

Znotraj poslovnih prihodkov so znašali prihodki od prodaje 518,8 milijona evrov, kar je za sedem odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2022. Višje prihodke so ustvarile vse družbe v skupini. Na mobilnem segmentu so prihodki višji zaradi rasti števila naročnikov tako v Sloveniji kot na Kosovu, kjer raste tudi število predplačnikov, ter višjih prihodkov mobilnega trgovskega blaga in prihodkov na veleprodajnem trgu.

Če ne bi bilo poplav, bi bil dobiček še višji

Skupina Telekom Slovenije je imela v septembru letošnjega leta za dva odstotka več mobilnih uporabnikov kot septembra lanskega leta. Družba Telekom Slovenije, d. d., je ob tem dosegla tudi rast na področju finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in IT-storitev ter blaga.

V devetih mesecih leta 2023 je dobiček iz poslovanja (EBIT) na ravni Skupine Telekom Slovenije znašal 59,5 milijona evrov, kar je za 16 odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Skupina Telekom Slovenije je skladno z zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v devetih mesecih leta 2023 prejela državno pomoč v višini 2,3 milijona evrov.

Če bi bila cena energentov na ravni leta 2022, z upoštevano državno pomočjo za energente ter prilagoditvijo za neto učinek poplav, bi bil dobiček iz poslovanja višji za 37 odstotkov glede na primerljivo obdobje leta 2022.

Presegli naj bi načrte

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo v letošnjem letu presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček. Na podlagi trenutno znanih informacij je ocena, da bodo poslovni prihodki znašali skoraj 700 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 226 milijonov evrov ter čisti dobiček 38 milijonov evrov.

Več si lahko preberete tukaj.

15. maj, 2023,

Kot so ob današnji objavi trimesečnega poslovnega poročila navedli v Telekomu Slovenije, je na dobičkonosnost v začetku leta vplivala cena energentov. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) bi bil ob cenah energentov na ravni iz leta 2022 višji za tri odstotke, dobiček iz poslovanja pa za 13 odstotkov višji. Kljub padcu sta bila sicer oba nad načrti za prvo četrtletje.

Prihodki od prodaje višji v vseh družbah iz skupine 

Višje prihodke od prodaje so v prvih treh mesecih beležile vse družbe iz skupine. Na mobilnem segmentu končni trg so prihodki višji predvsem zaradi višjega števila naročnikov in predplačnikov družbe Ipko na Kosovu, kar je rezultat intenzivnih trženjskih aktivnosti pridobivanja uporabnikov, ter višjih prihodkov od mobilnega trgovskega blaga v Telekomu Slovenije. Višji so tudi prihodki na veleprodajnem trgu predvsem zaradi višjih prihodkov iz naslova domače veleprodaje v Sloveniji.

Družba Telekom Slovenije dosega rast na veleprodajnem trgu in na področjih finančnih storitev, e-zdravja in zavarovanj, višji so tudi prihodki od mobilnega trgovskega blaga. Prihodki od prodaje so se okrepili za šest odstotkov na 143,5 milijona evrov.

Slabša je bila dobičkonosnost matične družbe. EBITDA je bil nižji za osem odstotkov in je znašal 42,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja se je znižal za 24 odstotkov na 9,2 milijona evrov, čisti dobiček pa za 41 odstotkov na 5,1 milijona evrov, izhaja iz poročila o poslovanju, s katerim se je v sredo seznanil nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Lani 652,1 milijona evrov prihodkov od prodaje

V letu 2022 je skupina Telekom Slovenije ustvarila 652,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, EBITDA v višini 216,5 milijona evrov in 37,5 milijona evrov čistega dobička. Ob objavi lanskih rezultatov konec aprila so iz družbe sporočili, da zaradi koriščenja pomoči za blažitev visokih cen električne energije letos ne bodo izplačali dividend. Bilančni dobiček v višini 40,3 milijona evrov naj bi tako po predlogu ostal nerazporejen.

Lani so delničarji Telekoma Slovenije prejeli dividende v višini 4,50 evro bruto na delnico.

Telekom Slovenije je danes skupščino družbe sklical za 16. junij, v gradivih pa dodatno pojasnil, da neizplačilo dividend odstopa od uveljavljene dividendne politike v preteklosti ter da si bosta uprava in nadzorni svet prizadevala, da se ob upoštevanju poslovnih in finančnih okoliščin skupščini v letu 2024 predlaga, da se celotni razpoložljivi bilančni dobiček leta 2022 izplača, kar bi predstavljalo dividendo v višini približno šest evrov na delnico.

Največji posamični delničar Telekoma Slovenije je neposredno država z 62,54-odstotnim lastniškim deležem. Kapitalska družba ima v lasti 5,59 odstotka delnic, Slovenski državni holding pa 4,25 odstotka.

Več si lahko preberete tukaj.

09. januar, 2023,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza  362 podjetij, med drugim DARS, Lek, Akrapovič, Mimovrste in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

19. december, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza  405  podjetij, med drugim DARS, Pošta Slovenije, 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

15. december, 2022,

Kljub načrtovani rasti, razvojni naravnanosti, nadaljnji stroškovni optimizaciji poslovanja in skrbnemu obvladovanju tveganj bosta na ključne finančne kazalnike v prihodnjem letu vplivali predvsem negotovost na trgu cen električne energije in dvig obrestnih mer, so po današnji seji nadzornega sveta prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

"Če cena električne energije in pogoji na finančnih trgih ostanejo na ravni, kot se po najboljšem vedenju napovedujejo v času priprave načrta, bomo po načrtih dosegli 206,2 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) in 20,1 milijona evrov čistega dobička," so pojasnili. Po preračunu plana na cene električne energije iz ravni leta 2022 bi glede na načrtovano rast skupina prihodnje leto čisti dobiček glede na načrtovanega za letos presegla za 32 odstotkov, EBITDA pa za šest odstotkov.

Več kot 200 milijonov evrov investicij

Za leto 2023 skupina načrtuje 205,5 milijona evrov investicij. Načrtovane investicije poleg vlaganj v širitev in nadgradnjo optičnega dostopovnega omrežja ter nadaljnji razvoj in modernizacijo mobilnega omrežja vključujejo tudi investicije v programske pravice in kapitalizacijo najemnin.

"Investicije v tehnologije in omrežje smo v največji mogoči meri optimizirali, in sicer na način, ki skupini zagotavlja nadaljnji tehnološki razvoj in vodilno vlogo na telekomunikacijskih trgih, na katerih je navzoča. Poleg tega bo skupina pri svojem poslovanju osredotočena na ustvarjanje trdnih partnerstev, optimizacijo poslovanja, razvoj najsodobnejših IKT-storitev in rešitev ter zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje," so navedli.

Letni poslovni načrt za leto 2023 temelji na strateškem poslovnem načrtu skupine Telekom Slovenije za obdobje 2022–2026. Uprava družbe bo do sredine leta 2023 pripravila posodobljen strateški poslovni načrt za prihodnje triletno obdobje. Kot so še poudarili, so poslovni načrt pripravljali v času velike negotovosti. "Zato lahko dejanski rezultati in poslovanje leta 2023 pomembneje odstopajo od načrtovanih. Skladno s tem bo Skupina Telekom Slovenije med letom po potrebi napoved poslovanja ustrezno prilagodila," so dodali.

Več si lahko preberete tukaj.

12. december, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza  408  podjetij, med drugim Fructal, BTC, Akrapovič, BTC in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

28. november, 2022,

Med podjetji, ki tradicionalno izplačujejo božičnico oz. nagrado za poslovno uspešnost, so farmacevtske družbe. Kot so pojasnili v novomeški Krki, sicer še niso določili njene višine, do izplačila pa bodo upravičeni vsi, ki so v družbi v rednem delovnem razmerju oziroma so zaposleni prek zunanjih agencij. Spomnili so, da uspešnost glede na dosežke družbe izplačujejo dvakrat letno, izračunajo pa jo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja. Za obdobje januar–junij so jo tako izplačali v višini 83,8 odstotka posameznikove plače, za STA piše Marjetka Nared.

"Sicer pa Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je treba sodelavce za njihovo delo in dosežke nagraditi," so poudarili in dodali, da tovrstna izplačila razumejo "kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev".

V Leku božičnica višja kot lani

Tudi ljubljanski Lek, ki spada pod okrilje švicarskega farmacevtskega koncerna Novartis, bo skladno s kolektivno pogodbo zaposlenim decembra izplačal božičnico. Upoštevala bo rastoči obseg poslovanja in dosežke družbe v letu 2022. Glede na lani bo višja za 100 evrov in bo znašala 1.500 evrov bruto. Prejeli jo bodo vsi, ki bodo zaposleni v Leku ali prek agencije na dan 30. novembra, znesek pa bo sorazmeren glede na čas zaposlitve v letošnjem letu.

Prav tako izplačilo božičnice predvideva kolektivna pogodba v največjem slovenskem telekomunikacijskem podjetju Telekom Slovenije. Višina sicer še ni znana, so povedali v podjetju. Medtem pa še ne vedo, ali bodo zaposleni dobili še izplačilo dela plače za poslovno uspešnost, saj bo to vezano na dosežene poslovne rezultate. Skupina Telekom Slovenije je sicer prvih devet mesecev letošnjega leta sklenila z devetodstotno medletno rastjo dobička.

Podobno izplačilo nagrade za poslovno uspešnost predvideva kolektivna pogodba v NLB. "Čeprav poslovnega leta še ni konec, ocenjujemo, da bodo rezultati matične banke izplačilo tudi letos omogočili, pri čemer bo skupna vrednost izplačila za 10 odstotkov višja kot lani," so pojasnili v največji slovenski banki.

Zaposlene bodo nagradili tudi trgovci

S tovrstnimi dobrimi novicami poskušajo ozračje razelektriti tudi nekateri delodajalci v dejavnosti trgovine, ki ji zaradi nizkih plač in kadrovske podhranjenosti grozi stavka. V Lidlu Slovenija so napovedali, da bodo sodelavcem izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini 300 evrov bruto. "Skupaj z nagrado za poslovno uspešnost, ki jo je podjetje zaposlenim izplačalo marca, bo Lidl Slovenija v letu 2022 za izplačilo nagrad za poslovno uspešnost svojim zaposlenim namenil več kot 1,2 milijona evrov," so se pohvalili v tem diskontnem trgovcu.

V Hoferju pa bodo decembra delavcem izplačali nagrado v višini 240 evrov bruto. "Ob tem bi izpostavili, da na višino nagrade ne vpliva morebitna odsotnost z dela, npr. iz naslova bolniškega staleža," so poudarili. Dodali so še, da so uvedli inflacijski bonus v skupni neto vrednosti 200 evrov, ki so ga vsi zaposleni prvič prejeli z avgustovsko plačo. "Izplačila bonusa v višini 40 evrov neto sledijo vsak mesec, vse do izplačila decembrske plače v januarju 2023," so navedli.

Nagrado bodo ob koncu leta izplačali tudi v Sparu Slovenija, pri čemer bodo za ta namen "letos namenili nekoliko višji skupni znesek kot lani". "Nagrada bo delno vezana na poslovno uspešnost, delno pa na uspešnost posameznika, zato ne bo enaka za vse zaposlene," so še dejali. V Tušu in Mercatorju medtem odločitve glede izplačila božičnice še niso sprejeli.

O izplačilu denarnih nagrad marsikje še niso odločali 

Da bo višina božičnice odvisna od poslovnega rezultata v letu 2022 in bo znana v decembru, so napovedali še v Cinkarni Celje, da načrtujejo izplačilo poslovne uspešnosti, niso pa še določili, koliko bo znašalo, pa še v Slovenskih železnicah.

V nekaterih družbah medtem o morebitnem izplačilu božičnice oz. denarne nagrade z naslova uspešnosti poslovanja ob koncu letošnjega leta še niso odločali. Tako je v Zavarovalnici Triglav, Intereuropi in Pošti Slovenije.

Odločitev tudi še ni bila sprejeta v podjetjih v energetiki, kjer ob krizi, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, vladajo posebne razmere. V Petrolu, ki je največji trgovec s pogonskimi gorivi v državi, tako še ne vedo, kaj bo z izplačilom poslovne uspešnosti, so pa od tam pred dnevi zaradi regulacije cen goriv, ki jo je uvedla država za omilitev energetske krize, na ravni skupine poročali o medletnem padcu dobička v devetmesečju za 74 odstotkov.

Prav tako sklepa še niso sprejeli v holdinški družbi Gen energija, krovni družbi skupine Gen, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Kot so opozorili, je pred njimi še mesec in pol obratovanja vseh elektrarn, "kar ima velik vpliv na poslovne rezultate družbe in skupine Gen za leto 2022".

Zagovornik načela enakosti opozarja pred diskriminacijo pri izplačilih božičnic

V sistemskem operaterju prenosnega elektroenergetskega sistema Eles pa so napovedali, da bo direktor, če bo družba dosegla cilje, kot jih določa poslovni načrt v obdobju januar–november 2022, skladno z določili kolektivne pogodbe s sklepom določil izplačilo božičnice. Nagrade za poslovno uspešnost pa tam letos ne bo. "Zaradi reševanja slabega finančnega stanja gospodarskih družb in gospodinjstev, ki je nastalo kot posledica epidemije covid-19, je bil družbi Eles z zakonom odvzet del omrežnine, ki predstavlja temeljni in poglavitni vir prihodkov našega poslovanja. Zato bo izplačilo poslovne uspešnosti moralo počakati na finančno ugodnejše čase," so pojasnili v družbi.

Izplačila z naslova uspešnosti poslovanja so v zadnjih letih davčno razbremenjena. Od njih se plačajo zgolj prispevki za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Več si lahko preberete tukaj.

21. november, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza  417  podjetij, med drugim Petrol, Elan, BTC, Terme Olimia  in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

10. november, 2022,

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni skupine dosegel 174,8 milijona evrov, kar je malenkost več kot v enakem obdobju lani. Če bi bile cene energentov na ravni leta 2021, bi bil EBITDA glede na lanskih prvih devet mescev višji za tri odstotke, je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Telekom Slovenije, potem ko so se v sredo s poslovanjem seznanili nadzorniki. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 51,1 milijona evrov, osem odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.

 

Vojna v Ukrajini ni neposredno vplivala na poslovanje družbe 

O vplivu vojne v Ukrajini na poslovanje pravijo, da skupina pri poslovanju ni neposredno vezana na ruski ali ukrajinski trg, tako da za zdaj ocenjujejo, da vojna ne bo imela pomembnega neposrednega vpliva na denarne tokove in finančne vire skupine. Občutijo pa posredne vplive, kot so zvišanje cen energentov.

Obvladujoča družba skupine Telekom Slovenije je imela v devetmesečju 430,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je odstotek manj kot v lanskem obdobju. EBITDA je padel za štiri odstotke na okoli 135 milijonov evrov, EBIT za osem odstotkov na 31,2 milijona evrov. Čisti dobiček je bil s 23 milijoni evrov nižji za 36 odstotkov.

Več si lahko preberete tukaj.

12. oktober, 2022,

Gubančeva je postala članica uprave za finančno področje. Z imenovanjem nove članice uprave za finančno področje je danes prenehal mandat članici uprave Barbari Galičič Drakslar.

Škufca Zaveršek bo 14. novembra prevzel vodenje komercialnega področja in bo tudi podpredsednik uprave. Do nastopa njegovega mandata bo po pooblastilu nadzornikov komercialno področje vodil predsednik uprave Košak, je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Irma Gubanec je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti z 28 leti delovnih izkušenj. Od leta 2021 je samostojna podjetnica na področju poslovnega in finančnega svetovanja, v obdobju od leta 2017 do leta 2021 pa je bila članica uprave za področje financ in računovodstva v Luki Koper. Od leta 2010 do leta 2017 je bila v družbi Delo primarno odgovorna za področje financ, računovodstva, kontrolinga in nabave, v letih od 2013 do 2017 je bila tudi predsednica uprave Dela. V letih 2001–2010 je bila v javnem zavodu RTV Slovenija pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja.

Škufca Zaveršek je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister znanosti, ima 23 let delovnih izkušenj. Od leta 2019 je predsednik uprave zavarovalniškega holdinga Prva Group, v letih od 2015 do 2019 je bil član uprave tega holdinga. Med oktobrom 2017 in oktobrom 2020 je bil tudi izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice, ki je članica Prve Group. Od leta 1999 do leta 2015 je bil zaposlen v družbi Simobil, kjer je bil od leta 2008 do leta 2012 direktor prodaje, med letoma 2012 in 2015 član uprave za finance, v letu 2014 in do septembra 2015 pa je opravljal naloge vršilca dolžnosti predsednika uprave.

Več si lahko preberete tukaj.

06. oktober, 2022,

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., je na svoji 3. redni seji, ki je potekala v ponedeljek, 3. oktobra 2022, za predsednika uprave družbe imenoval Boštjana Košaka. Boštjan Košak bo štiriletni mandat na mestu predsednika uprave Telekoma Slovenije, d.d., nastopil 4. oktobra 2022.

Boštjan Košak je univerzitetni diplomirani ekonomist in ima več kot 25 let izkušenj, predvsem na področju telekomunikacij in novih tehnologij. Od leta 2018 je vodil podjetji ADBK d.o.o. in Marinrene d.o.o., ki se na področju elektronskih komunikacij ukvarjata s svetovanjem, novimi tehnologijami, povezljivostjo in telekomunikacijskimi omrežji. Zadnja leta je vodil tudi podjetje Botera d.o.o., ki se ukvarja z robotsko avtomatizacijo procesov. Med leti 2005 in 2015 je bil direktor hrvaške družbe Amis Telekom d.o.o., med leti 2006 in 2016 pa slovenske družbe Amis d.o.o. V času njegovega vodenja sta obe podjetji uvajali nove storitve na xDSL tehnologiji, razvijali IPTV, IP in fiksno telefonijo ter širili fiksno omrežje. V letu 2015, ko je skupino Amis kupila Telekom Austria Group, je postal izvršni direktor in prokurist družbe Si.mobil d.d. ter bil odgovoren za organizacijsko in tehnično integracijo Amisa v novo skupino. V letih 2017 in 2018, ko je prišlo do uvedbe nove blagovne znamke in spremembe imena podjetja, je kot izvršni direktor in prokurist v družbi A1 Slovenija, d.d., skrbel za uvajanje novih ter podporo razvoju konvergenčnih storitev in regulativi, optimizacijo stroškov in učinkovitost.

1280x 633e891cbb063_Telekom_Slovenije_Bizi.jpg

 

Bizi dejstva o Telekomu Slovenije, d.d.:

 • Čisti prihodki od prodaje v 2021: 577.630.000 €
 • Čisti dobiček v 2021: 34.371.000 €
 • Povprečna mesečna plača na zaposlenega v 2021: 2.939,74 €
 • EBITDA 2021: 181.591.000,00

original 633e88d37912e_Financni_podatki_Telekom_Slovenije.jpg

Za vsako podjetje na Biziju lahko pregledate splošne, kontaktne podatke, ključne osebe ter tudi finančne podatke, naroke, insolventnosti, borzne objave, razpisana delovna mesta in medijske objave.

03. oktober, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 388 podjetij, med drugim DARS, PETROL, Luka Koper, Lek  in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

20. september, 2022,

Če vas zanima, kaj se dogaja z delnicami največjih slovenskih podjetij, potem boste na podstrani Borzne objave na Biziju našli vse pomembne informacije na enem mestu.

original 63297a8af1491_SBI.jpg

Borzne objave na Biziju vključujejo:

 • indeks SBI TOP,
 • prvo in standardno kotacijo delnic,
 • SEOnet objave.

 

original 63297a8bb08a4_SEOnet.jpg

Znotraj SEOnet objav lahko iščete objave posameznih podjetij (npr. Krka, Telekom Slovenije). Ne spreglejte borznih objav tudi znotraj kartice podjetja (v sklopu Aktualne objave: Javne objave in Vrednost delnice). Vse podstrani so dostopne prek menija na levi strani, za posamezno podjetje pa lahko spremljate tudi gibanje vrednosti delnice v določenem časovnem obdobju.

original 63297a8c73333_Vrednost_delnice.jpg

Podatki se osvežujejo dnevno. Borzne objave so dostopne vsem obiskovalcem Bizija.

Za več informacij nam pišite na info@bizi.si.

09. september, 2022,

Na njihova mesta je na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) z današnjim dnem za štiriletni mandat imenovala Alenko Čok Pangeršič, Matejo Čuk Orel, Marka Boštjančiča in Žigo Debeljaka. Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 78,5 odstotka kapitala z glasovalno pravico, ni podprla predlaganega odpoklica Karle Pintar.

Kapitalska družba je v prvotnem predlogu za nove nadzornike predlagala Romana Jermana, Tadejo Čelar, Alenko Čok Pangeršič, Miho Žejna in Roberta Cimermana.

 

Kdo so novi člani nadzornega sveta?

Debeljak je sicer od nedavnega predsednik uprave SDH in predsednik upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter predsednik nadzornega sveta Gen energije. V preteklosti je bil med drugim predsednik uprave Mercatorja in član uprave Gorenja.

Čok Pangeršičeva vodi sektor za upravljanje premoženja v Modri zavarovalnici, ki je v 100-odstotni lasti Kapitalske družbe (Kad). V preteklosti je bila med drugim asistentka na ljubljanski ekonomski fakulteti in članica nominacijske komisije Petrola.

Čuk Orlova, ki ima svojo odvetniško družbo, je bila hkrati z Debeljakom avgusta letos imenovana v nadzorni svet Gen energije, vlada jo je na prvi dopisni seji junija imenovala v nadzorni svet distribucijskega operaterja električne energije SODO.

Več si lahko preberete tukaj.

08. avgust, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 353 podjetij, med drugim , DARS, Sanolabor, A1 Slovenija in  številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

18. julij, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 377 podjetij, med drugim Fructal, Pošta Sloveniije, Lek, BTC in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

27. junij, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 390 podjetij, med drugim DARS, BTC, A1 Slovenija, Halcom in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

13. junij, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 396 podjetij, med drugim DARS, Akrapovič, Luka Koper, Paloma in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

30. maj, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 400 podjetij, med drugim Fructal, Mimovrste, BTC, Sanolabor in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

23. maj, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 401 podjetij, med drugim Petrol, Dars, Hofer, Pošta Slovenije in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

16. maj, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 412 podjetij, med drugim Petrol, Dars, Hofer, Pošta Slovenije in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

03. maj, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustrezajo 404 podjetja, med drugim  in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

25. april, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustrezajo 403 podjetja, med drugim Petrol, Krka, Lek, A1 in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

04. april, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:


Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 390 podjetij, med drugim Lek, Petrol, Mlinotest, Pošta Slovenije in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

28. marec, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o., d.d. ali d.n.o.
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR,
 • nimajo objav na sodišču.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:


Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 427 podjetij, med drugim Lek, Petrol, Mlinotest, Paloma in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

14. marec, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 417 podjetij, med drugim Pošta Slovenije, Petrol d.d., Fructal, Mlinotest in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

28. februar, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 393 podjetij, med drugim DARS, Fructal, Pošta Slovenije, Hofer trgovina in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

14. februar, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 368 podjetij, med drugim Petrol, Fructal, Lek, Paloma  in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

07. februar, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 423 podjetij, med drugim Dars, Mlinotest, A1 Slovenija, Fructal  in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

24. januar, 2022,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 385podjetij, med drugim Petrol, Mlinotest, Lek, Sanolabor in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

27. december, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 379 podjetij, med drugim Mlinotest, Akrapovič, Paloma, Lek in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

20. december, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 391 podjetij, med drugim Lek d.d., A1 Slovenija, d.d., Sanolabor,d.d., Pošta Slovenije d.o.o. in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

13. december, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustrezajo 403 podjetija, med drugim Dars d.d., Mlinotest d.d., Lek d.d, Mass d.o.o. Fructal d.o.o.  in številna druga.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

25. oktober, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 421 podjetij, med njimi tudi SKB Leasing, Fructal d.o.o., Toyota center Ljubljana, Petrol d.d., Lek d.d. in še mnogi drugi.

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

11. oktober, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 413 podjetij, med njimi tudi Dars, Pošta Slovenije, Elektro Ljubljana, Telemach, Spar Slovenija in drugi.

 

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

23. avgust, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 365 podjetij, med njimi tudi Hofer, Lesnina, Bankart, Ljubljanske mlekarne, MIK in drugi.

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

21. junij, 2021,

Delničarji Telekoma Slovenije bodo za lansko leto prejeli 4,50 evra bruto dividende na delnico, je danes sklenila skupščina družbe. Delničarji so s tem podprli nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, vodstvo družbe je sicer predlagalo izplačilo štirih evrov bruto na delnico.

Delničarji so sklenili, da se bo od bilančnega dobička za 2020 v višini slabih 35 milijonov evrov za izplačilo dividend namenilo 29,3 milijona evrov, preostanek pa se bo prenesel v naslednje leto. Lani je dividenda znašala 3,50 evra bruto na delnico.

V Slovenskem državnem holdingu, ki ima v Telekomu 4,25-odstotni lastniški delež, upravlja pa tudi 62,54-odstotni delež države, so višjo dividendo utemeljili z navedbo, da je finančno stanje družbe stabilno, izplačilo dividend pa omogoča nemoteno poslovanje in razvoj družbe. Nasprotni predlog v zvezi z dividendo je podalo tudi društvo Mali delničarji Slovenije, ki je predlagalo pet evrov bruto dividende.

Izvolili še dva nova člana nadzornega sveta

Skupščina Telekoma je danes odločala tudi o dveh članih oziroma članicah nadzornega sveta. Sedemindvajsetega aprila je namreč mandat potekel nadzornicama Barbari Kürner Čad in Barbari Gorjup.

Tudi v tem primeru so delničarji prikimali nasprotnemu predlogu Slovenskega državnega holdinga, da se za nadzornico imenuje Karlo Pinter, sicer generalno direktorico direktorata za notranji trg na gospodarskem ministrstvu. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je medtem predlagal, da skupščina še en mandat podeli nadzornici Kürner Čadovi. V skladu s predlogom nadzornega sveta, ki so ga delničarji potrdili, bo novi nadzornik Telekoma tudi Jurij Toplak.

Nasprotja za odkup lastnih delnic

Nenazadnje je skupščina odločala tudi o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic. Medtem ko sta uprava in nadzorni svet predlagala, da se upravo pooblasti za pridobivanje lastnih delnic do višine deset odstotkov osnovnega kapitala, so delničarji v skladu z nasprotnim predlogom Slovenskega državnega holdinga sklenili, da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči pet odstotkov osnovnega kapitala. Prav tako se po predlogu Slovenskega državnega holdinga veljavnost pooblastila skrajša s 36 na 12 mesecev.

V društvu Mali delničarji Slovenije so bili sicer nezadovoljni z vrednostjo, po kateri bo lahko uprava odkupovala lastne delnice. Predlagali so razpon med 0,8-kratnikom in 1,4-kratnikom knjigovodske vrednosti delnice, medtem ko je obveljal predlagani razpon od 0,45-kratnika do 0,80-kratnika. Po oceni predsednika društva Mali delničarji Slovenije Rajka Stankoviča kupovanje delnic nižje od 80 odstotkov knjigovodske vrednosti pošilja "napačen signal" organiziranemu trgu.

 

Več si lahko preberete tukaj.

04. maj, 2021,

Telekom Slovenije je od Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) prejel sklep, s katerim je ta ustavila postopek ugotavljanja kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju Evropske unije. AVK namreč ni uspelo dokazati, da je nekdanji Mobitel zlorabljal prevladujoči položaj na trgu.

AVK je postopek ugotavljanja kršitev uvedla marca 2009, in sicer zoper družbo Mobitel, postopek pa nadaljevala zoper Telekom Slovenije kot pravnega naslednika družbe. AVK je postopek uvedla na podlagi prijave družbe Tušmobil (zdaj Telemach) zaradi očitka zlorabe prevladujočega položaja na maloprodajnem trgu mobilne telefonije z vodenjem cenovne politike posrednega ali neposrednega določanja nepoštenih prodajnih cen v paketu Itak Džabest.

Zoper odločbo je Telekom Slovenije vložil tožbo

Februarja 2012 je AVK izdala odločbo, s katero je odločila, da je Telekom Slovenije kršil zakon in pogodbo s tem, ko je od novembra 2008 do julija 2010 ponujal maloprodajni paket Itak Džabest po nepoštenih prodajnih cenah, saj so bili prirastni prihodki nižji od prirastnih stroškov.

 

Več si lahko preberete tukaj.

28. april, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • nima objav sodišč,
 • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 407 podjetij, med njimi tudi Trimo, DM drogerie markt, Lesnina, JYSK, Steklarna Rogaška, Telemach, Hervis in drugi.

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

19. april, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
 • nima objav sodišč,
 • ima vsaj 20 zaposlenih.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Optius.com oz. Moje delo.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 385 podjetij, med njimi tudi Iskrameco, Kemofarmacija, Elektro Primorska, Vizija računovodstvo, Pošta Slovenije, Terme Krka, Telemach in drugi.

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Optius.com oz. Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 604f16368518f_Bizi_napredno_iskanje_01.jpg

original 604f16366bdf3_Bizi_napredno_iskanje_02.jpg

Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

12. april, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 693 podjetij, tudi Decathlon, Deichman, Engrotuš, ETA, Frustal, GEN-i in drugi.

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Optius.com oz. Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 604f16368518f_Bizi_napredno_iskanje_01.jpg

original 604f16366bdf3_Bizi_napredno_iskanje_02.jpg

Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

10. marec, 2021,

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji s predsednikom uprave in tremi člani uprave družbe sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in razrešitvi z mesta predsednika uprave oziroma člana uprave družbe. Predsedniku uprave Tomažu Seljaku in članom uprave Vidi Žurga, Matjažu Beričiču in Tomažu Jontesu je skladno s tem mandat prenehal z današnjim dnem.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je za novega predsednika uprave družbe imenoval Cvetka Sršena, za člana uprave pa sta bila imenovana Mitja Štular in Tomaž Jontes. Vsi so štiriletni mandat začeli danes.

Kdo je novi predsednik uprave?

Cvetko Sršen je magister medkulturnega menedžmenta. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področjih vodenja zaposlenih, vodenja, načrtovanja in izvajanja projektov, pospeševanja prodaje, priprave načrtov in analiz ter vodenja aktivnosti. Od leta 1987 je bil zaposlen v družbi Pošta Slovenije, od leta 2008 do leta 2015 kot direktor poslovne enote Novo mesto, od maja 2015 pa kot direktor združene poslovne enote Celje in Novo mesto.

Seljak na položaju dobro leto

Seljak je bil predsednik uprave od sredine decembra 2019, družbo pa je začasno vodil po odhodu Matjaža Merkana sredi novembra 2019. Žurga je bila v upravi od februarja 2019, Beričič pa od sredine decembra 2019, izhaja s spletne strani Telekoma Slovenije, povzema STA.

Družba, v kateri Slovenski državni holding (SDH) upravlja 66,8-odstotni delež države in SDH, je 21. januarja dobila nove nadzornike Iztoka Černošo, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka. Delničarji so jih imenovali po tistem, ko so oktobra lani odstopili člani nadzornega sveta Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič ter je novembra sodišče za nadomestne člane imenovalo Kolerja, Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja.

Skupščina je takrat sprejela tudi spremembe statuta. Z njimi so uvedli mandatarski sistem oblikovanja uprave - predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev.

Več si lahko preberete tukaj.

08. marec, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
 • ima najboljše tri bonitetne oznake,
 • iz regij: Osrednjeslovenska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 314 podjetij, tudi Krka, Lek, Petrol, Telekom Slovenije, Elan

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, regija, dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 6045d8e65ebcc_zaposlitveni_oglasi_maerc.png

Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

 

08. december, 2020,

Letošnje leto je zaradi epidemije edinstveno na več področjih. Epidemija je vplivala na poslovanje številnih podjetij, kar je pri mnogih vplivalo na to, da še niso sprejela odločitve o izplačilu, ali pa bo to nižje kot v preteklem letu.

Božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost od leta 2018 do višine povprečne plače ni obdavčena, obračunajo se zgolj prispevki za socialno varnost. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V zadnjih letih je višina povprečne božičnice rasla, lani je znašala 900 evrov bruto, poročajo Finance.

V LTH Castings 800 evrov manj, a še vedno pri vrhu

Lani je med vprašanimi podjetji najvišjo božičnico izplačal škofjeloški LTH Castings, ki izdeluje sestavne dele za avtomobilsko industrijo ter sodeluje z najuglednejšimi svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci in največjimi dobavitelji avtomobilske industrije. Letos bo nagrada znašala 1.800 evrov bruto, kar je 860 evrov manj kot lani.

"Kljub zelo zahtevnim okoliščinam poslovanja zaradi pandemije koronavirusa v letu 2020 smo v LTH Castings vložili vsa prizadevanja v ohranjanje stimulativnega nagrajevanja zaposlenih ob koncu leta. Višino božičnice smo določili na osnovi ocene poslovanja in dogovora s sindikati. Izplačali jo bomo delno decembra in delno januarja," pojasnjujejo v LTH Castings, kjer načrtujejo, da bodo do konca leta dosegli okrog 80 odstotkov za letos prvotno načrtovane prodaje.

Še višja bo nagrada v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje, ki v letošnjem letu praznuje 50-letnico delovanja tovarne na lokaciji Nazarje. Podjetje bo nekaj več kot 1.700 zaposlenim ob napovedanih rekordnih prihodkih izplačalo nagrado v višini dva tisoč evrov, kar je največ do zdaj. Nagrada je sicer odvisna od prisotnosti zaposlenih na delu.

Pri Akrapoviču božičnico že nekaj let nadomeščajo s sistemom nagrajevanja, ki se je po njihovih navedbah izkazal za dobrega, saj spodbuja storilnost.

"V prvih mesecih leta jim izplačamo nagrado glede na uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta. Ta sistem, ki spodbuja storilnost sodelavk in sodelavcev, se je izkazal za dobrega," odgovarjajo pri Akrapoviču, vendar višine ne razkrivajo.

Farmacevta brez sprememb

Nespremenjena ostaja nagrada v novomeškem farmacevtu Krki, v katerem so v prvih devetih mesecih letošnjega leta zvišali prihodke in dobiček v primerjavi z istim obdobjem lani. Zaposleni v družbi in prek zaposlitvenih agencij bodo dobili 1.700 evrov bruto, nagrado pa bodo izplačali 17. decembra.

V Krki dodajajo, da dvakrat letno izplačujejo tudi nagrado za uspešnost, in sicer v določenem odstotku plače zaposlenega, ki je za vse zaposlene enak in vsakokratno izračunan za posamično polletje.

Tudi v Leku se v primerjavi z lani božičnica ne spreminja in ostaja pri 1.350 evrih bruto.

Letošnje leto je zaradi epidemije edinstveno na več področjih. Epidemija je vplivala na poslovanje številnih podjetij, kar je pri mnogih vplivalo na to, da še niso sprejela odločitve o izplačilu, ali pa bo to nižje kot v preteklem letu.

Božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost od leta 2018 do višine povprečne plače ni obdavčena, obračunajo se zgolj prispevki za socialno varnost. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V zadnjih letih je višina povprečne božičnice rasla, lani je znašala 900 evrov bruto, poročajo Finance.

V LTH Castings 800 evrov manj, a še vedno pri vrhu

Lani je med vprašanimi podjetji najvišjo božičnico izplačal škofjeloški LTH Castings, ki izdeluje sestavne dele za avtomobilsko industrijo ter sodeluje z najuglednejšimi svetovnimi avtomobilskimi proizvajalci in največjimi dobavitelji avtomobilske industrije. Letos bo nagrada znašala 1.800 evrov bruto, kar je 860 evrov manj kot lani.

"Kljub zelo zahtevnim okoliščinam poslovanja zaradi pandemije koronavirusa v letu 2020 smo v LTH Castings vložili vsa prizadevanja v ohranjanje stimulativnega nagrajevanja zaposlenih ob koncu leta. Višino božičnice smo določili na osnovi ocene poslovanja in dogovora s sindikati. Izplačali jo bomo delno decembra in delno januarja," pojasnjujejo v LTH Castings, kjer načrtujejo, da bodo do konca leta dosegli okrog 80 odstotkov za letos prvotno načrtovane prodaje.

Še višja bo nagrada v podjetju BSH Hišni aparati Nazarje, ki v letošnjem letu praznuje 50-letnico delovanja tovarne na lokaciji Nazarje. Podjetje bo nekaj več kot 1.700 zaposlenim ob napovedanih rekordnih prihodkih izplačalo nagrado v višini dva tisoč evrov, kar je največ do zdaj. Nagrada je sicer odvisna od prisotnosti zaposlenih na delu.

Pri Akrapoviču božičnico že nekaj let nadomeščajo s sistemom nagrajevanja, ki se je po njihovih navedbah izkazal za dobrega, saj spodbuja storilnost.

"V prvih mesecih leta jim izplačamo nagrado glede na uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta. Ta sistem, ki spodbuja storilnost sodelavk in sodelavcev, se je izkazal za dobrega," odgovarjajo pri Akrapoviču, vendar višine ne razkrivajo.

Farmacevta brez sprememb

Nespremenjena ostaja nagrada v novomeškem farmacevtu Krki, v katerem so v prvih devetih mesecih letošnjega leta zvišali prihodke in dobiček v primerjavi z istim obdobjem lani. Zaposleni v družbi in prek zaposlitvenih agencij bodo dobili 1.700 evrov bruto, nagrado pa bodo izplačali 17. decembra.

V Krki dodajajo, da dvakrat letno izplačujejo tudi nagrado za uspešnost, in sicer v določenem odstotku plače zaposlenega, ki je za vse zaposlene enak in vsakokratno izračunan za posamično polletje.

Tudi v Leku se v primerjavi z lani božičnica ne spreminja in ostaja pri 1.350 evrih bruto.

V Telekomu Slovenije 70 odstotkov povprečne plače

Iz Telekoma so sporočili, da bo božičnica znašala 70 odstotkov zadnje znane povprečne plače v Sloveniji. Ta je v septembru znašala 1.799 evrov bruto, kar pomeni, da bodo zaposleni na Telekomu Slovenije prejeli 1.259 evrov bruto.

"V izrednih okoliščinah, v kakršnih smo se skupaj znašli, pa se dodatno pokaže pomen zanesljivih, varnih in naprednih komunikacij. Ob množičnem prehodu na delo in šolanje na daljavo smo se soočili z velikimi obremenitvami omrežja, kljub temu pa v Telekomu Slovenije uporabnikom vseskozi zagotavljamo nemotene storitve, kar je rezultat načrtnega in skrbnega dolgoletnega vlaganja v tehnologijo in razvoj," so zapisali o letošnjem specifičnem letu.

Petrol 300 evrov manj, HSE toliko kot lani

Nekoliko manj kot v preteklem letu bodo zaposlene nagradili v Petrolu. Lani so dobili 1.300 evrov bruto, letos pa bo znesek nižji za 300 evrov.

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) bodo decembra dobili nagrado za poslovno uspešnost, in sicer 645 evrov bruto, kar je enako kot lani.

"Epidemija oz. pandemija koronavirusa na poslovanju skupine HSE v letu 2020 ni pustila znatnejših posledic. Večina naše proizvodnje je bila prodana vnaprej, tako da smo decembra 2019 imeli prodano praktično celotno proizvodnjo za leto 2020. Kljub relativno nizkim cenam električne energije pričakujemo, da bomo v letošnjem letu dosegli rezultat v okviru načrtovanega, žal pa predvidevanja zaradi neugodnega trenda prodajnih cen kažejo negativen vpliv na poslovanje v prihodnjem letu," komentirajo letošnje poslovno leto.

Gen-I želi višino božičnice najprej razkriti zaposlenim

Božičnico si lahko obetajo tudi zaposleni v Gen-I, vendar višine ne razkrivajo, saj jo želijo najprej sporočiti zaposlenim. Dodajajo, da je letošnje leto tako s poslovnega kot psihološkega vidika precej stresno, končali pa ga bodo uspešno in celo nad načrtovanim.

"V GEN-I priznavamo doprinos naših zaposlenih kot ključen za poslovne uspehe podjetja. To je tudi eden pomembnejših gradnikov naše kulture," še odgovarjajo in dodajajo, da bo božičnica enaka za vseh 500 zaposlenih.

Med trgovci največ v Hoferju

Največji trgovec pri nas Mercator bo, tako kot lani, vsem zaposlenim izplačal 200 evrov bruto, in sicer 15. decembra.

"Kljub zaprtju določenih dejavnosti in ob vseh negativnih vplivih zdravstvene krize na vseh trgih je Skupina Mercator tudi v zadnjih devetih mesecih izpolnjevala vse ključne poslovne in strateške cilje, predvsem pa je Mercator ves čas zagotavljal nemoteno oskrbo in široko ponudbo," o poslovanju v letošnjem letu pravijo v Mercatorju.

V Lidlu božičnice ne bo, bodo pa zaposleni dobili nagrado za poslovno uspešnost. Ta bo znašala 410 evrov bruto, k temu pa bodo dodali še 30 evrov, ki so jim nameravali porabiti za odpadlo novoletno zabavo. Dodajajo, da so še pred sprejetjem zakona o kriznem dodatku zaposlenim v prodaji, skladišču in blagovnem načrtovanju izplačali poseben (enoten) dodatek 200 evrov bruto zaradi doprinosa v krizni situaciji.

Tudi v Hoferju so se podobno kot pri prej omenjenem konkurentu odločili, da bodo nagradi dodali dodatek, ki je bil sicer namenjen novoletni zabavi, in pa nagrado za delo v času epidemije. Skupna nagrada bo znašala 450 evrov bruto in bo tako višja, kot je bila v preteklih letih.

V nasprotju s praksami nekaterih drugih podjetij v Hoferju na višino nagrade ne vpliva morebitna odsotnost z dela, kot je bolniški dopust.

Višje kot lani bodo nagrade v Sparu, kjer letos ne opažajo padca prodaje v primerjavi z lani. Kako visoka bo nagrada, ne razkrivajo, dodajajo pa, da so se za višjo nagrado odločili zaradi "prizadevnosti in odgovornosti zaposlenih v luči letošnjih izrednih razmer".

Droga Kolinska bo zaposlenim namenila 700 evrov

Hrvaška Atlantic Grupa, katere del je tudi Droga Kolinska, slovenske blagovne znamke (Barcaffe, Donat, Argeta …) pa prispevajo pomemben delež k skupnim prihodkom, bo v slovenskem delu podjetja izplačala 700 evrov bruto božičnice, kar je nekoliko manj kot lani.

"Višina bo za večino zaposlenih v Atlantic Drogi Kolinski enaka, dodatno pa bodo nagrajeni zaposleni, ki so pomembno prispevali k letošnjim rezultatom s svojim delom v proizvodnji oziroma na terenu," dodajajo v Atlantic Grupi, ki jo vodi eden najbogatejših Hrvatov Emil Tedeschi.

Tudi na njihovo poslovanje je močno vplivala epidemija in so po lanskem rekordnem letu 2019 letos v prvih devetih mesecih zabeležili triodstotni padec prihodkov, dobiček pa je bil nižji za 12 odstotkov.

NLB brez nagrad

V NLB božičnice ne izplačujejo, prav tako ne 13. plače, je pa v kolektivni pogodbi zapisana možnost izplačila nagrade za poslovno uspešnost, ki je odvisna od posameznikove delovne uspešnosti. Nagrada se izplača pod predpostavko preseganja poslovnih rezultatov, česar pa rezultati poslovanja v iztekajočem se letu zaradi objektivnih okoliščin, povezanih s covid-19, in posledične hibernacije gospodarstva ne omogočajo. V NLB dodajajo, da so rezultati prvih devetih mesecev vseeno boljši, kot so upali aprila.

Na drugi strani bodo v NKBM izplačali božičnico, vendar njene višine ne razkrivajo.

Več si lahko preberete tukaj.

09. november, 2020,

Iščete službo?

Za vas smo tudi ta teden pobrskali po Biziju in izbrali nekaj oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Tokrat smo uporabili naslednje kriterije:

 • ima zaposlitvene oglase,
 • število zaposlenih od 150 naprej,
 • zelena oz. rumena barva bonitetnega ščita,
 • je iz Osrednjeslovenske regije.

Zaposlujejo:

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

original 5fa9364c0e9c0_napredno_iskanje.png

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, regija, dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

05. november, 2020,

Telekom Slovenije je sicer Planet TV prodal madžarski TV2, prodajo družbe Ipko pa so pred dnevi zaustavili.

Epidemija bolezni covid-19 je imela pomemben vpliv na poslovanje skupine, so v sporočilu za javnost, objavljenem prek spletnih strani Ljubljanske borze, zapisali v podjetju, ki je na ravni skupine v devetih mesecih ustvarilo 495,5 milijona evrov poslovnih prihodkov.

Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije je morala namreč družba zapreti prodajna mesta, nižje prihodke je prejemala od gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev, izrazit je bil upad mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v Telekomovih mobilnih omrežjih, pojavil pa se je tudi zastoj ali nižji obseg poslov družb v skupini.

 

Čisti dobiček skupine višji od načrtov

Dobiček iz poslovanja skupine pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je znašal 162,2 milijona evrov, kar je dva odstotka več od načrtov. Čisti dobiček v višini 27,4 milijona evrov je medtem od načrtov večji za 31 odstotkov.

Družba Telekom Slovenije je v devetih mesecih ustvarila 448,6 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani, EBITDA se je zvišal za odstotek na 139,8 milijona evrov, dobiček iz poslovanja v vrednosti 37,1 milijona evrov je bil za 13 odstotkov višji, čisti dobiček pa je dosegel 28,2 milijona evrov in je bil za pet odstotkov nižji.

Več si lahko preberete tukaj.

19. oktober, 2020,

Aleš Šabeder je v odstopni izjavi zapisal, da zaradi trenutnih razmer in nesoglasij ne more več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika ter je nadaljevanje dela kot predsednika in člana nadzornega sveta zanj nemogoče. Zato se je odločil podati nepreklicno odstopno izjavo.

Ob tem je nekdanji minister za zdravje dodal, da v izogib škodnim posledicam za družbo in posledično odškodninski odgovornosti članov nadzornega sveta pričakuje enako ravnanje tudi preostalih nadzornikov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije.

Barbara Cerovšek Zupančičeva iz Deželne banke Slovenije pa je zapisala, da zaradi trenutnih razmer v nadzornem svetu družbe ne more več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika.

Nekaj pozneje so iz Telekoma Slovenije sporočili, da je iz nadzornega sveta odstopila tudi Bernarda Babič, sicer zaposlena na Slovenskih železnicah. Vsi trije odstopajo z dnem imenovanja nadomestnega oz. novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe.

Šabeder je štiriletni mandat v nadzornem svetu Telekoma Slovenije nastopil 5. junija letos, potem ko se je mandat iztekel predstavniku SDH med nadzorniki Dimitriju Marjanoviću. Poleg njega in Cerovšek Zupančičeve so v nadzornem svetu Telekoma Slovenije kot predstavniki kapitala še Barbara Kürner Čad, Bernarda Babič in Igor Rozman.

Več si lahko preberete tukaj.

04. avgust, 2020,

V začetku marca so se številna podjetja v Sloveniji po priporočilih zdravstvene stroke odločila za delo od doma. Maja, ko je število novih okužb upadlo, so se zaposleni večinoma začeli vračati na delovno mesto. Zaradi poslabšanja epidemiološke slike pa stroka znova poziva delodajalce, naj se vrnejo k delu od doma. 

Ali to še vedno počnejo in kakšne so njihove izkušnje z učinkovitostjo in komunikacijo s sodelavci, smo povprašali tudi nekaj slovenskih podjetij. 

Epidemije je uradno konec, a zaposleni ostajajo doma

Zaposleni pri Mastercard Slovenija v večini še ostajajo doma. "Ker je zdravje naših zaposlenih na prvem mestu, smo delovni proces na različne načine prilagodili že zelo zgodaj po začetku epidemije. Vsem zaposlenim smo omogočili dva načina dela: delo od doma ali delo v dveh ločenih skupinah (A in B), ki se na delu nikoli ne srečata," pravi Aleš Petejan, vodja trženja v podjetju. 

V podjetju Bayer delo od doma ponujajo kot možnost za tiste zaposlene, ki jim narava dela to omogoča. Ta izbira je bila kot izjema in z določenimi omejitvami mogoča že pred začetkom epidemije.

"Delo od doma je ponujalo večjo prilagodljivost in individualno svobodo, poenostavilo in pospešilo je delovne procese, marsikdo pa je začel ceniti ogromno možnosti, ki jih ponuja digitalna komunikacija," ob tem dodaja generalni direktor podjetja Panagiotis Alekos.

V domačem okolju je delalo 70 odstotkov zaposlenih

Pri Telekomu Slovenije je v obdobju razglašene epidemije od doma oziroma na daljavo delalo približno 70 odstotkov njihovih sodelavk in sodelavcev, ki jim je to omogočala narava dela.

"V tem obdobju je bila zavzetost in motiviranost zaposlenih na visoki ravni, prav tako sodelovanje med zaposlenimi. Glede na to, da 24 ur na dan in vse dni v letu uporabnikom zagotavljamo nemoteno delovanje storitev ter ustrezno prodajno in poprodajno podporo, dela na daljavo ne moremo omogočiti vsem zaposlenim," dodajajo v podjetju. 

V obdobju epidemije so od doma delali tudi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). "Za nemoteno izvajanje storitev zavoda, kot so redno nakazilo pokojnin in drugih prejemkov, prioritetno reševanje zahtevkov za prvo priznanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje ter delovanje za to potrebnih storitev IT, je zavod več kot 70 odstotkom zaposlenim omogočil delo od doma," so povedali za Siol.net. 

Delo od doma ni novost, tak način poznajo že vsaj desetletje

Za nekatera podjetja pa ta način dela ni nič novega. V podjetju Mars delo od doma izvajajo že vsaj desetletje, zato delovnih procesov med pandemijo niso bistveno spreminjali.

"Delo od doma ali od kjerkoli drugod je v našem podjetju že dolgo prisotno. Dnevno sodelujemo z oddaljenimi ekipami sodelavcev, saj smo fizično razporejeni po 12 različnih državah. Mars ima pravi pristop pri delu na daljavo in model, ki ga uporabljamo, se je izkazal za učinkovitega tudi v teh nenavadnih okoliščinah. Trenutno so odprte tudi naše pisarne, upoštevamo vse preventivne ukrepe, vendar sodelavce spodbujamo, da še naprej delajo na daljavo, če jim to ustreza," je dejala Zorana Novaković, direktorica za kader in organizacijo pri Mars Multisales BBA.

Dela v takšni obliki so že desetletje vajeni tudi v mariborskem podjetju Mikro+Polo. Zaposlenim to omogočijo, če iz kakršnihkoli razlogov to potrebujejo ali želijo. "Seveda je delo od doma odvisno tudi od delovnega mesta, ki ga nekdo opravlja – zaposleni v logistiki blaga na žalost ne morejo odpremiti od doma, prav tako serviser ne more od doma opraviti servisnega posega na aparatu," dodajajo. 

Po vrnitvi z dopusta jim priporočajo, da še teden dni ostanejo doma

Tudi v podjetju Butan plin imajo vsi zaposleni, ki delajo z računalnikom, zagotovljene vse potrebne dostope in opremo, da lahko kadarkoli začnejo delati od doma. "Kot del mednarodne korporacije smo že v preteklosti številne sestanke izvajali na daljavo, zato nam tak sistem dela ni tuj."

V obdobju poletnih dopustov pa so kot preventivni ukrep izdali tudi priporočilo, da po koncu dopusta, če narava in pogoji dela to omogočajo, zaposleni prvi teden opravlja delo od doma.

V nekaterih podjetjih delo od doma ni mogoče

Povsod pa tak način dela niti v času epidemije ni bil mogoč, saj narava dela zahteva prisotnost zaposlenih. Med njimi je tudi novomeška Krka, kjer so sicer takoj sprejeli stroge ukrepe za zajezitev širjenja virusa, s katerimi so zaščitili zdravje zaposlenih in zagotovili poslovanje brez prekinitev.

"Dejstvo pa je, da je delo v farmacevtski industriji specifično. Dela od doma ni mogoče preprosto uvesti zaradi prepletenosti vseh delovnih procesov, ki potekajo v podjetju. Glede na procese dela, ki zahtevajo neposredno sodelovanje sodelavcev na vseh področjih, je potrebna njihova prisotnost na delovnem mestu," odgovarjajo v Krki. 

Zaposleni so tudi doma ostali motivirani

Izkušnje podjetij, ki so v epidemiji vpeljala delo od doma, so na sploh pozitivne. "V tem obdobju sta bili zavzetost in motiviranost zaposlenih na visoki ravni, prav tako sodelovanje med zaposlenimi," menijo v Telekomu Slovenije. Podobno poročajo tudi iz drugih podjetij. 

Nekateri pogrešajo druženje s sodelavci

V podjetju Mars pravijo, da je spreminjanje delovnega okolja s seboj prineslo tudi povečanje pomembnosti oddaljenega vodenja in močne organizacijske kulture.

"Za nekatere zaposlene so spletni sestanki in delo na daljavo enostavni, a za številne vodje je to lahko velik izziv, saj niso vajeni delati tako, da njihova ekipa ni fizično prisotna. Nekateri pogrešajo osebno interakcijo, priložnosti za neformalno učenje in druge vidike tradicionalnega dela, ki imajo pomembno vlogo pri vsakodnevnem delu ter vzpostavljanju odnosov med člani ekipe. Digitalna orodja, ki nam pomagajo pri delovanju na daljavo in učinkovitem sodelovanju, so ključna za takšen način dela, vendar ne smemo podcenjevati pomena zaupanja in kulture podjetja, ki temelji na organizacijskih vrednotah," dodajajo. 

Delo od doma = manj bolniških odsotnosti

Tudi na ZPIZ menijo, da so bili rezultati kljub novemu načinu dela zelo dobri. "Prav tako se je vzpostavila primerna komunikacija med sodelavci, predvsem so bile izkoriščene možnosti medsebojnega komuniciranja, ki ga omogoča splet. Organiziranje oziroma omogočanje dela od doma pa se je izkazalo kot dobra odločitev tudi zaradi zmanjšanja bolniških odsotnosti zaposlenih," pravijo. 

Sodobna tehnologija je ključ do uspeha

V podjetju Mikro+Polo imajo z delom v tem obdobju izjemno pozitivne izkušnje. "Delo od doma se je pri nas izkazalo za zelo učinkovito, izjemno hitro smo se prilagodili tudi novim načinom komuniciranja med sodelavci in začeli uporabljati digitalne kanale komunikacije ter tako ostali popolnoma povezani. Tudi na splošno smo v podjetju dobro digitalizirani in računalniško pismeni, zato nismo imeli nobenih težav na primer niti pri virtualnih sestankih vseh oddelkov, pri katerih je bilo udeleženih tudi več kot 15 sodelavcev," pravijo. 

Več si lahko preberete tukaj.

30. julij, 2020,

Na prihodke v prvih šestih mesecih je imela vpliv tudi razglašena pandemija bolezni covid-19, in sicer tako na mobilnem segmentu zaradi nižjih prihodkov roaminga kot na veleprodajnem trgu, kjer so se zmanjšali prihodki iz naslova mednarodnega govornega prometa in gostovanja tujih uporabnikov v domačem omrežju. Razmere, povezane z novim koronavirusom, so vplivale tudi na prodajo drugih storitev in trgovskega blaga, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Nižji so bili prihodki klasične telefonije, povečali pa so se prihodki od spletne prodaje in v segmentu energetike, piše STA.

Dobiček iz poslovanja za 13 odstotkov manjši kot pred letom dni

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v prvih šestih mesecih na ravni skupine dosegel 20,7 milijona evrov, kar je 13 odstotkov manj kot pred letom dni. Če ne bi upoštevali prodaje Planet TV madžarski medijski družbi TV2 media, bi bila ta številka višja za 15 odstotkov. Bi se pa kljub omenjeni prodaji za odstotek zmanjšal dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA). Ta je v prvih šestih mesecih znašal 104,3 milijona evrov oz. sedem odstotkov manj kot pred letom dni.

Širjenje novega koronavirusa je vplivalo tako na poslovanje Telekoma Slovenije kot tudi drugih družb v skupini. Ob izvajanju vseh sprejetih ukrepov v operaterju ocenjujejo, da bo negativni vpliv koronavirusa na skupine EBITDA približno triodstoten.

Ob tem so v Telekomu Slovenije spomnili, da so prejšnji teden kot prvi v Sloveniji naredili naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru, ki ga uporabljajo tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavili nacionalno omrežje pete mobilne generacije (5G). S tem je z omrežjem 4G/5G zagotovil okoli 25-odstotno pokritost prebivalstva, do konca leta naj bi ta delež porasel nad 33 odstotkov.

Več si lahko preberete tukaj.

08. julij, 2020,

Telekom Slovenije je z madžarsko delniško družbo TV2 MEDIA CSOPORT ZRT podpisal pogodbo o prodaji vseh svojih poslovnih deležev v družbi Planet TV.

Dogovorjena kupnina znaša pet milijonov evrov, je družba Telekom Slovenije objavila na spletnih straneh ljubljanske borze.

"Ves posel bo zaključen po izpolnitvi vseh odložnih pogojev, dogovorjenih v pogodbi o prodaji, in kupčevi pridobitvi soglasij pristojnih organov. Pričakuje se, da bo transakcija zaključena predvidoma do konca septembra 2020. Soglasje k sklenitvi posla je predhodno podal Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d. Preostalih podrobnosti Telekom Slovenije, d. d., do zaključka posla ne bo razkrival," so še zapisali v družbi. 

Več preberite tukaj.

(Prikazanih 10 od 51) Prikaži več
Ključne besede
Zasebni uporabniki: Trio, mobilna telefonija, Mobilni internet, Mobi, Klasična telefonija, telefonija ISDN, Telekartice, kartice Mobi, TViN, Moneta, Valu, Komunikator, Enostavni, Penzion, kabelska TV, brezžični internet, TViN, Shramba, mobilne opcije, fiksne opcije, M:Rokovnik, Kaspersky, Varen dom, SOS Mobilni, SOS Doma, SOS Zdravnik, E-Oskrba, E-trgovina, Modri, LTE, UMTS, GSM, PSTN, ISDN, 4G+, optika, družinska ponudba. Poslovni uporabniki: Delo doma, Delo v trgovini ali lokalu, Delo na terenu, Delo v pisarni, Enostavni, paketi Dostopni, paket Doma, paketa Neodvisni, Davčna blagajna, Mobilna blagajna, POS, Poslovni paketi, Enotno poslovno omrežje (VPN), IP Centreks, ISDN, Telekonferenca, Pisarna po meri, Poslovna e-pošta, Poslovni adresar, Pantheon, Gostovanje spletnih strani, Spletna stran, Spletna trgovina, Office 365, Projektno vodenje, Mobilna storitvena platforma, Najem strežnika, Modra številka 08, 5G, SUPR.