Novice

Telekomov dobiček po devetih mesecih skoraj 40 milijonov evrov

Skupina Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 527,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček skupine se je zvišal za dva odstotka na 39,9 milijona evrov.

Telekomov dobiček po devetih mesecih skoraj 40 milijonov evrov

Skupina Telekom Slovenije je kljub visokemu povečanju stroškov električne energije in izrednim odhodkom, ki so bili povezani s škodo, ki so jo na infrastrukturi povzročile poplave, v devetih mesecih letošnjega leta ustvarila za dva odstotka višji čisti dobiček kot v enakem obdobju leta 2022.

Znotraj poslovnih prihodkov so znašali prihodki od prodaje 518,8 milijona evrov, kar je za sedem odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2022. Višje prihodke so ustvarile vse družbe v skupini. Na mobilnem segmentu so prihodki višji zaradi rasti števila naročnikov tako v Sloveniji kot na Kosovu, kjer raste tudi število predplačnikov, ter višjih prihodkov mobilnega trgovskega blaga in prihodkov na veleprodajnem trgu.

Če ne bi bilo poplav, bi bil dobiček še višji

Skupina Telekom Slovenije je imela v septembru letošnjega leta za dva odstotka več mobilnih uporabnikov kot septembra lanskega leta. Družba Telekom Slovenije, d. d., je ob tem dosegla tudi rast na področju finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in IT-storitev ter blaga.

V devetih mesecih leta 2023 je dobiček iz poslovanja (EBIT) na ravni Skupine Telekom Slovenije znašal 59,5 milijona evrov, kar je za 16 odstotkov več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. Skupina Telekom Slovenije je skladno z zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v devetih mesecih leta 2023 prejela državno pomoč v višini 2,3 milijona evrov.

Če bi bila cena energentov na ravni leta 2022, z upoštevano državno pomočjo za energente ter prilagoditvijo za neto učinek poplav, bi bil dobiček iz poslovanja višji za 37 odstotkov glede na primerljivo obdobje leta 2022.

Presegli naj bi načrte

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo v letošnjem letu presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček. Na podlagi trenutno znanih informacij je ocena, da bodo poslovni prihodki znašali skoraj 700 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 226 milijonov evrov ter čisti dobiček 38 milijonov evrov.

Več si lahko preberete tukaj.

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023