Novice

AVK ustavila postopek proti Telekomu Slovenije

AVK je 22. aprila letos izdala sklep o ustavitvi postopka z obrazložitvijo, da ji v ponovljenem postopku ni uspelo pridobiti dokazov o obstoju predatorske izključevalne strategije Telekoma Slovenije.

AVK ustavila postopek proti Telekomu Slovenije

Telekom Slovenije je od Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) prejel sklep, s katerim je ta ustavila postopek ugotavljanja kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju Evropske unije. AVK namreč ni uspelo dokazati, da je nekdanji Mobitel zlorabljal prevladujoči položaj na trgu.

AVK je postopek ugotavljanja kršitev uvedla marca 2009, in sicer zoper družbo Mobitel, postopek pa nadaljevala zoper Telekom Slovenije kot pravnega naslednika družbe. AVK je postopek uvedla na podlagi prijave družbe Tušmobil (zdaj Telemach) zaradi očitka zlorabe prevladujočega položaja na maloprodajnem trgu mobilne telefonije z vodenjem cenovne politike posrednega ali neposrednega določanja nepoštenih prodajnih cen v paketu Itak Džabest.

Zoper odločbo je Telekom Slovenije vložil tožbo

Februarja 2012 je AVK izdala odločbo, s katero je odločila, da je Telekom Slovenije kršil zakon in pogodbo s tem, ko je od novembra 2008 do julija 2010 ponujal maloprodajni paket Itak Džabest po nepoštenih prodajnih cenah, saj so bili prirastni prihodki nižji od prirastnih stroškov.

 

Več si lahko preberete tukaj.