Bizi svetuje

Na podlagi česa je izračunana finančna ocena?

Finančna ocena je statični del bonitetne ocene, ki se med letom ne spreminja.

Na podlagi česa je izračunana finančna ocena?

Finančna ocena je izračunana na podlagi kvantitativnih podatkov iz računovodskih izkazov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za zadnja tri leta.


V izračunu finančne ocene je upoštevanih več preračunanih kazalnikov, ki so ustrezno ponderirani. Končna ocena je rezultat kompleksnega preračuna postavk iz letnega poročila podjetja za zadnja tri poslovna leta. Največji poudarek je na finančni varnosti, donosnosti, učinkovitosti, uspešnosti in denarnem toku. Poleg tega se pri izračunu finančne ocene upoštevajo še druge postavke.

Za finančno oceno se računa naslednjih sedem ocen, ki so realna števila:

  • finančna varnost,
  • donosnost,
  • učinkovitost,
  • uspešnost,
  • finančni dolg/denarni tok (EBITDA),
  • Altmanova ocena,
  • Kraličkova ocena.

Ta števila – ocene se točkujejo, število točk pa se sešteje v skupno finančno oceno.

 

 

Končna izračunana vrednost 0 predstavlja najslabšo, medtem ko vrednost 100 predstavlja odlično finančno oceno.
Razredi za finančno oceno so:
0–25 točk – posluje slabše
26–35 točk – posluje slabo
36–45 točk – posluje zadovoljivo
46–60 točk – posluje dobro
61–90 točk – posluje zelo dobro
91–100 točk – posluje odlično

Preverite svojo finančno oceno!


Za več informacij pišite na info@bizi.si ali pokličite na 01 473 00 40.


Vaš bizi.si!