Novice

To so največji zaslužkarji med slovenskimi odvetniki #LestviceBizi

Deset najuspešnejših slovenskih odvetniških družb je leta 2022 skupaj ustvarilo le malo manj prihodkov kot leto prej, a je seštevek njihovih lanskih dobičkov skoraj za petino nižji kot predlani, razkrivajo podatki poslovnega asistenta Bizi.

To so največji zaslužkarji med slovenskimi odvetniki #LestviceBizi

V Sloveniji je bilo lani 1.472 aktivnih odvetniških družb, kažejo podatki poslovnega asistenta Bizi. Med prvo deseterico po prihodkih in dobičku v panogi M69.101 Odvetništvo skorajda ni sprememb. Lani so skupaj ustvarili 38.411.498 evrov prihodka, kar je skoraj toliko kot leto prej, ko je seštevek njihovih prihodkov dosegel 38.651.447 evrov.

Toda lanske številke dobička niso primerljive predlanskim. Prva deseterica lanskega leta je namreč skupaj preštela 9.759.726 evrov dobička, kar je občutno manj od predlanskih 11.527.128 evrov skupnega dobička.

Na najvišji stopnici brez sprememb

Razvrstitev med prvo deseterico se od predlani do lani skorajda ni spremenila. Na prvem mestu tako po prihodkih kot tudi po čistem dobičku ostaja družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., ki je lani ustvarila 6.729.484 evrov prometa (leto prej 9.197.767 evrov), kar jim je prineslo 2.641.992 evrov dobička (leto prej 4.214.458 evrov).

Družba, ki se ukvarja predvsem z gospodarskim pravom, je lani zaposlovala 37 sodelavcev, dva manj kot leto prej, a še vedno dovolj za tretje mesto. Njihova povprečna bruto mesečna plača v lanskem letu je znašala 3.960,38 evra, kar ne zadošča, da bi se po tem merilu uvrstili med prvo deseterico.

Drugouvrščeni stabilno

Na drugem mestu po prihodkih in tudi po čistem dobičku ostaja družba Jadek & Pensa d.o.o. - o.p. Lani so ustvarili 5.300.118 evrov prihodka, kar je malenkost več kot predlanskih 5.268.187 evrov, brez večjih sprememb pa je tudi pri čistem dobičku, ki je lani znašal 1.540.400 evrov, predlani pa 1.602.112 evrov.

Po številu zaposlenih, lani so imeli 42 sodelavcev, so na prvem mestu, njihova povprečna bruto mesečna plača v višini 3.972,25 evra pa ravno tako ni zadoščala za uvrstitev med prvih deset.

Pri vrhu po prihodkih, malo nižje po dobičku

Na lanskem tretjem mestu po prihodkih, a šele na desetem po dobičku, je Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d.o.o., kjer je od lanskih 4.780.315 evrov prihodkov (leto prej 3.762.303 evrov) nastalo 451.025 evrov čistega dobička (leto prej 372.886 evrov). Največji lastniški delež v družbi, 46,50 odstotka, ima nekdanja ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal.

V družbi je zaposlenih 27 sodelavcev, kar jih v panogi uvršča na peto mesto, njihova povprečna mesečna bruto plača pa je leta 2022 znašala 2.278,45 evra.

Višji po dobičku kot po prihodkih

Na tretjem mestu po lanskem dobičku, ki je znašal 1.204.406 evrov (leto prej 1.508.128 evrov), je Odvetniška pisarna Wolf Theiss - Podružnica v Sloveniji. Na lanski prihodkovni lestvici slovenskega odvetništva so pristali na šestem mestu: lani so dosegli 3.680.629 evrov prihodkov, leto pred tem pa 4.066.613 evrov.

Z 18 sodelavci so se na lestvici slovenskega odvetništva vpisali na osmo mesto po številu zaposlenih, katerih povprečna mesečna bruto plača je lani znašala 3.471,85 evra.

Za prvo deseterico po plačah vsaj slabih 4.200 mesečno bruto

Če pa slovenske odvetniške družbe razvrstimo po višini lanske povprečne bruto mesečne plače, dobimo povsem druge subjekte, ki jih ni med lanskimi prvimi desetimi po prihodki in, z eno samo izjemo, niti po čistem dobičku.

V desetouvrščeni odvetniški družbi je lanska povprečna mesečna bruto plača ene same zaposlene znašala 4.188,22 evra, na tretjem mestu pa je Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., katerih trije zaposleni so imeli lani 5.085,44 povprečne bruto mesečne plače. Ta družba je lani ob 383.166 evrov prometa ustvarila 14.734 evrov čistega dobička.

Nepolni delovni čas lahko spremeni statistiko

Na lanskem drugem mestu med slovenskimi odvetniškimi družbami po višini povprečnega prejemka zaposlenega je Odvetniška družba Martelanc o.p., d.o.o., ki je bila leto pred tem na prepričljivem prvem mestu. Lani so ustvarili 97.148 evrov prometa in 32.156 evrov čistega dobička, povprečna mesečna bruto plača pa je znašala 5.255,10 evra (leto prej 7.340 evrov), a je imela po veljavni metodologiji, ki upošteva delovne ure, ta družba le 0,49 zaposlenega, kar seveda vpliva na povprečen znesek plače.

Nekateri niso zavezani objavi svojih poslovnih podatkov

Nekaterih znanih odvetniških imen ni na nobeni lestvici, saj delujejo kot odvetniki posamezniki ali v kakšni drugi obliki, ki jih ne zavezuje k rednemu poročanju in zato njihovi podatki niso javno dostopni.

Med tistimi, ki so širši javnosti dobro znani in morajo poročati o svojem poslovanju, sta tudi Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. (četrti po lanskih prihodkih, dobičku in številu zaposlenih, a pod desetim mestom po povprečnih prihodkih zaposlenih), in Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o. (peti po prihodkih in drugi po številu zaposlenih, a pod desetim mestom po čistem dobičku in povprečnih prejemkih).

Nekaterim se lahko kolca po predlanskem letu

Še dveh znanih odvetniških družb ne najdemo med prvimi desetimi niti po prihodkih, niti čistem dobičku, niti po številu zaposlenih, niti po povprečnih prejemkih. To sta Odvetniška družba Matoz koprskega odvetnika Francija Matoza in Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., kjer ima največji, 47,50-odstotni lastniški delež predsednica države Nataša Pirc Musar.

Odvetniška družba Matoz je tako v letu 2022 ustvarila 412.811 evrov prihodkov iz poslovanja, a tudi 327.771 evrov čiste izgube, kar je diametralno nasprotno od leta 2021, ko je ob le malenkost večjih prihodkih, to je 421.937 evrov, ustvarila 478.856 evrov dobička. Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o., je lani ustvarila 593.790 evrov prihodkov iz poslovanja in 26.819 evrov čistega dobička, predlani pa so ob le malo višjih prihodkih (610.295 evrov) ustvarila bistveno večji dobiček – 91.872 evrov.

Še več podatkov, tudi o drugih panogah, je na voljo v poslovnem asistentu Bizi, navedbe v prispevku pa so bile pridobljene sredi avgusta.

Preberite še:

 

 

Skrita pot vaše kozmetike
13. marec, 2024