Novice

Stopnja registrirane brezposelnosti žensk višja od povprečja

V zadnjih treh letih število delovno aktivnih žensk narašča, prav nasprotno pa brezposelnost žensk upada. 

Stopnja registrirane brezposelnosti žensk višja od povprečja

Če pogledamo nekaj statističnih podatkov, potem ugotovimo, da je v Sloveniji po zadnjih podatkih SURS-a:

  • 49,8 % ali 1.049.564 žensk;
  • med vsemi delovno aktivnimi je 44,7 % žensk; 
  • 7,5 % delovno aktivnih žensk ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj, 44,7 % srednješolsko izobrazbo, 47,8 % pa višješolsko ali visokošolsko izobrazbo;
  • 37,5 % vseh delovno aktivnih žensk je zaposlenih v javnem sektorju;
  • med delovno aktivnimi v javnem sektorju ženske predstavljajo 63,4 %.

Kar zadeva brezposelnost, naj omenimo, da je stopnja registrirane brezposelnosti žensk višja (5,9 %), kot je splošna povprečna stopnja (5,4 %), delež žensk med vsemi brezposelnimi pa znaša 49,2 %.

Povprečna starost brezposelnih žensk je 43,2 leta, v povprečju imajo 13 let delovne dobe in so povprečno brezposelne 26,5 meseca. Med njimi jih je 16,8 % iskalk prve zaposlitve, 18,6 % je starih do 29 let, 37,4 % je starih 50 let ali več, 44,6 % dolgotrajno brezposelnih, 46,3 % je brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 14,6 % jih je zaposlitev izgubilo zaradi stečaja podjetja ali so bile opredeljene kot presežne delavke.

Prevladujejo brezposelne ženske s srednješolsko poklicno, strokovno ali splošno izobrazbo (49,1 %), sledijo jim ženske z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (28,8 %), preostalih 22,1 % žensk ima višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Ob pridobljeni izobrazbi v osnovnih in splošnih izobraževalnih programih (34,9 %) ima dobra četrtina (25,7 %) brezposelnih žensk pridobljeno izobrazbo s področja poslovnih in upravnih ved ter prava, z 10,2 % jim sledi področje tehnike, proizvodnih tehnologij in gradbeništva.

Največ jih zaposlitev išče v poklicih na področju tajniških del, prodaje, čiščenja, kot uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorke, delavke v predelovalnih dejavnostih, frizerke, kozmetičarke, pomočnice za pripravo hrane, poslovne sekretarke, komercialne zastopnice za prodajo, ekonomistke, grafične in multimedijske oblikovalke, strokovnjakinje za prodajo, oglaševanje in trženje ter vzgojo in izobraževanje.

Kljub ugodnim trendom na trgu dela v zadnjem letu se je z namenom zviševanja možnosti vrnitve med delovno aktivne oziroma zviševanja konkurenčnosti na trgu dela v preteklem in letošnjem letu v programe aktivne politike zaposlovanja vključilo 11.765 brezposelnih žensk, kar predstavlja 59,5 % vseh vključenih. Največ (8.057) se jih je vključilo v različne programe usposabljanja in izobraževanja, 2.699 v programe javnih del, 894 se jih je zaposlilo s pomočjo spodbud za zaposlovanje.

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023