Novice

Število opravljenih delovnih ur manjše

Število opravljenih delovnih ur se je v primerjavi z zadnjim četrtletjem leto prej zmanjšalo. Po drugi strani pa je bilo v celotnem prejšnjem letu delovnih ur opravljenih več kot v 2021.

Število opravljenih delovnih ur manjše

Upad predvsem zaradi manjšega števila delovnih dni

V Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo in/ali nadomestilo plače v breme (iz sredstev) delodajalca, so v zadnjem lanskem četrtletju opravile 316,4 milijona delovnih ur. To je bilo za 4,5 % manj kot v istem četrtletju leto prej. Delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami se je v primerjavi s četrtletjem pred tem povečal in je bil 78,9-odstoten.

Na zmanjšanje skupnega števila opravljenih delovnih ur je vplivalo manjše število delovnih dni in več praznikov.

Obseg lani večji kot leto prej

Lani je bilo opravljenih 1.258 milijonov delovnih ur ali za 1,5 % več kot v letu pred tem. Dejansko je bilo opravljenih 79,3 % izmed vseh plačanih ur.

Posamezna zaposlena oseba v povprečju opravila manj delovnih ur

Zaposlena oseba je mesečno opravila v povprečju 130 delovnih ur oz. za 5,8 % manj (tj. 8 delovnih ur) kot v istem četrtletju leto prej. Glavna vzroka sta bila večje število ur odsotnosti z dela (v breme delodajalca) zaradi bolniških odsotnosti in drugih zdravstvenih razlogov ter večje število ur izrabljenega letnega dopusta.

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposlenega je v primerjavi z istim četrtletjem leto prej najizraziteje upadlo v gradbeništvu (za 8,7 %).

Največ delovnih ur opravili zaposleni v prometu in skladiščenju

V povprečju so največ delovnih ur na mesec v opazovanem četrtletju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti promet in skladiščenje (135 ur oz. skoraj 5 več od slovenskega povprečja). Na to je vplivalo večje število opravljenih ur plačanega in neplačanega nadurnega dela.

V 2022 so največ delovnih ur na mesec opravili v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Najobčutnejši upad v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Skupno število opravljenih delovnih ur se je zmanjšalo v vseh dejavnostih, najizraziteje v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, za 7,6 %. Najmanjši upad smo zaznali v rudarstvu, za 1 %.

Več preberite tukaj.