Novice

Skupina Intereuropa lani z najvišjimi prihodki v desetih letih

Skupina Intereuropa je po nerevidiranih podatkih lani ustvarila 200,4 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot predlani in največ v zadnjih desetih letih. Čisti dobiček je bil s 5,1 milijona evrov nižji za 22,7 odstotka, je danes objavila Intereuropa.

Skupina Intereuropa lani z najvišjimi prihodki v desetih letih

Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) se je povečal za devet odstotkov na 15,1 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa za 12 odstotkov na 8,2 milijona evrov, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Intereurope, potem ko so se s poslovanjem danes seznanili nadzorniki.

"Leto 2022 je minilo v razmerah izrazito povečane negotovosti v mednarodnem okolju, povezane z vojno v Ukrajini, zaostrenimi razmerami na energetskih trgih ter rastjo cen. Kljub temu je bilo leto 2022 za skupino Intereuropa uspešno, saj je ustvarila najvišje prihodke od prodaje in najvišji EBIT v zadnjih desetih letih," so zapisali ob objavi informacije o poslovanju.

Prihodki od prodaje so bili za 15 odstotkov nad načrti. Prodaja je načrtovano presegla načrte na vseh treh poslovnih področjih, v absolutnem znesku najbolj na poslovnem področju interkontinentalni promet, na kar so po pojasnilih obvladujoče družbe poleg večjega obsega poslov pomembno vplivale tudi visoke cene pomorskih voznin in letalskih prevozov.

Visoki rasti prihodkov je sledila tudi rast neposrednih stroškov, najbolj pri cestnem, pomorskem in letalskem prometu, zaradi česar se prodajne marže niso bistveno spremenile.

Nižji dobiček in višja zadolženost

Čisti dobiček je bil za 300 tisoč evrov nižji od načrtovanega. Kot pojasnjujejo, je na zaostanek dodatno vplivala rast odhodkov iz naslova odmerjenih in odloženih davkov od dobička. Ti so znašali 1,9 milijona evrov, kar je 1,3 milijona evrov več kot predlani in 0,9 milijona evrov več, kot so načrtovali.

"Višji odhodki za davek izhajajo iz odloženih davkov v obvladujoči družbi, nastalih kot posledica nižjih poslovnih rezultatov v projekcijah prihodnjega poslovanja," so zapisali.

Neto finančni dolg skupine je konec leta 2022 znašal 42,5 milijona evrov, kar je 6,8 milijona evrov več kot ob zaključku predhodnega poslovnega leta.

Družba Intereuropa je ustvarila 137,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov več kot predlani. EBITDA je bil z 8,5 milijona evrov pet odstotkov višji kot v letu 2021, EBIT je porasel za osem odstotkov na 4,7 milijona evrov. Družba je imela štiri milijone evrov čistega dobička, 12 odstotkov več kot v predhodnem poslovnem letu.

Več si lahko preberete tukaj.