Novice

Povprečna plača višja od plače za februar

V primerjavi s plačo za februar je bila povprečna bruto plača za marec tako nominalno kot realno višja za 2,8 %.

Povprečna plača višja od plače za februar

Povprečna plača za marec 2023 je znašala 2.191,85 EUR bruto oz. 1.423,75 EUR neto. Od plače za februar je bila tako nominalno kot realno višja, in sicer v bruto znesku za 2,8 % oz. v neto znesku za 2,3 %.

V primerjavi s plačo za marec prejšnjega leta je bila nominalno prav tako višja (v bruto znesku za 9,2 %, v neto znesku za 9,0 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 1,2 %, v neto znesku za 1,4 %).

Višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

V primerjavi s plačo za februar se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 3,6 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,5 %), v zasebnem sektorju pa za 2,3 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 3.754,03 EUR. V teh dejavnostih se je v primerjavi s plačo za februar tudi najbolj zvišala (za 31,3 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.556,23 EUR).