Novice

Petrol skoraj ves bilančni dobiček za dividende

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih letos ustvarila 1,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani. Čisti dobiček je bil s 24,8 milijona evrov za 23 odstotkov nižji, kar povezujejo z regulacijo cen energentov. Lanski dobiček v višini slabih 62 milijonov evrov bodo skoraj v celoti namenili za dividende, ki bodo znašale 1,5 evra bruto na delnico. 

Petrol skoraj ves bilančni dobiček za dividende

Kot so sporočili iz Petrola, se poslovne razmere umirjajo, skupina je poslovala skladno z načrti, še vedno pa na poslovanje vpliva regulacija cen energentov v Sloveniji in na Hrvaškem. Največji padec bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) skupina Petrol beleži na segmentu goriv in derivatov, saj so cene goriv, z izjemo goriv premium, na Hrvaškem še vedno regulirane na vseh bencinskih servisih, v Sloveniji pa izven avtocest.

Petrol, ki so ga že lani pestile težave zaradi regulacije cen v obeh državah, je po zavrnitvi tožbenega zahtevka za povrnitev nastale škode na slovenskem državnem odvetništvu sicer v torek vložil tožbo proti državi za povrnitev škode v višini 106,9 milijona evrov.

Nadaljnje pravne ukrepe pripravljajo tudi na Hrvaškem. Tam Petrol zaradi odločitve tamkajšnjega ustavnega sodišča, da je bila regulacija skladna s pravnimi predpisi, trenutno presoja potrebnost prilagoditve škodnega zahtevka zaradi večje možnosti uspeha v tožbi, izhaja iz poročila o poslovanju Petrola, ki je zaradi kršitve dolgoročne pogodbe o dobavi zemeljskega plina začel postopek arbitraže zoper družbo Gazprom Export.

Vodstvo predlagalo nižjo dividendo

Padec četrtletnih prihodkov medtem v Petrolu pripisujejo predvsem nižjemu obsegu trgovanja tako z električno energijo kot zemeljskim plinom glede na leto prej. Skupina je v prvih treh mesecih prodala 884.100 ton goriv in derivatov, kar je dva odstotka manj kot lani. S prodajo trgovskega blaga in storitev so ustvarili 118,3 milijona evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov več. Prodali so tudi 4,6 TWh zemeljskega plina, 2,6 TWh elektrike in 72.100 MWh toplotne energije.

Lani je skupina Petrol ustvarila rekordnih 9,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje in čisto izgubo v višini 2,7 milijona evrov. Kljub temu so sprva načrtovali izplačilo dividend, in sicer v višini 70 centov bruto na delnico. A je skupščina potrdila nasprotni predlog, ki sta ga podali družbi Mustang Energy Limited in Vizija Holding, po katerem bo dividenda znašala 1,5 evra bruto na delnico.

Več si lahko preberete tukaj.