Novice

Davčna obremenitev stroškov dela 39,7-odstotna

Davčna obremenitev stroškov dela je bila za 0,7 odstotne točke nižja kot pred enim letom.

Davčna obremenitev stroškov dela 39,7-odstotna

Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je lani zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 39,7 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 60,3 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev je bila za 0,7 odstotne točke nižja kot v letu pred tem.

Tudi obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost nižja

Davčna obremenitev za samsko osebo je v prejšnjem letu znašala 86,3 % dodatne bruto plače v zaposlitvi. To pomeni, da so se neto dohodki samske osebe pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali za 13,7 % bruto plače. To imenujemo »past brezposelnosti«. Gre za razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu (nadomestilo za brezposelnost v višini 80 % bruto plače zaposlene osebe, ki prejema 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) v zaposlenost (67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) iz brezposelnosti. Razlika nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi v primerjavi z dohodki in višjimi pripadajočimi socialnimi transferji med brezposelnostjo. Davčna obremenitev plače pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost za samsko osebo je bila za 0,1 odstotne točke nižja kot leto prej.

Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto za samsko osebo nižja, za par z dvema otrokoma enaka

Davčna obremenitev plače za samsko osebo je lani znašala 49,4 % (leto prej 50,1 %) dodatne bruto plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto, za par z dvema otrokoma pa 100,0 %. Ta kazalnik imenujemo past nizkih plač in prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto (s 33 % na 67 % bruto plače povprečne zaposlene osebe) zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke ter višje pripadajoče socialne transferje. Davčna obremenitev plače ob prehodu na bolje plačano delovno mesto se je v primerjavi z letom prej za samsko osebo znižala za 0,7 odstotne točke, za par z dvema otrokoma pa je ostala enaka.

Več lahko preberete tukaj.

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023