Novice

3 pomembni nasveti, da ne boste sklepali tveganih poslov

Na podlagi česa se odločite, s kom boste sklenili posel?

3 pomembni nasveti, da ne boste sklepali tveganih poslov

Na podlagi česa se odločite, s kom boste sklenili posel?

Predstavljajte si, da ste v svojem podjetju razvili nov produkt, vendar za njegovo lansiranje na trg potrebujete poslovnega partnerja. Trg ste raziskali in našli nekaj potencialnih poslovnih partnerjev, vendar o podjetjih ne veste prav dosti. Kako jih preverite? Jih sploh preverite?

V poslu se nam pre(večkrat) zgodi, da se odločamo na podlagi priporočil, ki smo jih ali prebrali na spletni strani podjetja ali jih izvedeli od nekoga, oziroma zgolj z zanašanjem na svojo intuicijo. Vendar pa, ali je to resnično dovolj? Svetujemo, da se, preden se podate v posel, dobro prepričate tudi o tem, kaj o podjetju povejo finančni, registrski in drugi podatki (npr. blokade TRR, objave sodišč …).

Tukaj so trije ključni nasveti, ki jih velja upoštevati, da ne boste sklepali slabih in pogubnih odločitev.

NASVET ŠT. 1: Pozanimajte se o finančnem ozadju podjetja.

Preverite, v kakšni finančni kondiciji je podjetje, ki se je znašlo na vašem radarju. Je finančno stabilno? Ima stabilne prihodke, ali ti rastejo? Že več let ustvarja izgubo ali ima morda celo blokirane račune? Je davčni naplačnik in ima kopico narokov na sodiščih? Zelo koristen podatek je tudi bonitetna ocena podjetja. Ta vam ponuja izčrpen in celovit pregled poslovanja podjetja v preteklem letu. Višja ko je bonitetna ocena, manjše bo tveganje za poslovanje s tem podjetjem. Odgovore na vsa ta vprašanja vam ponuja poslovni asistent Bizi. Omogoča vam, da boste bolje spoznali svoje potencialne poslovne partnerje in tako pridobili celovito finančno sliko podjetja, s katerim nameravate sodelovati.

original 64759646267ff_Capture.jpg

NASVET ŠT. 2: Preverite, ali se podjetje financira iz proračuna.

V nekaterih primerih velja preveriti tudi, ali se podjetje, zavod, društvo, s katerim želite vstopiti v poslovno razmerje, financira iz proračuna. Na Biziju lahko po novem dobite vpogled, koliko denarja so v zadnjih 20 letih iz državne blagajne dobila posamezna slovenska podjetja in druge organizacije. Pri vsakem podjetju oz. organizaciji lahko podrobno pregledate, koliko finančnih sredstev (npr. za opravljene storitve, donacije, razpisi …) je v zadnjih mesecih in letih dobil posamezen poslovni subjekt in od katerega proračunskega uporabnika. Ti podatki so na voljo na Biziju na karticah podjetij, v sklopu Aktualne objave – Financiranje iz proračuna.

Kako na Biziju preverite financiranje iz proračuna?

Kartice podjetij ter drugih organizacij (npr. društva, šole …) smo obogatili z novo vsebino Financiranje iz proračuna, ki prikazuje porabo javnega denarja v Republiki Sloveniji. Nov sklop znotraj Aktualnih objav omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače in druge prejemke.

Na karticah podjetij je najprej grafično prikazan trend pridobivanja sredstev v zadnjih 20 letih, zraven pa je zapisano, koliko skupno je posamezen subjekt pridobil sredstev v zadnjem letu ter v zadnjih mesecih.

original 6475958137560_Capture.jpg

V naslednjem sklopu je mogoče izbirati prikaz prejetih sredstev za posamezno leto ali posamezen mesec. Izbor želenega obdobja najprej prikaže deset proračunskih uporabnikov, ki so izbranemu subjektu izplačali največ sredstev, graf na desni pa pokaže delež, ki ga sredstva posameznega proračunskega uporabnika zajemajo v celotnem kolaču prejetih sredstev.

original 647595d1de8f0_Capture.jpg

Ker je plačnikov sredstev običajno več, jih je mogoče prikazati in dodatno pregledovati s klikom na »Seznam prejetih sredstev.«

V naprednem iskalniku lahko uporabniki iščejo podjetja tudi po kriteriju »Prejemnik sredstev iz proračuna«, z izbiro kriterija lahko uporabnik dodatno zoža nabor podjetij.

Podatki o financiranju iz proračuna so dodani tudi v bonitetno poročilo in Bizi obveščevalec. Slednji naročnike o prejetih sredstvih obvesti enkrat na mesec.

Vir podatkov je aplikacija ERAR, podatki so dostopni registriranim uporabnikom.

NASVET ŠT. 3: Pozanimajte se tudi o vodilnih v podjetju.

Včasih je koristno preveriti tudi, kdo so ključne osebe v podjetju, kakšna je njihova zgodovina, v katerih podjetjih so delovali pred tem in ali so deležniki še v kakšnem drugem podjetju. Na Biziju lahko za posamezno podjetje preverite tudi zgodovino vodilnih. Torej, kako pogosto se v tem podjetju menjujejo direktorji in koliko časa so posamezni direktorji delovali v podjetju. Vse to so informacije, ki jih je dobro poznati in na podlagi katerih si je lažje sestaviti celovito sliko o posameznem podjetju.

Zgoščen pregled najdete na vstopni strani kartice podjetja.

Zgoščen pregled, primer Zobozdravstvo Diamant

original 6368c9f2ae463_Kljucne_osebe_zgoscen_pregled.jpg

Klik na »Vsi podatki« vodi na podstran Ključne osebe, na kateri so zapisani ustanovitelji in njihovi deleži ter vse relevantne osebe v tem podjetju.

Najprej so navedeni ustanovitelji in njihovi deleži, ti so prikazani tudi na grafu.

Primer Geoplin d.o.o.

original 6368ca186f190_Geoplin_ustanovitelji.jpg

V nadaljevanju lahko pregledate vse nadzornike in zastopnike podjetja ter njihovo funkcijo (npr. predsednik, član uprave, namestnik predsednika). Naročniki lahko s klikom na osebo ali podjetje sprožite iskanje po povezanih osebah in tako pregledajo, v katerih drugih podjetjih je še aktivna posamezna oseba.

Če povzamemo. Pravi in verodostojni podatki so ključni za sklepanje poslov in sprejemanje pravih poslovnih odločitev. Bizi je nepogrešljiv pripomoček, ki vam pri tem lahko pomaga. Na Biziju boste našli poslovne in finančne podatke za več kot 238 tisoč slovenskih podjetjih. Preverite jih!

Uspešno poslovanje vam želimo!

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023