Novice

Nekatera podjetja razkrila višino in datum izplačila božičnice

Bliža se konec leta in številna slovenska podjetja bodo decembra svoje delavce nagradila z božičnico, 13. plačo oziroma z nagrado za poslovno uspešnost. Preverili smo, kdo bo izplačal najvišjo, katera podjetja bodo letos radodarnejša od lani, kje nagrade ne bodo za vse enake, pa tudi kje je božičnica še vedno pod vprašajem. 

Nekatera podjetja razkrila višino in datum izplačila božičnice

Kolegi medija Siol.net so v nekaj večjih slovenskih podjetjih preverili, kdaj, če in koliko nameravajo svojim zaposlenim izplačati nagrado ob koncu leta, tako imenovano božičnico, 13. plačo ali nagrado za poslovno uspešnost. 

Večina podjetij, ki so nam posredovala odgovore, bo zaposlenim namenila eno od nagrad, a zneska številna še ne razkrivajo. Med podjetji, ki so razkrila znesek božičnice, bodo najvišjo prejeli zaposleni v Leku, in sicer 1.750 evrov bruto. 

Del plače za poslovno uspešnost, kar imenujemo tudi božičnica, letna nagrada ali 13. plača, spada med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine in pod določenimi pogoji. Zanjo je ob izplačilu določen izvzem iz vštevanja v davčno osnovo do višine sto odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Podjetja, v katerih je višina božičnice oziroma nagrade že znana 

Lek 

V skladu z izjemnimi dosežki in prizadevanji zaposlenih se je uprava Leka odločila, da tako kot pretekla leta tudi za leto 2023 izplača božičnico. Kot so navedli v odgovoru, bodo zaposlenim 1.750 evrov bruto božičnice izplačali 15. decembra. Prejeli jo bodo vsi sodelavci in sodelavke, ki bodo zaposleni v Leku na dan 30. novembra, in sicer sorazmerni znesek glede na čas zaposlitve v letu 2023. Agencijski sodelavci in sodelavke bodo božičnico v enaki višini prejeli prek agencije. Lek je lani svojim zaposlenim izplačal 1.500 evrov bruto božičnice.

Lidl 

V Lidlu bodo z izplačilom plače za november, torej 15. decembra, zaposleni prejeli nagrado iz naslova poslovne uspešnosti. Ta bo znašala 400 evrov bruto in bo izplačana na Lidlovi vrednostni kartici, znesek pa bo enak za vse zaposlene ne glede na zaposlitev za krajši ali polni delovni čas.

Zaposleni Lidla Slovenija bodo tako letos iz naslova poslovne uspešnosti skupno prejeli 750 evrov bruto, kar je za 19 odstotkov več kot lani. Prvi del izplačila so prejeli že marca.

Zaposleni v Lidlu so nagrado iz naslova poslovne uspešnosti dobili izplačano v dveh delih. | Foto: Guliverimage

Zaposleni v Lidlu so nagrado iz naslova poslovne uspešnosti dobili izplačano v dveh delih. Foto: Guliverimage

HSE – Holding slovenske elektrarne 

HSE zaposlenim že vrsto let ne izplačuje božičnice, temveč nagrado za poslovno uspešnost. Izračun oziroma posledično višino določajo podjetniške kolektivne pogodbe. Na njihovi osnovi bo poslovna uspešnost izplačana decembra, in sicer v višini 645 evrov

Spar 

Zaposleni v podjetju Spar Slovenija bodo ob koncu leta prejeli nagrado za poslovno uspešnost v višini 33 odstotkov plače delavca, nekateri zaposleni pa bodo deležni tudi nagrade za osebno uspešnost. Povprečno izplačilo poslovne uspešnosti bo znašalo približno 500 evrov bruto. Poleg tega bodo nekateri zaposleni prejeli dodatna sredstva kot nagrado za osebno uspešnost. Skupna povprečna letna nagrada bo tako znašala 645 evrov bruto na zaposlenega in bo izplačana 11. decembra 2023. Letošnja nagrada za poslovno uspešnost bo v povprečju 13 odstotkov višja kot lani, dobili pa jo bodo vsi zaposleni v podjetju, vključno z odsotnimi. 

V Sparu so ob enem navedli, da se je letos osnovna plača povišala v povprečju za deset odstotkov, najnižje plače pa so se uskladile za 12 odstotkov.

V Sparu so delavcem letos izplačali tudi 1.900 evrov regresa.

Pošta Slovenije 

Pošta Slovenije bo svojim zaposlenim izplačala nagrado za poslovno uspešnost oziroma t. i. božičnico, in sicer 15. decembra. Znesek poslovne uspešnosti bodo prejeli sodelavci, ki so bili zaposleni v celotnem obdobju leta, od 1. januarja do 30. novembra 2023, in znaša 350 evrov bruto na zaposlenega. Za preostale sodelavce se znesek obračuna v sorazmernem deležu. Letošnje izplačilo poslovne uspešnosti bo za okoli 30 odstotkov višje kot lansko.

Hofer 

Nagrado iz naslova poslovne uspešnosti bodo izplačali tudi v trgovski verigi Hofer, in sicer bo ta višja kot v prejšnjih letih. V vrednosti 300 evrov bruto jo bodo decembra izplačali vsem zaposlenim. Ob tem so izpostavili, da na višino nagrade ne vpliva morebitna odsotnost z dela, npr. bolniški stalež.

V Hoferju so delavcem junija izplačali tudi 1.800 evrov regresa

 

Nagrada bo, a še niso določili njene višine 

NLB 

Iz Nove ljubljanske banke so pojasnili, da božičnice ne izplačujejo, lahko pa skladno s kolektivno pogodbo in odvisno od doseženih rezultatov banke zaposlenim izplačajo nagrado za poslovno uspešnost. Čeprav poslovnega leta še ni konec, ocenjujejo, da bodo rezultati matične banke izplačilo tudi letos omogočili, pri čemer bo skupna vrednost izplačila za dobrih 20 odstotkov višja kot lani. Nagrada za poslovno uspešnost bo izplačana zaposlenim na kolektivni pogodbi, ki bodo na dan izplačila zaposleni v banki. Njena višina ne bo za vse zaposlene enaka, saj bo odvisna od posameznikove delovne uspešnosti v letu 2023 in njegove prisotnosti na delovnem mestu. Datum in dejanski znesek izplačila še nista znana.

Višina nagrade za poslovno uspešnost v NLB ne bo enaka za vse zaposlene, odvisna bo namreč od posameznikove delovne uspešnosti v letu 2023 in njegove prisotnosti na delovnem mestu. | Foto:

Višina nagrade za poslovno uspešnost v NLB ne bo enaka za vse zaposlene, odvisna bo namreč od posameznikove delovne uspešnosti v letu 2023 in njegove prisotnosti na delovnem mestu.

Petrol, Zavarovalnica Sava, Krka, Telekom 

Da božičnica oziroma nagrada za poslovno uspešnost bo izplačana, so nam potrdili tudi na Petrolu, v Zavarovalnici Sava, Krki in Telekomu, vendar se o podrobnostih plačila še niso dokončno dogovorili. 

Odločitev o izplačilu nagrade še ni bila sprejeta 

Mercatorju, pri Slovenskih železnicah, GEN-I, ELESU, Tušu, Darsu in na Zavarovalnici Triglav pa odločitev o izplačilu božičnice oziroma nagrade za poslovno uspešnost še ni bila sprejeta. 

V družbi ELES so pojasnili, da velja kolektivna pogodba, v skladu s katero lahko direktor družbe ELES določi izplačilo božičnice s sklepom le, če je družba od vključno januarja do vključno novembra tekočega koledarskega oziroma poslovnega leta dosegla in presegla poslovne načrte. Ali nagrada bo, bo torej znano v prvi polovici decembra.

Na Darsu bo odločitev sprejeta najpozneje do božično-novoletnih praznikov. Lani so svojim zaposlenim izplačali del plače za poslovno uspešnost v višini 1.250 evrov bruto na zaposlenega, izplačilo pa je bilo izvedeno v prvi polovici januarja letos.

V Zavarovalnici Triglav pa ne izplačujejo božičnice, temveč nagrado iz naslova uspešnosti poslovanja, pri čemer morebitnega izplačila denarne nagrade iz naslova uspešnosti poslovanja ob koncu letošnjega leta še niso obravnavali.

Več si lahko preberete tukaj.