Novice

Luka Koper v devetih mesecih s petino nižjim dobičkom

Skupina Luka Koper je v devetih mesecih zabeležila 47,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 20 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Prihodki so z 233,9 milijona evrov ostali na približno enaki ravni. V podjetju so rezultate označili za dobre in dodali, da so razmere v logistiki na globalni ravni še vedno kompleksne.

Luka Koper v devetih mesecih s petino nižjim dobičkom

Glede na preteklo leto je Luka Koper dosegla višje prihodke zaradi višjih cen storitev pretovora, večjega ladijskega pretovora kontejnerjev in avtomobilov, večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter drugih dodatnih storitev na blagu.

Znižali pa so se prihodki iz skladiščnin, in sicer za 17,8 milijona evrov. Kot so zapisali v poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, se je namreč zaradi umiritve razmer na globalnem logističnem trgu skrajšal čas zadrževanja kontejnerjev na skladišču.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v devetih mesecih znašal 51,6 milijona evrov in bil na letni ravni nižji za 22 odstotkov. Na padec je poleg nižjih prihodkov iz skladiščnin vplival tudi dvig stroškov kot posledica inflacijskih pritiskov, rasti števila zaposlenih ter spremenjene strukture posla, so pojasnili.

V prvih devetih mesecih so beležili večji pretovor obeh strateških blagovnih skupin. Pretovorjeno je bilo 812.000 kontejnerjev, kar je za štiri odstotke več kot v letu 2022, in 692.600 avtomobilov, kar je za 22 odstotkov več kot v primerljivem obdobju leta 2022. Skupen ladijski pretovor, merjen v tonah, je bil medletno nižji za štiri odstotke.

Pretovorili več avtomobilov

Kot so izpostavili v Luki, so v prvem devetmesečju vsi finančni kazalniki presegli načrtovane kazalnike obdobja. Čisti prihodki od prodaje so bili višji od načrtovanih za osem odstotkov oziroma, prihodki iz skladiščnin so načrtovane presegli načrtovane za 38 odstotkov, EBIT pa je bil višji za 92 odstotkov.

Glede na načrt so dosegli 27 odstotkov večji pretovor avtomobilov, pretovor kontejnerjev pa je za načrtom zaostal za odstotek. Skupen ladijski pretovor, merjen v tonah, je bil za tri odstotke nižji od načrtovanih količin.

Družba Luka Koper je v devetih mesecih beležila 231,2 milijona prihodkov od prodaje, kar je podobno kot v enakem lanskem obdobju, čisti dobiček pa je bil s 45,8 milijona evrov nižji za 21 odstotkov.

Po navedbah Luke je bil začetek leta z vidika gospodarskega okrevanja obetaven. Razmere na energetskih trgih so se umirile, cene energije so padle. Ponovno se je odprl kitajski trg, a se je svetovna gospodarska rast tekom leta umirila. Okrepil se je vpliv strožje denarne politike, zaupanje podjetij in potrošnikov se je obrnilo, so strnili poslovno okolje.

Okrevanje trga počasnejše od napovedi

Čeprav so mednarodne institucije predvidele krepitev gospodarskih aktivnosti v drugi polovici leta, je bilo okrevanje v drugem in tretjem četrtletju počasnejše od predvidenega, so še zapisali. Napovedi do konca leta predvidevajo počasno in neenakomerno rast ter nadaljevanje trenda padanja cen energije.

Razmere v logistiki na globalni ravni ostajajo kompleksne, so izpostavili v podjetju. Prihodi kontejnerskih ladij tako na direktnih povezavah z daljnim vzhodom kakor tudi s pristanišči v Sredozemlju so občasno še vedno netočni, kontejnerske voznine so nadalje v upadanju.

Ladjarji za zadnje mesece leta napovedujejo okrnjene servise na relaciji daljni vzhod-Evropa, saj nameravajo zmanjšati kapaciteto ladijskega prostora. Pristanišča v Evropi se še vedno soočajo predvsem z veliko zasičenostjo terminalov za pretovor avtomobilov.

Morebitno zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu medtem predstavlja dodatno tveganje glede logističnih rešitev za blagovne tokove, ki se prevažajo preko Sueškega prekopa, so izpostavili v Luki Koper.

Med pomembnimi naložbami v prvih devetih mesecih so v Luki izpostavili ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5A ter gradnjo novih priklopnih mest za reefer kontejnerje. Do konca leta 2023 bosta predvidoma zaključeni še dve večji naložbi, in sicer gradnja novega zunanjega kamionskega terminala ob serminskem vhodu ter posodobitev sistema hlajenja in gašenja na rezervoarjih za metanol.

V teku so tudi javna naročila za izvedbo naložb, kot so izgradnja 12. veza, skladišča 54 in sončnih elektrarn ter poglabljanje morskega dna in testno premeščanje morskega sedimenta.

Več si lahko preberete tukaj.