Novice

ECB opozarja na posledice obdavčitve bank

Davek na bilančno vsoto bank, ki ga v zakonu o obnovi načrtuje vlada, lahko vpliva na zmanjšanje kreditiranja v Sloveniji, v mnenju opozarja Evropska centralna banka (ECB). Da tovrstni davki ne smejo poslabšati kreditiranja in škodovati solventnosti bank, je za današnje Finance opozoril tudi podpredsednik ECB.

ECB opozarja na posledice obdavčitve bank

ECB v mnenju o davku - osnutek zakona o obnovi po avgustovskih poplavah in plazovih predvideva uvedbo davka na bilančno vsoto bank in hranilnic za petletno obdobje, in sicer v višini 0,2 odstotka od bilančne vsote - opozarja, da se v nasprotju z davčnimi ureditvami, ki so jih uvedle druge države članice, dodatni davek v Sloveniji ne bi obračunaval zgolj od neto obrestnih prihodkov ali vrednosti, povezane z obrestno maržo, ampak celotne bilančne vsote.

"Potrebna je previdnost, da takšna davčna osnova kreditnih institucij ne bi spodbudila h krčenju bilančne vsote z močnejšim zmanjševanjem dejavnosti kreditiranja, kot bi bilo treba z vidika denarne politike. V zvezi s tem ECB ugotavlja, da se je obseg kreditiranja v Sloveniji že zmanjšal in da bi lahko uvedba novega davka dejavnost kreditiranja dodatno omejila," v mnenju opozarja ECB.

ECB tovrstnim davkom ni naklonjena

Za mnenje ECB je v začetku oktobra zaprosilo ministrstvo za finance, ki je konec oktobra centralni banki posredovalo tudi osnutek zakona o obnovi, ECB pa je mnenje, ki je objavljeno v uradnem listu EU, spisala 2. novembra.

Pravi, da omejevanje kreditiranja prispeva k manj ugodnim pogojem za stranke, višji stroški in manjša ponudba posojil pa lahko negativno vplivajo na realno gospodarsko rast.

Več si lahko preberete tukaj.

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023