Medijske objave
23. november, 2023,

Glede na preteklo leto je Luka Koper dosegla višje prihodke zaradi višjih cen storitev pretovora, večjega ladijskega pretovora kontejnerjev in avtomobilov, večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter drugih dodatnih storitev na blagu.

Znižali pa so se prihodki iz skladiščnin, in sicer za 17,8 milijona evrov. Kot so zapisali v poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, se je namreč zaradi umiritve razmer na globalnem logističnem trgu skrajšal čas zadrževanja kontejnerjev na skladišču.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v devetih mesecih znašal 51,6 milijona evrov in bil na letni ravni nižji za 22 odstotkov. Na padec je poleg nižjih prihodkov iz skladiščnin vplival tudi dvig stroškov kot posledica inflacijskih pritiskov, rasti števila zaposlenih ter spremenjene strukture posla, so pojasnili.

V prvih devetih mesecih so beležili večji pretovor obeh strateških blagovnih skupin. Pretovorjeno je bilo 812.000 kontejnerjev, kar je za štiri odstotke več kot v letu 2022, in 692.600 avtomobilov, kar je za 22 odstotkov več kot v primerljivem obdobju leta 2022. Skupen ladijski pretovor, merjen v tonah, je bil medletno nižji za štiri odstotke.

Pretovorili več avtomobilov

Kot so izpostavili v Luki, so v prvem devetmesečju vsi finančni kazalniki presegli načrtovane kazalnike obdobja. Čisti prihodki od prodaje so bili višji od načrtovanih za osem odstotkov oziroma, prihodki iz skladiščnin so načrtovane presegli načrtovane za 38 odstotkov, EBIT pa je bil višji za 92 odstotkov.

Glede na načrt so dosegli 27 odstotkov večji pretovor avtomobilov, pretovor kontejnerjev pa je za načrtom zaostal za odstotek. Skupen ladijski pretovor, merjen v tonah, je bil za tri odstotke nižji od načrtovanih količin.

Družba Luka Koper je v devetih mesecih beležila 231,2 milijona prihodkov od prodaje, kar je podobno kot v enakem lanskem obdobju, čisti dobiček pa je bil s 45,8 milijona evrov nižji za 21 odstotkov.

Po navedbah Luke je bil začetek leta z vidika gospodarskega okrevanja obetaven. Razmere na energetskih trgih so se umirile, cene energije so padle. Ponovno se je odprl kitajski trg, a se je svetovna gospodarska rast tekom leta umirila. Okrepil se je vpliv strožje denarne politike, zaupanje podjetij in potrošnikov se je obrnilo, so strnili poslovno okolje.

Okrevanje trga počasnejše od napovedi

Čeprav so mednarodne institucije predvidele krepitev gospodarskih aktivnosti v drugi polovici leta, je bilo okrevanje v drugem in tretjem četrtletju počasnejše od predvidenega, so še zapisali. Napovedi do konca leta predvidevajo počasno in neenakomerno rast ter nadaljevanje trenda padanja cen energije.

Razmere v logistiki na globalni ravni ostajajo kompleksne, so izpostavili v podjetju. Prihodi kontejnerskih ladij tako na direktnih povezavah z daljnim vzhodom kakor tudi s pristanišči v Sredozemlju so občasno še vedno netočni, kontejnerske voznine so nadalje v upadanju.

Ladjarji za zadnje mesece leta napovedujejo okrnjene servise na relaciji daljni vzhod-Evropa, saj nameravajo zmanjšati kapaciteto ladijskega prostora. Pristanišča v Evropi se še vedno soočajo predvsem z veliko zasičenostjo terminalov za pretovor avtomobilov.

Morebitno zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu medtem predstavlja dodatno tveganje glede logističnih rešitev za blagovne tokove, ki se prevažajo preko Sueškega prekopa, so izpostavili v Luki Koper.

Med pomembnimi naložbami v prvih devetih mesecih so v Luki izpostavili ureditev skladiščnih površin na območju kasete 5A ter gradnjo novih priklopnih mest za reefer kontejnerje. Do konca leta 2023 bosta predvidoma zaključeni še dve večji naložbi, in sicer gradnja novega zunanjega kamionskega terminala ob serminskem vhodu ter posodobitev sistema hlajenja in gašenja na rezervoarjih za metanol.

V teku so tudi javna naročila za izvedbo naložb, kot so izgradnja 12. veza, skladišča 54 in sončnih elektrarn ter poglabljanje morskega dna in testno premeščanje morskega sedimenta.

Več si lahko preberete tukaj.

05. julij, 2023,

Gre za eno najpomembnejših pridobitev terminala, na katerem so lani pretovorili več kot 800 tisoč vozil, največ med pristanišči v Sredozemlju, so poudarili.

Dodaten prostor za skladiščenje avtomobilov so uredili v zaledju tretjega pristaniškega bazena, na tako imenovani kaseti 5A, ki leži v občini Ankaran. Nova skladiščna površina je postala del pristaniškega carinskega območja, zato so tudi premaknili ograjo.

Več si lahko preberete tukaj.

29. junij, 2023,

Luka Koper bo dividende izplačala 31. avgusta. Preostanek bilančnega dobička družbe v višini 15,2 milijona evrov ostaja nerazporejen, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih deležnikov.

Letošnja dividenda je za več kot dvakrat višja od lanske, ki je bila izplačana v višini 1,14 evra bruto na delnico. Lep izkupiček bo tako stekel državi, ki je v Luki Koper neposredno 51-odstotna lastnica, 11,13-odstotni delež je v lasti Slovenskega državnega holdinga, 4,98 odstotka pa v lasti Kapitalske družbe.

Luka Koper se sicer v letu 2022 kljub oteženim gospodarskim razmeram lahko pohvali z rekordnim poslovanjem; na ravni skupine je ustvarila 313,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 74,2 milijona evrov čistega dobička, pretovor je bil rekorden.

Dobro posluje tudi letos. Skupina je v prvem četrtletju ustvarila 80,1 milijona evrov čistih prihodkov in 16,5 milijona evrov čistega dobička. Po načrtih, ki so jih v družbi razgrnili aprila, naj bi skupina v celotnem letošnjem letu sicer zabeležila za sedem odstotkov nižje prihodke, dobiček naj bi se več kot prepolovil, pretovor pa naj bi ostal na ravni lanskega.

Skupščina, ki se je seznanila z lanskim poslovanjem, je nadzornikom in upravi podelila razrešnico. Upravo Luke Koper do konca meseca še vodi Boštjan Napast, ki se je maja sporazumel o predčasnem prenehanju mandata, z julijem pa bo vodenje družbe začasno prevzela članica uprave Nevenka Kržan. Nadzorni svet, na čelu katerega je Mirko Bandelj, bo novega predsednika uprave poiskal z javnim razpisom.

Napast in Kržanova sta primopredajo poslov sicer opravila že danes. Napast, ki je Luko Koper vodil od decembra 2021, je v izjavi medijem po skupščini dejal, da podjetje zapušča z dobrimi občutki, in ocenil, da so v času njegovega mandata vzpostavili ustrezno platformo za nadaljnji razvoj družbe.

Ta tudi letos beleži rast pretovora, saj je Luka lani po njegovih besedah pridobila nekaj novih poslov in del tovora, ki je bil tradicionalno vezan na severna pristanišča, uspela preusmeriti v Koper. Napast je kot pozitivno za Luko izpostavil tudi gradnjo nekaj novih tovarn predvsem na Madžarskem, Poljskem in Slovaškem, saj gre v teh primerih večina tovora prek Kopra.

Več si lahko preberete tukaj.

23. februar, 2023,

"Skupina Luka Koper je uspešno kljubovala še vedno oteženim gospodarskim razmeram in leto 2022 končala z rekordnimi poslovnimi rezultati," so v informaciji o poslovanju, ki je bila danes objavljena na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali v Luki Koper.

Prihodek povišan zaradi zadrževanja blaga na skladišču 

Na povečanje čistih prihodkov od prodaje, ki so bili štiri odstotke nad načrtom, so vplivali predvsem prihodki iz naslova skladiščnin zaradi podaljšanega časa zadrževanja blaga na skladišču zaradi razmer na globalnem logističnem trgu, ki so se zaradi postopne normalizacije razmer ob koncu leta 2022 zmanjšali, so pojasnili.

Na višje prihodke sta vplivala tudi rast cen storitev ter povečan obseg pretovora in dodatnih storitev vseh blagovnih skupin, tudi zaradi višje produktivnosti.

Višji čisti prihodki od prodaje so pozitivno vplivali na dobiček iz poslovanja (EBIT), ki je glede na predlani zrasel za 165 odstotkov na 83,1 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil s 114,6 milijona evrov za 87 odstotkov višji kot predlani.

Pretovor blaga najvišji v zgodovini 

Ladijski pretovor je zrasel za 12 odstotkov na 23,2 milijona ton. Presežena je bila zgodovinska meja milijon pretovorjenih kontejnerskih enot (TEU) v enem letu – pretovorili so jih 1,02 milijona, kar je dva odstotka več kot predlani.

Rekorden je bil tudi pretovor avtomobilov – povečal se je za 22 odstotkov na nekaj več kot 801 tisoč vozil. Zgodovinski mejniki so bili doseženi tudi na terminalih za generalne, sipke in razsute ter tekoče tovore.

Več si lahko preberete tukaj.

29. november, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

  • ima zaposlitvene oglase,
  • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
  • ima vsaj 20 zaposlenih.
  • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
  • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 415 podjetij, med njimi tudi Petrol, Dars, Mlinotest, Akrapovič, Krka in številna druga.v

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

11. oktober, 2021,

Iščete službo?

Tu je nekaj novih oglasov podjetij, ki zaposlujejo. Ta teden smo pri iskanju zaposlitvenih oglasov uporabili naslednje kriterije:

  • ima zaposlitvene oglase,
  • pravni status: d.o.o. ali d.d.,
  • ima vsaj 20 zaposlenih.
  • ima najboljše tri bonitetne oznake (zelen, svetlo zelen, rumen bonitetni ščit),
  • ima odprt TRR.

Objavljeni so trenutno aktualni zaposlitveni oglasi Moje delo in Optius.com.

Zaposlujejo:

 

Zgoraj zapisanim kriterijem ustreza 413 podjetij, med njimi tudi Dars, Pošta Slovenije, Elektro Ljubljana, Telemach, Spar Slovenija in drugi.

 

 

Kako poiskati prosta delovna mesta na Biziju?

Uporabite napredni iskalnik, označite, da ima podjetje zaposlitveni oglas Moje delo oz. Optius.com, dodajte še druge poljubne kriterije (npr. pravni status, število zaposlenih, bintetna ocena, regija,  dejavnost …) in kliknite Poišči podjetje.

original 608908715a1ae_zaposlitveni_oglasi_01.jpg

original 6089090447603_zaposlitveni_oglasi_02.jpg


Na kartici posameznega podjetja boste takoj videli, za katero delovno mesto gre, na kateri lokaciji in kdaj je bil oglas objavljen.

Srečno pri iskanju in prijavah.

27. maj, 2021,

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sta minuli torek slovesno odprla nov, bertoški tovorni vhod v koprsko pristanišče. S to pridobitvijo bodo bistveno razbremenili promet v mestu. Poleg tega so predstavili še dve novi pridobitvi Luke, novo garažno hišo s 6.000 parkirnimi mesti in nov bencinski servis.

Z novim vhodom, katerega vrednost je bila nekaj manj kot pet milijonov evrov, bodo razbremenili mestne vpadnice ter prebivalcem Kopra omogočili boljši in neoviran prehod, je poudaril Dimitrij Zadel. Nova garažna hiša s 6.000 pokritimi parkirnimi mesti pa je velika pridobitev tako za Luko kot za njene poslovne partnerje. Obe investiciji sta po njegovem mnenju tudi signal kupcem, da mislijo resno.

Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da bo koprsko pristanišče z novima naložbama ohranjalo vse svoje konkurenčne prednosti v primerjavi s preostalimi pristanišči v severnem Jadranu.

 

Logistika med prednostnimi nalogami infrastrukturnega ministrstva

Vrtovec je sicer poudaril, da je logistika med prednostnimi nalogami ministrstva za infrastrukturo, v tem pogledu pa je pomembno tudi koprsko pristanišče: "Kolikor bomo ustvarjali pogoje za razvoj Luke Koper, za razvoj našega pristanišča, hitreje se bo razvijala tudi slovenska logistika." Kot je spomnil, je vlada je določila seznam 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, med katerimi jih je 12 v koprskem pristanišču.

Minister se je ob tem dotaknil tudi pomena gradnje drugega tira in sodelovanja z zalednimi državami, če hočemo v polnosti izkoristiti vse priložnosti te železniške povezave. Do povečanega pretovora prek drugega tira bomo po njegovem mnenju prišli le tako, da bomo z vsemi zalednimi državami "utrjevali prijateljske odnose ne glede na to, kakšna politična situacija je v posamezni zaledni državi".

Tudi koprski župan Aleš Bržan verjame, da bo nov vhod bistveno razbremenil prometne zagate v mestu: "Ko Luka Koper nekaj pridobi, Koper včasih tudi kaj izgubi. Če izgubi gnečo na cesti, je to seveda več kot dobrodošlo."
Polovica tovornjakov bo uporabljala bertoški vhod

Zadel sicer računa, da bodo prvi tovornjaki skozi nov vhod zapeljali v od desetih do 15 dneh, do julija pa bi morali že tudi bistveno razbremeniti preostale vpadnice v mesto. Načrt je namreč, da bo celoten kontejnerski kamionski promet oz. približno polovica od 1.500 vozil, ki dnevno pridejo v pristanišče, preusmerjena na bertoški vhod.

Prvi mož Luke je še razkril, da glede podaljšanja prvega pomola trenutno izvajajo tehnični pregled, pri čemer pričakujejo, da bodo v juniju pridobili tudi uporabno dovoljenje. Kot je dodal Zadel, naj bi se, ko bo dokončan tudi severni del širitve prvega pomola, predvidoma do leta 2025, Luka umaknila z nultega pomola, kjer je zdaj potniški terminal.

 

Več si lahko preberet tukaj.

22. februar, 2021,

V Luki Koper so pojasnili, da so bili čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti v višini 203,6 milijona evrov lani glede na 2019 nižji za osem odstotkov. Za načrtom so zaostali za 10 odstotkov, "kar je glede na zaostrene pogoje poslovanja, s katerimi so se soočala tudi druga pristanišča in celotno svetovno gospodarstvo, dober rezultat", so zapisali v luki. Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe v višini 6,3 milijona evrov so bili medtem v medletni primerjavi manjši za 24 odstotkov, navaja STA.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) skupine Luka Koper je lani dosegel 33,5 milijona evrov, kar je 26 odstotkov manj kot v letu 2019. Na nižji EBIT so vplivali predvsem nižji čisti prihodki od prodaje, kar je posledica za 14 odstotkov nižjega ladijskega pretovora. EBIT je bil sicer za odstotek višji od načrtovanega. Od načrtov je bil za odstotek višji tudi čisti dobiček, poroča STA.

Epidemija je močno vplivala tudi na poslovanje v Luki Koper

Leto 2020 je zaznamoval izbruh pandemije covida-19, ki je bistveno spremenil pogoje poslovanja in zaostril poslovne razmere, so v sporočilu zapisali v Luki Koper. "Pandemija je prizadela gospodarstvo po celem svetu. Močno je zamajala tudi globalne blagovne tokove ter logistične poti. Vse to je vplivalo na poslovanje skupine Luka Koper," so navedli po pisanju STA.

Ocenili so sicer, da je skupina dobro obvladala posledice pandemije, tako z zdravstvenega kot s poslovnega vidika. "Koprsko pristanišče kot strateška infrastruktura je ves čas normalno delovalo in zagotavljalo vse storitve svojim strankam," so podčrtali.

Pretovor dveh strateških blagovnih skupin, kontejnerjev in avtomobilov, je ostal stabilen. Predvsem pretovor kontejnerjev je lani zaostal za pretovorom leta 2019 le za odstotek in minimalno za načrtovanimi količinami.

Na področju vozil je skupina Luka Koper medtem zabeležila 10-odstotni padec pretovora, kar je manjši minus, kot so ga beležila primerljiva sredozemska pristanišča. Zaostanek za letom 2019 se je ob tem v drugi polovici leta postopno zmanjševal.

Na upad pretovora sipkih in razsutih tovorov pa je dodatno vplivala zakonodaja EU oz. težnje v smeri dekarbonizacije, zaradi česar so nekateri uporabniki že v letu 2020 začeli opuščati uporabo premoga za proizvajanje energije, so pojasnili v luki, še poroča STA.

Pandemično leto so izkoristili za naložbe

Skupina Luka Koper je pandemično leto 2020 izkoristila za nadaljevanje izvajanja naložb v povečevanje pristaniških zmogljivosti. V letu 2020 je za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena osnovna sredstva namenila 68,1 milijona evrov, kar je 74 odstotkov več kot v letu 2019, piše STA.

Zgrajen in predan v uporabo je bil nov ro-ro privez, postavljeni dodatni tiri v zaledju tretjega bazena za potrebe avtomobilskega terminala, nadaljuje se gradnja garažne hiše, pri koncu so dela na novem, tretjem kamionskem vhodu iz bertoške vpadnice, nabavljena je bila prekladalna oprema ter novo gasilsko vozilo.

Več si lahko preberete tukaj.

23. oktober, 2020,

Za tožbo se je odločilo več nekdanjih zaposlenih pri IPS, ki so po lanskem preoblikovanju modela zaposlovanja v koprskem pristanišču ostali brez zaposlitve. Kot je za RTV Slovenija dejal njihov pravni zastopnik Marko Blatnik, je koprsko sodišče dalo jasno zahtevo po spoštovanju delovnopravne zakonodaje pri izvajanju gospodarske dejavnosti.

Upravičeni so do izplačila razlik v plači

Sodišče je tožnikom ugodilo v zahtevi, da se jim omogoči nadaljevanja dela v Luki Koper pod enakimi pogoji kot drugim zaposlenim luškim delavcem. Na podlagi delovnega razmerja je tako sodišče nekdanje delavce IPS-ov izenačilo kot luške delavce, kar pomeni, da so zaposleni upravičeni do izplačila razlik v plači, prijave v vsa zavarovanja, vpisa delovne dobe in še drugih pravic. 

Kot pravijo v Luki Koper, sodbo za zdaj še preučujejo. Glede pritožbe se bodo odločili v roku, ki ga imajo na razpolago. Kar zadeva ocene višine sredstev, ki jih bodo morali v primeru pravnomočnih sodb nameniti za poplačila razlik v plačah in prispevkih, v Luki Koper informacij ne dajejo. Pojasnili so zgolj to, da ima družba za obveznosti iz naslova pravnih obvez vsako leto rezervirana sredstva, o čemer poroča tudi v letnih poročilih, še piše RTV Slovenija.

Več si lahko preberete tukaj.

26. avgust, 2020,

Ustvarjeni čisti prihodki so bili 12 odstotkov pod načrti, čisti dobiček pa je bil za odstotek nižji od načrtovanega. Dobička iz poslovanja je bilo za 17 milijonov evrov ali za 42 odstotkov manj kot lani v tem času, medtem pa je za tri odstotke presegel načrtovanega, izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvem polletju, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, poroča STA.

Nižji prihodki so po pojasnilih družbe predvsem posledica nižjega obsega ladijskega pretovora zaradi ohlajanja gospodarstva in izbruha koronavirusa. Čeprav je pandemija zarezala v blagovne tokove po vsem svetu, pa primerjava z izbranimi pristanišči v Evropi kaže, da so bile posledice pandemije v regiji severnega Jadrana manjše kot drugod.

"Na področju zabojnikov je vsekakor vplivalo dejstvo, da se v Kopru in sosednjih pristaniščih nismo soočili z odpovedmi ladijskih linij, kot so se v severnoevropskih lukah. Po številu pretovorjenih vozil pa smo v prvem polletju celo prehiteli obe španski pristanišči, ki sta po pretovoru vozil primerljivi s Koprom," je ob tem povedal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

 

Kaj je vplivalo na nižji dobiček?

Na nižji dobiček iz poslovanja so vplivali predvsem za 13,1 milijona evrov nižji čisti prihodki od prodaje iz naslova nižjega pretovora ter stroški dela, ki so bili letos za 2,9 milijona evrov višji. Omenjeni vzrok za nižji dobiček iz poslovanja je znižal tudi čisti dobiček, na katerega je vplivala tudi efektivna stopnja davka od dobička.

Luka Koper je na ravni skupine za naložbe v prvem polletju namenila 16 milijonov evrov, kar je sicer 24 odstotkov več kot v tem času lani, a 61 odstotkov pod načrti. Tudi tu je razmere narekoval koronavirus, saj je zaradi epidemije prišlo do zamika nabave prekladalne opreme, ki jo bodo zdaj realizirali v tretjem četrtletju, poroča STA.

Podaljšali bodo prvi pomol, zgradili novo garažno hišo ...

V Luki Koper težko napovedo, v kolikšni meri bo epidemija vplivala na prihodnje poslovanje. Kot so pojasnili, pozorno spremljajo dogajanje na zalednih trgih in hkrati z ukrepi zagotavljajo dostop do zadostnega obsega likvidnih sredstev za premostitev teh vplivov, poroča STA.

"Zaradi nizke stopnje zadolženosti je družba finančno stabilna in nadaljujemo izvajanje ključnih razvojnih projektov, predvsem podaljšanje prvega pomola oz. kontejnerske obale, gradnjo nove garažne hiše in gradnjo novega vhoda v pristanišče," je najpomembnejše naložbe v teku naštel Zadel.

Več si lahko preberete tukaj.