Novice

Spremembe pri kreditiranju prebivalstva

Banka Slovenije bo zaradi naraščajočega tveganja za finančno stabilnost, ki izhajajo iz nepremičninskega trga, prilagodila makrobonitetno politiko. Bankam bo dala bolj proste roke pri presoji, komu bodo podelile kredit, a bodo morale povečati kapitalski blažilnik.

Spremembe pri kreditiranju prebivalstva

Z julijem bodo lahko banke kreditirale tudi tiste komitente, ki jim po plačilu mesečnega obroka ostane manj od predpisanega zneska, to je seštevek 76 odstotkov bruto minimalne plače in zneska za vzdrževane družinske člane. Banke se bodo lahko za to izjemo odločile pri največ desetih odstotkih svojih poslov, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal svetovalec v centralni banki Primož Dolenc.

Kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino, popolnoma zavarovane z državnim jamstvom, bodo izvzete iz omejitev kreditiranja prebivalstva. To bo denimo veljalo za zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki bo začel veljati v četrtek, pa tudi za vse nadaljnje morebitne sheme z državnim jamstvom.

Z julijem se bo uveljavilo znižanje priporočenega razmerja med zneskom kredita in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje, za drugo ali vsako naslednjo nepremičnino, in sicer z 80 na 70 odstotkov. Za kreditojemalce, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, bo še naprej veljalo dosedanje priporočilo, da to razmerje ne preseže 80 odstotkov.

Več lahko preberete tukaj.