Novice

Cene življenjskih potrebščin naraščajo: v aprilu letna rast 6,9 %, mesečna 2,6 %

Na letno inflacijo so najbolj vplivale podražitve naftnih derivatov in hrane, na mesečno pa poleg hrane še višje cene počitniških paketov.

Cene življenjskih potrebščin naraščajo: v aprilu letna rast 6,9 %, mesečna 2,6 %

Visoka letna stopnja inflacije

V enem letu so se cene v povprečju zvišale za 6,9 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,3-odstotna).

Cene blaga so bile v povprečju višje za 7,9 %, cene storitev pa za 5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 9,1 %, trajno blago za 8,8 % in poltrajno blago za 2,7 %.

K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov ter hrane in brezalkoholnih pijač (vsak po 1,5 odstotne točke). V prvi skupini so se tekoča goriva podražila za 35,9 % ter goriva in maziva za osebna vozila za 29,6 %, cene hrane in brezalkoholnih pijač pa so bile višje za 9,2 %.Višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 9,2 %) so prispevale 0,7 odstotne točke. Med letnimi podražitvami so izstopale tudi za 11 % višje cene avtomobilov in za 7,9 % višje cene gostinskih storitev. Prve so k inflaciji prispevale 0,6 odstotne točke, druge pa 0,4 odstotne točke.

Na drugi strani so nižje cene električne energije (za 21,6 %) letno inflacijo ublažile za 0,8 odstotne točke.

Visoka mesečna inflacija predvsem posledica višjih cen živil in počitniških paketov

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin v aprilu zvišale za 2,6 %.

K mesečni inflaciji so največ, vsak po 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 2,9 %) in počitniških paketov (za 19,2 %). V skupini hrana so se najbolj podražili olje in maščobe (za 7 %), meso (za 6,3 %), zelenjava (za 5,2 %) ter kruh in izdelki iz žit (za 2,9 %). Dražja kot prejšnji mesec je bila tudi električna energija (za 11,6 %) in je k inflaciji prispevala 0,3 odstotne točke. Za prav toliko, za 0,3 odstotne točke, so inflacijo zvišale podražitve oblačil in obutve (za 3,8 %). 0,2 odstotne točke so dodala dražja tekoča goriva (za 20,4 %). Po 0,1 odstotne točke vsak pa so k inflaciji prispevale še višje cene cigaret (za 2,5 %), najemnin (za 6,2 %), zbiranja odpadkov (za 9 %), plina (za 5,8 %), najema garaž, parkirišč in osebnih vozil (za 16,6 %), stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 1 %), gostinskih storitev (za 1 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,8 %).
Opaznejših pocenitev v aprilu nismo zaznali.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 7,4-odstotna (v aprilu 2021 2,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 4,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 2,1-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,6 %, cene storitev pa za 5 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 10 %, trajno blago za 8,2 % in poltrajno blago za 3,4 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU marca 2022 7,4-odstotna (mesec prej 5,9-odstotna) in v državah članicah EU 7,8-odstotna (mesec prej 6,2-odstotna). Najnižja je bila na Malti (4,5-odstotna), najvišja v Litvi (15,6-odstotna), v Sloveniji pa je bila 6-odstotna.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: SURS