Novice

Prihodek od prodaje storitev višji kot mesec prej

Prihodek od prodaje storitev je bil v januarju 2023 višji na obeh ravneh ­– na mesečni za 2,1 % in na letni za 14,4 %.

Prihodek od prodaje storitev višji kot mesec prej

Na mesečni ravni največja rast v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Prihodek od prodaje storitev je bil januarja za 2,1 % višji kot mesec prej. Najbolj se je zvišal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za 5,7 %. Višji je bil tudi v gostinstvu (za 5,1 %), v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,2 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,7 %). Nižji kot decembra 2022 pa je bil v poslovanju z nepremičninami (za 1,1 %) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,5 %).

Na letni ravni višji v vseh opazovanih skupinah, najbolj v gostinstvu

V primerjavi s prejšnjim januarjem je bil prihodek od prodaje storitev višji za 14,4 %. K njegovemu dvigu so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu (za 44,3 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 20,9 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 15,7 %), poslovanje z nepremičninami (za 14,8 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 11,8 %) ter promet in skladiščenje (za 7,4 %).

Več preberite tukaj.