Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
  • Bizi.si
  • Novice
  • Kako so se gibale plače v mesecih od razglasitve epidemije
Novice

Kako so se gibale plače v mesecih od razglasitve epidemije

V primerjavi s povprečno plačo za februar 2020, zadnjo pred razglasitvijo epidemije, je bila nižja le povprečna plača za marec 2020, medtem ko so bile povprečne plače za april, maj in junij 2020 višje.

Kako so se gibale plače v mesecih od razglasitve epidemije

V primerjavi s povprečno plačo za februar 2020, zadnjo pred razglasitvijo epidemije, je bila nižja le povprečna plača za marec 2020, medtem ko so bile povprečne plače za april, maj in junij 2020 višje.Če bi povprečno plačo na zaposleno osebo izračunali na podlagi plačanih ur (s čimer bi med drugim izločili vpliv nadomestil plače, dodeljenih zaposlenim osebam, napotenim na začasno čakanje na delo, in izplačanih v breme države), bi bila povprečna plača v vseh omenjenih mesecih višja od povprečne plače za februar 2020. Po metodologiji, na podlagi katere trenutno izračunavamo povprečno mesečno plačo (raziskovanje Plače zaposlenih pri pravnih osebah), namreč ta nadomestila niso vključena v plačo, saj plača (po omenjeni metodologiji) zajema le tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana v breme (iz sredstev) delodajalca.

Plače v marcu 2020

Znižanje povprečne plače za marec 2020 v primerjavi s plačo za februar 2020 je bilo v precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19; šlo je predvsem za izplačila nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na delo.Ker je bila v marcu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena na začasno čakanje na delo v drugi polovici meseca, se število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, v primerjavi s prejšnjim mesecem ni bistveno spremenilo. Po drugi strani pa se je zaradi izplačil nadomestil plače za začasno čakanje na delo (v breme države) znižalo izplačilo plač in/ali nadomestil plač, izplačanih v breme (iz sredstev) delodajalca. To dejstvo je bilo razlog, da je bila povprečna plača na zaposleno osebo za marec 2020 nižja od plače za februar 2020.

Plače v aprilu 2020

Povprečna plača za april 2020 je bila višja od povprečne plače za marec 2020 v precejšnji meri zaradi izplačil kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami, ki je bil tistim, ki so ga prejeli, izplačan za delo v celem mesecu aprilu 2020. Poleg tega je bila v aprilu 2020 večina tistih zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na delo, napotena tja za cel mesec (v marcu 2020 pa le za drugo polovico meseca), zaradi česar je bilo število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) delodajalca, v aprilu 2020 nižje kot v marcu 2020, povprečna plača pa v primerjavi s povprečno plačo za marec 2020 višja.

V 2020 majske plače nižje od aprilskih

Povprečna plača za maj 2020 je bila nižja od povprečne plače za april 2020 v precejšnji meri zato, ker so bile nekatere zaposlene osebe, ki so bile napotene na začasno čakaje na delo, tja napotene le za del meseca maja 2020, zaradi česar se je število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) delodajalca, zvišalo, povprečna plača za maj pa se je v primerjavi s plačo za april 2020 znižala.

Povprečna plača za junij 2020 je bila nižja od povprečne plače za maj 2020 v precejšnji meri zaradi prenehanja izplačevanja kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom (ta je v zasebnem sektorju znašal 200 EUR za cel mesec dela, prejel pa ga je vsak zaposleni v sorazmernem delu za dni, ko je delal, če njegova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače) in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami za opravljeno delo v času epidemije covida-19.

Plače so se najbolj znižale v gostinstvu

Povprečna mesečna bruto plača se je v tem obdobju najbolj znižala v dejavnosti gostinstvo: za marec (977 EUR) je bila za skoraj 21 % nižja od plače za februar (1.236 EUR), v aprilu, maju in juniju se je sicer nekoliko višala, ni pa dosegla februarske vrednosti. V nekaterih dejavnostih so se povprečne plače tudi zvišale, npr. v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro.

Povprečne plače v vseh opazovanih mesecih višje od februarske samo v javnem sektorju

V javnem sektorju so bile povprečne bruto plače za marec, april, maj in junij 2020 višje od povprečne bruto plače za februar 2020, v zasebnem sektorju pa sta bili višji od povprečne bruto plače za februar 2020 samo povprečni bruto plači za april in maj 2020, povprečni bruto plači za marec in junij 2020 pa sta bili nižji.

Več preberite tukaj.

Sledite nam tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2020 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o