Novice

Do kdaj mora biti izplačan regres in koliko?

Delodajalec mora regres delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Do kdaj mora biti izplačan regres in koliko?

Regres je vsota denarja, ki jo mora delodajalec po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) plačati zaposlenemu. Gre za pravico delavca, ki mu je delodajalec ne sme kratiti in jo ima vsak delavec, ki ima pravico do letnega dopusta na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi (tudi, če je ta za določen čas).

Kaj, če sem zaposlen za krajši delovni čas?

Če je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, ima prav tako pravico do sorazmernega dela regresa za letni dopust glede na trajanje delovnega časa (razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o materinskem, očetovskem in starševskem dopustu; v teh primerih ima pravico do celotnega regresa).

Zakon o delovnih razmerjih določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba ali pogodba o zaposlitvi lahko določa višji znesek regresa za letni dopust, do katerega je upravičen delavec.

Kdo kdaj mora delodajalec izplačati regres?

Delodajalec mora regres delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kakšen je minimalni regres v letu 2024?

ZDR-1 določa, da mora biti višina regresa enaka najmanj minimalni plači v Republiki Sloveniji. V letu 2024 bruto minimalna plača znaša 1.253,90 evra, kar predstavlja tudi minimalni neto znesek za izplačilo regresa. Kolektivna pogodba pa lahko določa, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot je določen v ZDR-1, prav tako se za višje izplačilo lahko odloči delodajalec sam.

Je regres obdavčen?

Regres je neobdavčen do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da je regres oproščen plačila prispevkov in dohodnine.

Več preberite v Zakonu o delovnih razmerjih.