Novice

Cene na letni ravni višje za 9,4 %, na mesečni za 1,5 %

Življenjske potrebščine so se aprila na letni ravni v povprečju podražile za 9,4 %, na mesečni pa za 1,5 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, na mesečno pa višje cene počitniških paketov.

Cene na letni ravni višje za 9,4 %, na mesečni za 1,5 %

Letna inflacija 9,4-odstotna
 
Na letni ravni smo imeli 9,4-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 6,9-odstotno).
 
Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 10,1 %, cene storitev pa za 7,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,0 %, poltrajno blago za 7,6 % in trajno blago za 5,5 %.

K letni inflaciji so največ, 2,7 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 15,8 %). Podražitve električne energije (za 33,5 %) so imele za 0,9 odstotne točke vpliva. Po 0,8 odstotne točke so dodale višje cene storitev in izdelkov v skupinah stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj (za 10,2 %) ter rekreacija in kultura (za 7,5 %). Za 9,6 % dražje storitve restavracij in hotelov so na inflacijo na letni ravni vplivale z 0,7 odstotne točke. Po 0,6 odstotne točke so prispevale še višje cene storitev in izdelkov v zdravstvu (za 10,1 %) ter oblačil in obutve (za 8,3 %).

Po drugi strani so cenejši naftni derivati letno inflacijo ublažili za 0,4 odstotne točke. Tekoča goriva so se pocenila za 17,5 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 4,9 %.


Mesečna rast cen 1,5-odstotna

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,5 %.

K mesečni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve počitniških paketov (za 23,4 %). Višje cene oblačil in obutve (za 6,5 %) so dodale 0,4 odstotne točke. 

Dražje kot prejšnji mesec so bile tudi letalske vozovnice (za 48,0 %), mesečno inflacijo so zvišale za 0,1 odstotne točke. Prav toliko so prispevale za 17,5 % višje cene najema garaž, parkirišč in osebnih vozil. Po 0,1 odstotne točke so dodale še podražitve zobozdravstvenih storitev (za 7,5 %), stanovanjskih najemnin (za 5,6 %), oskrbe z vodo (za 5,0 %), nastanitvenih storitev (za 4,2 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,7 %). 

Po 0,1 odstotne točke so mesečno inflacijo omilile nižje cene farmacevtskih proizvodov (za 4,8 %), novih avtomobilov (za 1,5 %) in naftnih derivatov – pri zadnjih so se tekoča goriva pocenila za 4,0 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 0,3 %.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
 
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 9,2-odstotna (aprila lani 7,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila 1,0-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 9,8 %, cene storitev pa za 8,0 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 11,9 %, poltrajno blago za 7,5 % in trajno blago za 3,9 %.
 
Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU marca 6,9-odstotna (mesec prej 8,5-odstotna) in v državah članicah EU 8,3-odstotna (mesec prej 9,9-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (2,9-odstotna), najvišja na Madžarskem (25,6-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,4 %.

Več preberite tukaj.