Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
član uprave
član uprave
član uprave
član uprave
predsednik uprave
Nadzorniki
predsednik
namestnik predsednika
član
član
član
član
član
član
član
Ključne besede
Elektrika, toplotna črpalka, biomasa, plin, energija, gorivo