Novice

Zmanjšanje števila novonastalih podjetij

V letu 2020 je na novo nastalo 17.306 podjetij ali za 12,4 % manj kot v letu 2019. Njihovo število se je zmanjšalo v skoraj vseh področjih dejavnosti, razen v predelovalnih dejavnostih, dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in v gradbeništvu.

Zmanjšanje števila novonastalih podjetij

Večina novonastalih podjetij mikro podjetja

Na novo je leta 2020 nastalo najmanj podjetij po letu 2012, in sicer 17.306. V primerjavi z letom prej je bilo to za 12,4 % manj podjetij. Število novih podjetij se je zmanjšalo v glavnem zaradi zmanjšanja njihovega števila v dejavnosti gostinstvo in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Enako kot leto prej je največ podjetij nastalo v storitvenih dejavnostih (82,3 %). V gradbeništvu je nastalo 10,1 % podjetij in v industriji 7,6 %. Med novonastalimi podjetji v storitvenih dejavnostih jih je največ spadalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (3.674), v gostinstvo (1.951) in v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (1.781).

Novonastala podjetja so zaposlovala 18.805 oseb, ki delajo, kar je bilo 11,8 % manj kot leto prej. V povprečju je tako podjetje zaposlovalo eno osebo, ki dela.

Velika večina novonastalih podjetij je poslovala brez zaposlenih (86 %). 1 do 4 osebe je zaposlovalo 13,2 % novonastalih podjetij, 5 do 9 zaposlenih pa 0,5 % podjetij. Z vidika dejavnosti skoraj vsa novonastala podjetja niso imela zaposlenih v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (98 %) ter v izobraževanju (96,4 %).

Največ podjetij prenehalo poslovati v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih

Po začasnih podatkih je prenehalo poslovati 12.251 podjetij, ta so zaposlovala 12.653 oseb. V povprečju je bilo izgubljeno eno delovno mesto na podjetje, ki je prenehalo poslovati. 44,7 % teh podjetij je spadalo v naslednja tri področja dejavnosti: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, gostinstvo ter v dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Pet let je preživelo vsako drugo novonastalo podjetje

Delež preživelih podjetij z vidika leta nastanka oz. trajanja delovanja upada. Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2019, jih je leto pozneje poslovalo 84,2 %; od podjetij, nastalih v letu 2017, jih je po treh letih delovalo 61,4 %, in od podjetij, nastalih v letu 2015, jih je po petih letih poslovala približno polovica (50,5 %). Novonastala podjetja, ki so preživela, so zaposlovala več oseb kot v prvem letu. Po prvem letu poslovanja se je število oseb, ki delajo, namreč povečalo za 16,8 %, po petih letih poslovanja pa za 53,9 % (iz 10.623 na 16.348).

Vir: SURS

Več si lahko preberete tukaj.