Novice

Želite postati del vodstvenega kadra?

Razmišljate o nadaljnjih korakih v svoji karieri? Se spogledujete z direktorskimi položaji ali vodenjem tima? Ali pa vas preprosto zanimajo strateško razmišljanje, preudarno odločanje in navdihujoče vodenje? Če ste ambiciozni in odločni, vas bo zagotovo pritegnil nov študijski program Strateški management na B2 Visoki šoli za poslovne vede, ki traja dve leti in omogoča mednarodno primerljivost ter priznavanje znanj v tujini. Prednost študija je tudi, da lahko izbirate med obiskovanjem predavanj na šoli ali prek spleta. To je lahko vaša naslednja strateška poteza na poti k dobro plačani in osebno zadovoljujoči karieri.

Želite postati del vodstvenega kadra?

Pot do vodenja ekipe skozi učenje in osebni razvoj

V poslovnem svetu se še vedno srečujemo s trdno zakoreninjenim prepričanjem o rojenem vodji, a raziskave* kažejo, da le 30 odstotkov vodstvenih lastnosti temelji na genetiki. To pomeni, da lahko tudi tisti brez izrazitih vodstvenih lastnosti s pomočjo učenja in pridobivanja veščin za vodenje ekipe pridejo do dobro plačanega vodstvenega položaja.

Dobri vodje se zgradijo skozi formalno in neformalno izobraževanje s poudarkom na praktičnem pristopu ter usmerjenosti k ljudem in ciljem. Podiplomski program Strateški management predstavlja priložnost za tiste, ki želijo nadgraditi svoj prirojeni potencial, in tudi za tiste, ki razumejo, da je vodenje kompetenca, ki jo je mogoče pridobiti.

Več o programu >>

Študenti lahko pričakujejo dinamično učno okolje, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in inovativnost. Z izkušenimi predavatelji in mentorsko podporo ne bodo razvijali le teoretičnega razumevanja strateškega managementa, temveč tudi pridobivali praktične izkušnje, ki bodo koristile njihovi prihodnji karieri.

posel, biznis, sestanek | Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

 

Ko posamezniki napredujejo do položaja, ko niso več uspešni

Dr. Laurence J. Peter je zapisal načelo o teoriji upravljanja, ki opozarja na pojav napredovanja posameznikov v hierarhični organizaciji do stopnje, ko niso več učinkoviti pri opravljanju svojih nalog. Osrednja ideja načela je, da posamezniki v organizaciji napredujejo na podlagi sedanje uspešnosti in ne na podlagi kompetenc za novo delovno mesto.

V praksi to pomeni, da oseba, ki je denimo odličen inženir, ni nujno primerna za vodenje in upravljanje ekipe inženirjev. Petrovo načelo poudarja potrebo po temeljitem preverjanju kompetenc posameznika za novo delovno mesto ne le glede na pretekle delovne uspehe. Za premagovanje negativnih učinkov Petrovega načela so ključni ustrezno izobraževanje, usposabljanje ter podpora in mentorstvo za tiste, ki prevzemajo nove vodstvene vloge.

predavanje, posel, biznis, sestanek | Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Študijski program zasnovan po vzoru MBA

Sodoben študijski program Strateški management ponuja priložnost za praktično raziskovanje naprednih konceptov strateškega managementa. Ne boste le osvojili teoretičnega znanja, temveč boste tudi razvijali svoje analitične sposobnosti skozi interaktivne delavnice, študije primerov in projektno delo. S takšnim pristopom vas na B2 Visoki šoli za poslovne vede pripravijo na realne poslovne izzive, s katerimi se lahko srečate v svoji poklicni karieri.

Eden ključnih elementov programa je poudarek na obvladovanju kompleksnosti in spremenljivosti poslovnega okolja. Z mednarodnim pristopom, uporabo orodij za strateško načrtovanje in praktičnim usposabljanjem vodenja ekip boste pridobili kompetence za uspešno oblikovanje in izvajanje poslovnih strategij.

Več o programu >>

 

Dinamično, hibridno učno okolje in podpora izkušenih predavateljev

Na B2 Visoki šoli za poslovne vede pričakujte dinamično učno okolje, ki spodbuja kritično razmišljanje, ustvarjalnost in inovativnost. Ker je program prilagojen zaposlenim, prepleta klasično in spletno izobraževanje, vedno ob popoldnevih in nikoli ob koncu tedna.

računalnik | Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Izkušeni predavatelji in mentorska podpora posameznikom omogočajo ne le razvoj teoretičnega razumevanja strateškega managementa, temveč tudi pridobivanje praktičnih izkušenj, ki bodo ključne za prihodnjo kariero. V program so vključeni tudi vrhunski strokovnjaki posameznih področij iz tujih partnerskih institucij. Študijski program omogoča sodelovanje s strokovnjaki iz industrije in delo na projektih z resničnimi podjetji. To vam bo omogočilo gradnjo profesionalnih povezav, ki imajo lahko dolgoročne koristi v poklicni karieri.

S strokovnim podajanjem snovi in sodobnimi pristopi k poučevanju boste pridobili znanje za obvladovanje kompleksnosti sodobnega poslovnega sveta, etično razmišljanje in uspešno kariero v svetu strateškega managementa.

 

strateški management B2 | Foto: B2 Visoka šola za poslovne vede
Foto: B2 Visoka šola za poslovne vede

Študij strateškega managementa vas bo opremil s kompetencami za načrtovanje in vodenje z vizijo. Voditelji so posamezniki, ki niso zadovoljni s trenutnim stanjem in se odločno zavzemajo za ključne spremembe ter doseganje pomembnih rezultatov. Znanje za zbiranje, analiziranje in interpretacijo podatkov omogoča informirano odločanje in spodbujanje poslovne rasti. V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju s pridobljenim znanjem ne boste le sledili spremembam, temveč boste oblikovali tudi nove poti za prihodnost. Postali boste mojster strateškega vodenja, zmožnega učinkovito voditi posameznike, skupine in organizacije, kar bo postalo vaša prepoznavna lastnost.

Kako se vpisati?

Enostavno izpolnite prijavo  in prejeli boste prijazen klic z natančnimi informacijami.

Zakaj je Visoka šola za poslovne vede prava izbira?

Foto: B2 Visoka šola za poslovne vede

Šestdeset odstotkov diplomantov je zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih.

Povprečna stopnja zadovoljstva študentov na lestvici od 1 do 5 je 4,7.

Povprečna ocena strinjanja študentov, da so zaposleni na šoli vedno na voljo in pripravljeni pomagati, je 5.

 

Pripravite se na preobrazbo svoje kariere in postanite voditelj prihodnosti. Vstopite v svet strateškega managementa, kjer se znanje preoblikuje v prakso!

B2 je vodilno podjetje z vrhunskimi kadri, ki na področju izobraževanja in optimizacije poslovanja deluje že 25 let.

Lokacija:

B2 LJUBLJANA: Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana; info@vspv.si

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ O ŠOLI.