Novice

Zavarovalnice lani izplačale bistveno več odškodnin kot leto prej

Zavarovalnice, ki delujejo v Sloveniji, so lani obračunale skupno za 2,62 milijarde evrov bruto premij, kar je 6,9 odstotka več kot predlani, in za 1,72 milijona evrov bruto odškodnin, kar je 11,2 odstotka več kot leto prej. Odškodnine so predvsem zaradi večjega števila opravljenih zdravstvenih storitev rasle hitreje kot premije.

Zavarovalnice lani izplačale bistveno več odškodnin kot leto prej

K skupnemu znesku obračunanih premij je največji delež prispevalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (25,9 odstotka), sledili sta življenjsko zavarovanje (22,9 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,4 odstotka).

V skupnem znesku obračunanih odškodnin je prav tako največji delež predstavljalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (36,4 odstotka), sledili sta življenjsko zavarovanje (24,7 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,1 odstotka).

Pri fizičnih osebah je bilo največ premij obračunanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (655,1 milijona evrov), sledila so življenjsko zavarovanje (595 milijonov evrov), zavarovanje kopenskih motornih vozil (288,6 milijona evrov) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (210,4 milijona evrov).

Najvišji znesek odškodnin je bil obračunan pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (621 milijonov evrov), sledili sta življenjsko zavarovanje (423,6 milijona evrov) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (188,6 milijona evrov).

Pri pravnih osebah je bilo največ premij obračunanih za drugo škodno zavarovanje (111,8 milijona evrov), sledili sta zavarovanje kopenskih motornih vozil (90,1 milijona evrov) in splošno zavarovanje odgovornosti (78,5 milijona evrov).

Najvišji znesek odškodnin je bil obračunan za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (53,8 milijona evrov), sledila so zavarovanje kopenskih motornih vozil (53,7 milijona evrov), zavarovanje požara in elementarne nesreče (46,1 milijona evrov) in drugo škodno zavarovanje (31,2 milijona evrov).

Na slovenskem zavarovalnem trgu je lani delovalo 12 zavarovalnic s sedežem v Sloveniji, prek podružnic pa še osem zavarovalnic. Štiri največje zavarovalnice so skupno obračunale več kot 75 odstotkov vseh bruto zavarovalnih premij in odškodnin.

Struktura trga je bila z vidika zavarovalnih vrst in poslovnih subjektov precej podobna tisti iz leta 2021. Večji delež bruto premij (78 odstotkov) in tudi bruto odškodnin (86 odstotkov) je bil znova obračunan fizičnim osebam.

Več si lahko preberete tukaj.