Novice

Vrednost investicij v varstvo okolja je bila v letu 2020 občutno višja kot v letu 2019

Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v 2020 za 69,4 % višja kot v 2019, tekoči izdatki za varstvo okolja pa višji za 1,2 %.

Vrednost investicij v varstvo okolja je bila v letu 2020 občutno višja kot v letu 2019

Glavnina sredstev za varstvo okolja namenjenih varstvu zraka in klime ter ravnanju z odpadki

Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2020 namenjenih 412 milijonov EUR ali 69,4 % več kot v letu 2019. Največji delež tega zneska je bil namenjen za investicije za varstvo zraka in klime, in sicer 48,5 % (200 milijonov EUR).

Tekoči izdatki za varstvo okolja so bili v letu 2020 za 1,6 % višji kot v letu 2019; znašali so 698 milijonov EUR. Največji delež tega zneska je bil namenjen za tekoče izdatke za ravnanje z odpadki, skoraj 56,3 % (393 milijonov EUR).

Industrija vložila precej več sredstev v varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa kot med njim

Investicije za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D v SKD 2008) se delijo na investicije za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa in na investicije za varstvo okolja med delovnim procesom. Prvim je bilo v letu 2020 namenjenih 66,1 %, drugim pa 33,9 % investicijskih sredstev za varstvo okolja v industriji.

Največ investicij v savinjski regiji, največ tekočih izdatkov v osrednjeslovenski regiji

Struktura vrednosti investicij, vloženih v varstvo okolja v posamezni statistični regiji, kaže, da je največji delež vrednosti vseh investicij v varstvo okolja v Sloveniji prispevala savinjska regija (33,3 %), sledili sta osrednjeslovenska (21,7 %) in posavska (13,7 %).

Največji delež vrednosti vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja je prispevala osrednjeslovenska regija (29,8 %), sledili sta savinjska (22,7 %) in podravska regija (17,8 %).

 

Več si lahko preberete tukaj.