Novice

Vlada določila zgornjo mejo cen naproti velikim poslovnim odjemalcem

Vlada je danes izdala uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen energije. Uredba za čas od srede do konca leta določa zgornjo mejo cen energentov za potrebe dobave v letu 2023.

Vlada določila zgornjo mejo cen naproti velikim poslovnim odjemalcem

Cene električne energije na borzah so že od lanskega oktobra precej nad dolgoletnim povprečjem. Zaradi motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom je pričakovati tudi nadaljnjo rast cen zemeljskega plina. Vlada je ocenila, da takšnih motenj na trgu pri gibanju cen ni mogoče uvrstiti med redna sezonska nihanja, kot jih opredeljuje zakon o kontroli cen.

V skladu z zakonom o kontroli cen je tako sprejela ustrezne ukrepe za obvladovanje cen produktov na trgu, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023, in sicer le za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od dneva uveljavitve uredbe, to je od srede, do vključno 31. decembra 2022.

 

Le mesec dni časa za sklepanje pogodb

Veljavnost večine pogodb o dobavi za odjemalce, ki jih zajema ta uredba, se izteče konec decembra. Ker so bile cene doslej zelo visoke, je velik del pogodb za leto 2023 treba še skleniti. Zato se uredba začne uporabljati že naslednji dan po objavi, saj bodo imeli dobavitelji in odjemalci tako en mesec časa za sklepanje pogodb za dobavo v letu 2023, so pojasnili na ministrstvu.

Dodali so, da uredba za razliko od omejevanja cene električne energije določa mehanizem oblikovanja maloprodajne cene električne energije na način oblikovanja cene in sestavine, ki jih mora dobavitelj električne energije upoštevati pri oblikovanju cene, ter merila, po katerih se morajo oblikovati sestavine cene.

V skladu z uredbo je dobavitelj električne energije dolžan za maksimalno količino odjema električne energije odjemalca temu ponuditi in skleniti pogodbo o dobavi za produkt fiksne cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko. Način oblikovanja teh postavk je odvisen od izračuna posebne formule, ki je v uredbi natančno opredeljena. In sicer sestoji iz letne cene terminskega produkta pasovne električne energije na nemški borzi, cene letnega terminskega produkta trapezne električne energije na nemški borzi in navzgor omejenega stroška dobavitelja.

Dobavitelji, ki danes dobavljajo električno energijo velikim poslovnim odjemalcem, v času veljavnosti uredbe z dobavo ne smejo prenehati, prav tako jim morajo obvezno izdajati ponudbe, skladne s pogoji iz uredbe. Ta določba je potrebna, da se dobavitelji obvezi ne bi izognili z neizdajanjem ponudb in z nesklepanjem pogodb o dobavi ali s prenehanjem izvajanja dejavnosti, so poudarili na ministrstvu.

Med velike poslovne odjemalce sodijo tisti gospodarski subjekti, ki ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do najvišje dovoljene maloprodajne cene, kot jo določa pred nekaj meseci sprejeta uredba o določitvi cene električne energije.

Vlada je današnjo uredbo sprejela zaradi vztrajno negotovih razmer na trgu in dejstva, da na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene. K ukrepu jo je napeljala tudi položaj, da borze v naši bližini ostajajo nelikvidne, ob tem pa še potreba, da se slovenskemu gospodarstvu takoj zagotovi cene, ki jim bodo omogočale nadaljevanje opravljanja gospodarske dejavnosti.

Več si lahko preberete tukaj.