Novice

Več kot polovica podjetij, registriranih v Sloveniji, je bilo inovacijsko aktivnih

V obdobju 2020–2022 je bilo inovacijsko aktivnih 55 % podjetij, registriranih v Sloveniji. Vsaj eno inovacijo poslovnega procesa je vpeljalo 41 % podjetij, vsaj eno inovacijo proizvoda pa 37 % podjetij.

Več kot polovica podjetij, registriranih v Sloveniji, je bilo inovacijsko aktivnih

Pri malih podjetjih je bil delež inovacijsko aktivnih 50-odstoten, pri srednje velikih podjetjih 70-odstoten, pri velikih podjetjih pa skoraj 93-odstoten. 

Vsaj eno inovacijo proizvoda je uvedlo 37 % podjetij, vsaj eno inovacijo poslovnega procesa pa 41 % podjetij. Med malimi podjetji je vsaj eno inovacijo proizvoda uvedlo 33 % podjetij, vsaj eno inovacijo poslovnega procesa pa 37 %. Med velikimi podjetji je bil ta delež večji: vsaj eno inovacijo proizvoda je vpeljalo 77 %, vsaj eno inovacijo poslovnega procesa pa 72 % podjetij. Med srednje velikimi podjetji jih je približno polovica uvedla vsaj eno ali drugo vrsto inovacije (48 % inovacijo proizvoda in 52 % inovacijo poslovnega procesa).

V primerjavi z obdobjem 2018–2020 so podjetja uvedla nekoliko več inovacij proizvodov (rast za 1 %) in manj inovacij poslovnega procesa (upad za 2 %). Velika podjetja so vpeljala podobno število inovacij proizvodov (upad za 0,3 %) in manj inovacij poslovnega procesa (upad za 6 %). Tudi pri malih in srednje velikih podjetjih smo zaznali manj inovacij poslovnega procesa (skupaj upad za 2 %) in več inovacij proizvodov (skupaj rast za 1 %).

Več sodelovanja pri RRD in drugih inovacijskih dejavnostih med podjetji v predelovalnih dejavnostih kot v izbranih storitvenih dejavnostih

15 % podjetij je pri raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) in drugih inovacijskih dejavnostih sodelovalo z drugimi podjetji ali organizacijami. Med podjetji, registriranimi v predelovalnih dejavnostih, je bilo takih 17 %, med podjetji v izbranih storitvenih dejavnostih pa 12 %.

V primerjavi s prejšnjim opazovanim obdobjem so podjetja v predelovalnih dejavnosti pri RRD in drugih inovacijskih dejavnostih manj sodelovala z drugimi podjetji (upad za 1 %), podjetja v izbranih storitvenih dejavnostih pa več (za 1 %).

Delež inovacijsko aktivnih podjetij nekoliko večji med podjetji v predelovalnih dejavnostih

Enako kot v prejšnjem opazovanem obdobju je bil delež inovacijsko aktivnih podjetij nekoliko večji med podjetji, registriranimi za predelovalne dejavnosti, kot pa med podjetji v izbranih storitvenih dejavnostih. Med prvimi je bilo takih 57 % (40 % jih je imelo vsaj eno inovacijo proizvoda in 41 % vsaj eno inovacijo poslovnega procesa), med drugimi pa 54 % (35 % z vsaj eno inovacijo proizvoda in 41 % z vsaj eno inovacijo poslovnega procesa).

Več lahko preberete tukaj.