Novice

V letu 2024 s 672,4 mio. € sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu, ponudilo dobrih 672,4 milijona evrov novih finančnih spodbud; od tega bo 339,2 milijona evrov razpisanih pod neposredno pristojnostjo gospodarskega ministrstva.

V letu 2024 s 672,4 mio. € sredstev za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj s širšim ekosistemom, kamor sodijo tudi ukrepi partnerskih in izvajalskih organizacij (na primer SID banka, Slovenski podjetniški sklad in drugi), ponudilo za 672,4 milijona evrov različnih možnosti sofinanciranja projektov oziroma poslovanja. Od tega bo polovico teh sredstev oziroma 339,2 milijona evrov v okviru 42 ukrepov ciljnim skupinam ponudilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj z izvajalskimi organizacijami. Od tega bodo upravičenci prejeli nepovratna sredstva (285,9 milijona evrov) v okviru 39 ukrepov, povratna sredstva (46,7 milijona evrov) v okviru dveh ukrepov in kombinacijo obojih (6,6 milijona evrov) v sklopu enega ukrepa. 

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednja področja:

 • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov,
 • šport (športno infrastrukturo, letni program športa in drugo) – 65,4 milijona evrov,
 • podpora podjetništvu – 51,7 milijona evrov,
 • energetika (za energetsko učinkovitost in razogljičenje industrije) – 42,2 milijona evrov,
 • raziskave, razvoj in inovacije – 38,5 milijona evrov,
 • interventni ukrepi (posojila preko SPS-a za avgustovske poplave 2023) – 20 milijonov evrov,
 • nadaljnji razvoj lesno-predelovalne industrije – 17,5 milijona evrov,
 • podpora krožnemu gospodarstvu – 9,5 milijona evrov,
 • ukrepi internacionalizacije našega gospodarstva – 9,5 milijona evrov,
 • rokodelstvo, ki bo prvič deležno finančne podpore – 1,3 milijona evrov,
 • spodbujanje razvoja turizma – 0,5 milijona evrov, potem ko je ministrstvo v zadnjih dveh letih izvedlo enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu (turistične nastanitve, gorski centri, javna turistična infrastruktura).

Viri financiranja 42 ukrepov v tem letu predstavljajo evropska sredstva iz Kohezijske politike 2021–2027 v vrednosti 185,6 milijona evrov (vključno s Skladom za pravični prehod) oziroma dobrih 54 odstotkov, sredstva Načrt za okrevanje in odpornost v vrednosti 70,2 milijona evrov oziroma skoraj 21 odstotkov ter integralna oziroma proračunska sredstva Slovenije v vrednosti 83,4 milijona evrov oziroma skoraj 25 odstotkov.

Podjetja, občine in drugi upravičenci lahko časovnico predvidenih letošnjih objav javnih razpisov in okvirne usmeritve posameznih ukrepov najdejo na spletnem mestu gospodarskega ministrstva v rubriki Razvojna sredstva za gospodarstvo, turizem in šport

Več preberite tukaj.