Novice

Število delovnih dni po mesecih za leto 2024

Koliko bo delovnih in prazničnih dni po mesecih v letu 2024? Oglejte si v tabeli.

Število delovnih dni po mesecih za leto 2024

Mesec

Število delovnikov 

Število delovnih ur

Število prazničnih dni

Število prazničnih ur

Skupaj dni

Skupaj ur

JANUAR 21 168 2 16 23 184
FEBRUAR 20 160 1 8 21 168
MAREC 21 168 0 0 21 168
APRIL 21 168 1 8 22 176
MAJ 21 168 2 16 23 184
JUNIJ 19 152 1 8 20 160
JULIJ 23 184 0 0 23 184
AVGUST 21 168 1 8 22 176
SEPTEMBER 21 168 0 0 21 168
OKTOBER 22 176 1 8 23 184
NOVEMBER 20 160 1 8 21 168
DECEMBER 20 160 2 16 22 176
Skupaj 250 2000 12 96 262 2096