Novice

Slovenija z drugo največjo rastjo industrijske proizvodnje

Industrijska proizvodnja v območju z evrom je novembra na mesečni ravni upadla za 0,3 odstotka, v EU pa za 0,2 odstotka. V medletni primerjavi je bil padec 6,8- oz. 5,8-odstoten. Slovenija je novembra s skoraj štirimi odstotki na mesečni ravni zabeležila drugo največjo rast.

Slovenija z drugo največjo rastjo industrijske proizvodnje

Po revidiranih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je industrijska proizvodnja oktobra glede na mesec prej v območju z evrom padla za 0,7 odstotka, v EU pa za 0,5 odstotka.

Novembra je na mesečni ravni v območju z evrom proizvodnja trajnih dobrin upadla za dva odstotka, investicijskih dobrin za 0,8 odstotka, dobrin za vmesno porabo pa za 0,6 odstotka. Proizvodnja netrajnih dobrin in energije je narasla za 1,2 in 0,9 odstotka.

V EU je bila v primerjavi z oktobrom proizvodnja trajnih dobrin manjša za 1,8 odstotka, investicijskih dobrin za 0,8 odstotka, dobrin za vmesno porabo za 0,7 odstotka. Proizvodnja netrajnih dobrin se je povečala za 1,7 odstotka, energije pa za 0,7 odstotka.

Slovenija takoj za Dansko

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, je največji mesečni padec beležila Grčija (-4,1 odstotka), sledili sta Slovaška (-4,0 odstotka) in Belgija (-3,8 odstotka).

Največjo rast pa so imele Danska (+9,1 odstotka), Slovenija (+3,7 odstotka) in Portugalska (+3,4 odstotka).

Več si lahko preberete tukaj.