Novice

Slovenija s petodstotno gospodarsko rastjo, inflacija v nebo

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju na letni ravni povečal za pet odstotkov. K gospodarski rasti so največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije. Cene življenjskih potrebščin pa so se novembra na letni ravni zvišale za 4,6 odstotka, kar je najvišja stopnja inflacije po oktobru 2008, je objavil državni statistični urad.

Slovenija s petodstotno gospodarsko rastjo, inflacija v nebo

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvih devetih mesecih leta za 7,4 odstotka višji kot v istem obdobju lani. V tretjem četrtletju letos je bil za 4,8 odstotka višji kot v tretjem četrtletju lani in za 1,3 odstotka višji kot v drugem četrtletju letos, so sporočili s statističnega urada.

Tudi v tretjem četrtletju letos so k rasti BDP – tako kot v drugem – največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije, vpliv salda menjave s tujino pa je bil negativen.

Poraba gospodinjstev se je močno povečala

Končna potrošnja gospodinjstev se je v tretjem četrtletju letos povečala za 9,3 odstotka. Izdatki gospodinjstev so se povečali pri vseh vrstah blaga in storitev, razen pri avtomobilih.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju letos povečale za 9,6 odstotka. Najbolj so se povečale investicije v druge stroje in opremo, za 22,8 odstotka. Sicer pa so se investicije povečale v večino osnovnih sredstev. Povečale so se tudi zaloge; te so k rasti BDP prispevale 3,2 odstotne točke.

Višja tudi uvoz in izvoz

Tudi v tem četrtletju – kot v prejšnjem – se je uvoz povečal izraziteje kot izvoz. Uvoz se je povečal za 19,9 odstotka, izvoz pa za 10,6 odstotka. Povečala sta se tako izvoz kot uvoz blaga in storitev, le da je bila rast storitev precej višja kot rast blaga. Ker je bila stopnja rasti uvoza višja od stopnje rasti izvoza in slabših pogojev menjave, je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tokrat izrazito negativen (za 5,0 odstotne točke).

Več si lahko preberete tukaj.