Novice

Skupina Triglav v prvem četrtletju z rastjo dobička

Skupina Triglav je v prvem četrtletju glede na enako obdobje lani povečala čisti dobiček za 154 odstotkov na 36,6 milijona evrov, skupni obseg poslovanja pa je ohranila na lanski ravni; dosegel je 488,7 milijona evrov. Skupina je uspešno premostila izpad premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, je danes objavila zavarovalnica.

Skupina Triglav v prvem četrtletju z rastjo dobička

Dobiček skupine pred obdavčitvijo je v prvih treh mesecih letos dosegel 43,3 milijona evrov, kar je 153 odstotkov več kot v enakem obdobju 2023, skupni obseg poslovanja, ki zajema vse obračunane premije in druge prihodke, pa torej 488,7 milijona evrov oz. odstotek manj kot v enakem obdobju lani.

Obračunana kosmata zavarovalna premija se je v obravnavanem obdobju ustavila pri 448,7 milijona evrov, s čimer se je v letni primerjavi znižala za odstotek, drugi prihodki pa so znašali 40 milijonov evrov, s čimer se na medletni ravni niso spremenili.

Kot so izpostavili v Triglavu, je skupina v prvem četrtletju uspešno premostila izpad premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji - glede na enako obdobje lani je na slovenskem trgu s tega naslova zbrala deset odstotkov manj celotne zavarovalne premije.

Je pa opazno povečala obsege poslovanja ostalih segmentov, predvsem segmenta premoženje (za 12 odstotkov), rast pa je dosegla tako na trgih regije Adria (za 14 odstotkov) kot v širšem mednarodnem okolju (za 19 odstotkov), so pojasnili.

Z vidika geografske strukture zavarovalne premije je skupina na slovenskem zavarovalnem trgu zbrala 58,6 odstotka celotne zavarovalne premije (v lanskem trimesečju 64,7 odstotka), na preostalih trgih regije Adria 19,9 odstotka (v lanskem trimesečju 17,5 odstotka), delež mednarodnega zavarovanja in pozavarovanja pa se je medletno povečal za 3,7 odstotne točke na 21,5 odstotka.

Skupna sredstva v upravljanju skupine so ob koncu prvega trimesečja znašala 5,2 milijarde evrov in so bila šest odstotkov višja kot konec leta 2023.

Bilančna vsota skupine se je glede na konec lanskega leta za dva odstotka na 4,2 milijarde evrov, celotna vrednost kapitala pa za štiri odstotke na 929,8 milijona evrov.

Več si lahko preberete tukaj.