Novice

Skupina NLB ob 120 milijonih evrov dobička izboljšala obete za letos

Skupina NLB je v prvem četrtletju dosegla 120,1 milijona evrov dobička po davkih. To je 46 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ki ga je zaznamoval prevzem slovenske Sberbank, in 74 odstotkov več od predhodnega četrtletja. "Rezultat nakazuje na dobro osnovo in vodi v izboljšanje obetov za letos," so zapisali v NLB.

Skupina NLB ob 120 milijonih evrov dobička izboljšala obete za letos

Skupina je v prvem četrtletju dosegla 241,9 milijona evrov čistih prihodkov ali 47 odstotkov več kot v enakem obdobju lani ter tri odstotke več v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani. Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami se je povečal za 101 odstotek v primerjavi z enakim obdobjem lani in za 16 odstotkov v primerjavi s predhodnim četrtletjem ter dosegel 124,8 milijona evrov, so danes sporočili iz NLB.

Rast čistih obrestnih prihodkov

Čisti obrestni prihodki so se v medletni primerjavi povečali za 66 odstotkov na 179 milijonov evrov. Rast je po njihovem mnenju spodbudila zdrava kombinacija povečanja marže in rasti posojil. Čisti neobrestni prihodki so se povečali za deset odstotkov na 63 milijonov evrov. V primerjavi s predhodnim četrtletjem so upadli za četrtino, na kar je vplival obračun enkratnih odhodkov za regulatorne stroške v NLB in N banki oz. nekdanji Sberbank Slovenija.

K čistim neobrestnim prihodkom so prihodki iz čistih opravnin prispevali 66,1 milijona evrov. Umiritev stopenj rasti iz čistih opravnin so v banki pojasnili z odpravo nadomestil za visoka stanja po normalizaciji monetarnih politik centralnih bank, medtem ko četrtletna dinamika odraža dejstvo, da je zadnje četrtletje leta običajno zelo močno zaradi prazničnih nakupov.

Več stroškov povezanih z inflacijo

Stroški so se povečali za 14 odstotkov na 117,1 milijona evrov in so v veliki meri povezani z inflacijo in procesom integracije N banke, pri čemer so bili stroški lani le delno vključeni v skupne stroške. Ob nevtralizaciji tega bi bila rast stroškov osemodstotna. Oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja so bile neto sproščene v višini 18,4 milijona evrov. Druge oslabitve in rezervacije so bile neto oblikovane v višini šest milijonov evrov.

Povečanje bruto posojil

Bruto posojila strankam so se povečala za osem odstotkov ali 1,02 milijarde evrov, od tega 608,6 milijona evrov prebivalstvu zaradi po njihovih navedbah rekordno visoke nove prodaje stanovanjskih posojil v drugem in tretjem četrtletju leta 2022. Prodaja letos kljub umirjanju ostaja močna z več kot 180 milijoni evrov novih stanovanjskih posojil, skoraj 300 milijoni evrov novih potrošniških posojil in blizu 600 milijonov evrov novih posojil podjetjem.

Kapitalski položaj je bil nad vsemi regulatornimi zahtevami, likvidnostni položaj je ostal zelo trden, so zatrdili. Najbolj pomembne in stabilen vir financiranja ostajajo depoziti. Depozitna baza je v medletni primerjavi narasla za 1,21 milijarde evrov, od tega so 854,4 milijona evrov prispevale fizične osebe. Banka je ohranila 27,7-odstotni tržni delež pri depozitih strank ter razmerje med posojili in depoziti pri 55,6 odstotka. Razmerje med posojili in depoziti je na ravni skupine znašalo 66,6 odstotka.

"Skupina je v prvem četrtletju poslovala dobro, pri čemer je velik poudarek namenila upravljanju tveganj," so ocenili in dodali, da so na tej podlagi izboljšali celoletno napoved. Predvidoma naj bi redni prihodek znašal okrog milijardo evrov, kar je sto milijonov evrov več. Napoved za donosnost lastniškega kapitala je skupina izboljšala z 11 nad 14 odstotkov, normalizirana donosnost lastniškega kapitala pa naj bi predvidoma zrasla s 14 nad 18 odstotkov.Po oceni predsednika nadzornega sveta NLB Primoža Karpeta se Skupina NLB na različne krize odziva z vztrajnostjo, ki se kaže tako z inoviranjem na področju digitalnih rešitev in produktov kot na področju procesov v zaledju in podpornih službah. "Nadzorni svet je zato zadovoljen z rezultati in popolnoma zaupa v prihodnji uspeh NLB in Skupine NLB," je, kot so ga povzeli v NLB, dejal Karpe.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je prav tako izrazil zadovoljstvo z rezultati. Izpostavil je vlogo, ki so jo z zagotavljanjem storitev ter stabilnosti prebivalstvu in podjetjem na vseh trgih odigrale bančne članice Skupine NLB, ter napovedal regionalno donacijo v višini 1,35 milijona evrov, katerih prejemnike na njihovih trgih bodo izbrali v prihodnjih tednih.Več si lahko preberete tukaj.

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023