Novice

Septembra najmanj brezposelnih v zgodovini Slovenije

Konec septembra je bilo pri Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 52.043 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot avgusta in 21,3 odstotka manj kot septembra lani ter hkrati najmanj v samostojni Sloveniji. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih okoli 57.900 oseb oz. četrtino manj kot v enakem obdobju lani.

Septembra najmanj brezposelnih v zgodovini Slovenije

Septembra se je na novo prijavilo 4962 oseb, 25,6 odstotka več kot avgusta in 7,5 odstotka več kot septembra lani.

Med novoprijavljenimi je bilo največ brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 2326 oz. 21,2 odstotka več kot avgusta in 0,8 odstotka manj kot septembra lani. Sledili so iskalci prve zaposlitve (786 oz. 131,9 odstotka več kot avgusta in 20,6 odstotka več kot septembra lani) ter presežni delavci in stečajniki (597 oz. 5,2 odstotka manj kot avgusta in 9,3 odstotka več kot septembra lani).

Zavod je iz evidence odjavil 6854 oseb, od katerih se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 4567, kar je 98,4 odstotka več kot avgusta in 20 odstotkov manj kot septembra lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, učiteljev razrednega pouka, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, delavcev za pomoč pri pouku ter skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo.

Kje se je brezposelnost najbolj zmanjšala?

Septembra se je brezposelnost na mesečni ravni zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v Trbovljah (-5,6 odstotka), Novi Gorici (-5,3 odstotka), Mariboru (-5,0 odstotka) in na Ptuju (-4,4 odstotka). Na letni ravni je brezposelnost najbolj upadla v službah Ptuj (-28,5 odstotka) in Kranj (-25,5 odstotka), najmanj v službah Novo mesto (-10,4 odstotka) in Velenje (-13,3 odstotka).

Delodajalci, največ jih je bilo iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so septembra zavodu sporočili 15.122 prostih delovnih mest, 14,1 odstotka manj kot avgusta in 2,5 odstotka manj kot septembra lani. Največ prostih delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in pri visokih gradnjah, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike ter za prodajalce.

V prvih devetih mesecih je bilo pri zavodu v povprečju registriranih 57.918 oz. 24,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

V tem času se je na novo prijavilo 42.826 brezposelnih, 4,5 odstotka manj kot v prvem devetmesečju lani. Največ se jih je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (22.309 oz. 8,7 odstotka manj). Sledili so presežni delavci in stečajniki (6855 oz. 20,3 odstotka manj) ter iskalci prve zaposlitve (3662 oz. 4,7 odstotka več).

Iz evidence se je odjavilo skupaj 56.752 oseb, od teh 36.698 zaradi zaposlitve, kar je 25,9 odstotka manj kot v prvem devetmesečju leta 2021.

Delodajalci so od začetka januarja do konca septembra zavodu sporočili 134.708 prostih delovnih mest oz. 15,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Več si lahko preberete tukaj.