Novice

Še naprej subvencije za hitrejši vstop mladih na trg dela

Z objavo novega javnega povabila se brez prekinitve nadaljuje možnost, da delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let, ki so prijavljeni v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje. Delovno razmerje je za nedoločen čas.

Še naprej subvencije za hitrejši vstop mladih na trg dela

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na Portalu za delodajalce.

Na tokratnem javnem povabilu je na voljo 23,7 milijona EUR. Načrtovana je vključitev okvirno 3.350 brezposelnih mladih iz vse Slovenije. Sredstva zagotavlja Evropska unija iz instrumenta nextGenerationEU. 

Subvencija se izplačuje 18 mesecev in znaša:

  • od 300 EUR do 420 EUR za vsak mesec vaše zaposlitve s polnim delovnim časom ali 
     
  • sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas pri zaposlitvi osebe v skladu z ustrezno odločbo.

Mesečni znesek subvencije se zviša za 70 EUR, če vas delodajalci vključijo v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delodajalci morajo zagotoviti:

  • izkušenega mentorja, ki vas spremlja med subvencionirano zaposlitvijo,
  • usposabljanje ali izobraževanje za vas in vašega mentorja. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc. 

Z vključitvijo v program za hitrejši vstop mladih na trg dela pridobite trajnejšo obliko redne zaposlitve, skupaj s praktičnim znanjem, delovnimi izkušnjami, mesečno plačo in drugimi prejemki iz delovnega razmerja.

Več preberite tukaj.