Novice

Še eno uspešno leto za sektor IKT

V letu 2022 so podjetja v sektorju IKT ustvarila za okoli 742 milijonov EUR več čistega dobička in za 216 milijonov EUR več dodane vrednosti.

Še eno uspešno leto za sektor IKT

Za uspešno digitalizacijo družbe in gospodarstva je ključen razvit sektor IKT, ki s proizvodnjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in nudenjem storitev IKT zagotavlja ustrezno infrastrukturo. V letu 2022 je sektor IKT:

  • sestavljalo 10.197 aktivnih podjetij (7 % več kot leto prej),
  • ustvaril za 5.799 milijonov EUR čistega prihodka (15 % več) in
  • za 2.249 milijonov EUR dodane vrednosti (11 % več) ter
  • imel 34.670 zaposlenih in samozaposlenih (6 % več).

Več kot 10.000 aktivnih podjetij v sektorju IKT

Sektor IKT je sestavljalo 10.197 aktivnih podjetij. To je bilo 7 % ali 651 podjetij več kot v 2021. Podjetij v tem sektorju je iz leta v leto več. V 2021 se je njihovo število povečalo za 5 % in v 2020 za 3 %.

Podjetja v sektorju IKT so predstavljala 5,3 % vseh aktivnih podjetij, ki so se ukvarjala s pretežno tržnimi aktivnostmi (5,1 % v 2021).

Največ podjetij v sektorju IKT je bilo aktivnih v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti. Lani je njihovo število preseglo 8.000 in se je povečalo za 8 % (v letu 2021 za 6 %). Za 4 % pa je zraslo število podjetij v dejavnosti J63.1 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov (v 2021 za 8 %).

Za tretjino večji čisti prihodek v dejavnosti Popravila in vzdrževanje računalniških in komunikacijskih naprav

Podjetja v sektorju IKT so čisti prihodek povečala za 15 %, na okoli 5.799 milijonov EUR. 87 % tega prihodka so ustvarila podjetja storitvenega sektorja. Čisti prihodek, ustvarjen v storitvenem sektorju IKT, je zrasel za 13 % in presegel 5.000 milijonov EUR (v 2021 za 10 %), v proizvodnem sektorju IKT pa za 30 % (v 2021 za 20 %).

Podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti so ustvarila za 15 % več čistega prihodka oziroma okoli 2.261 milijonov EUR.

Za okoli 868 milijonov EUR oziroma 79 milijonov več kot v 2021 čistega prihodka so ustvarila podjetja v dejavnosti G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter za okoli 57 milijonov EUR čistega prihodka (34 % več) v dejavnosti S95.1 – Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav.

Dodane vrednosti za 216 milijonov EUR več

Podjetja v sektorju IKT so ustvarila za okoli 2.242 milijonov EUR dodane vrednosti oz. za 11 % več kot v 2021.

54 % dodane vrednosti sektorja IKT so ustvarila podjetja v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, okoli 1.200 milijonov EUR ali 15 % več kot v 2021.

Podjetja v dejavnosti 61 – J61 Telekomunikacijske dejavnosti pa so ustvarila za okoli 600 milijonov EUR dodane vrednost oz. 18 % več kot 2021, ko so jo povečala za 4 %.

Dodana vrednost podjetij v sektorju IKT na zaposlenega in samozaposlenega je znašala 64.667 EUR oz. za 4 % več kot leto prej (61.987 EUR).

Več kot 30.000 zaposlenih in samozaposlenih v storitvenem sektorju IKT

V sektorju IKT je opravljalo delo 34.670 zaposlenih in samozaposlenih ali za 6 % več kot leto prej. V proizvodnem sektorju se je njihovo število povečalo za 4 % in v storitvenem za 6 %.

V storitvenem sektorju IKT se je število zaposlenih in samozaposlenih dvignilo na 30.315, kar je predstavljalo 87 % vseh zaposlenih in samozaposlenih v sektorju IKT. Njihovo število je najbolj zraslo v dejavnosti G46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (za 13 %), medtem ko je v dejavnosti J61 – Telekomunikacijske dejavnosti ostalo skoraj nespremenjeno.

Sektor IKT je za plače namenil okoli 1.004 milijone EUR oziroma na letni ravni za 12 % več. 59 % teh sredstev je bilo namenjenih za plače v dejavnosti J62 – Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti.