Novice

Še eno slovensko energetsko podjetje ob rekordnih prihodkih ustvarilo izgubo

Skupina Petrol je po preliminarni nerevidirani oceni lani ustvarila rekordnih 9,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 56 odstotkov nad načrtom. Predlani so ti znašali nekaj manj kot pet milijard evrov. Za leto 2022 je skupina načrtovala 158,3 milijona evrov čistega dobička, na koncu je imela 12,1 milijona evrov izgube.

Še eno slovensko energetsko podjetje ob rekordnih prihodkih ustvarilo izgubo

"Ocenjena odstopanja so posledica zaostrenih pogojev poslovanja ob nadaljevanju energetske krize in državnih ukrepov za blažitev njenih posledic," so zapisali v današnji objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Na poslovanje in s tem na doseganje načrta je izrazito vplivala regulacija cen goriv, električne energije in zemeljskega plina na trgih, kjer skupina posluje. Pomemben negativen vpliv je imelo tudi poslovanje Geoplina, ki je bil zaradi vojne v Ukrajini izpostavljen nedobavam ruskega zemeljskega plina in visoki volatilnosti cen zemeljskega plina, so pojasnili.

13-odstotna rast prodaje

Na rast prihodkov sta poleg višjih nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi z nizkimi cenami spodbujena povečana količinska prodaja goriv in derivatov ter priključitev družbe Crodux derivati dva v skupino.

Skupina Petrol je lani prodala 4,2 milijona ton goriv in derivatov, kar je 13 odstotkov več, kot je bilo načrtovano. Zaradi visokih nabavnih cen vseh energentov ter vpliva regulacije cen goriv in drugih energentov se povečanje ni odrazilo v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu. Ta je znašal 372,5 milijona evrov oz. 58 odstotkov načrtovanega.

EBITDA dosegel tretjino načrtov

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je dosegel 95,9 milijona evrov, kar je 32 odstotkov načrta. Največji negativni vpliv na to je imela regulacija pogonskih goriv na vseh trgih, katere učinek je po ocenah znašal 180,1 milijona evrov.

Za leto 2022 je skupina načrtovala čisti dobiček v višini 158,3 milijona evrov. Po ocenah je imela 12,1 milijona evrov izgube.

Več si lahko preberete tukaj.