Novice

Prihodek od prodaje storitev se je v juliju 2021 glede na junij 2021

Prihodek od prodaje storitev se je v juliju 2021 glede na junij 2021 – po zvišanju prihodka v tem mesecu – znižal, in sicer za 3,4 %.

Prihodek od prodaje storitev se je v juliju 2021 glede na junij 2021

Prihodek od prodaje storitev v juliju 2021 nižji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev se je v juliju 2021 glede na junij 2021 – po zvišanju prihodka v tem mesecu – znižal, in sicer za 3,4 %. Izraziteje se je znižal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 5,7 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 5,6 %), nižji je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,7 %). V dejavnosti promet in skladiščenje je ostal na enaki ravni kot v prejšnjem mesecu, višji kot v juniju 2021 pa je bil v gostinstvu (za 21,1 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,3 %).

Prihodek od prodaje storitev v juliju 2021 na letni ravni višji

Prihodek od prodaje storitev je bil v juliju 2021 za 12,7 % višji kot v juliju 2020 in na približno taki ravni kot v istem obdobju pred epidemijo covida-19 (glede na julij 2019 je bil višji za 0,3 %). K rasti prihodka od prodaje storitev na letni ravni so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami, za 32,1 %. V drugih raznovrstnih  poslovnih dejavnostih je bil višji za 18,2 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 17,3 %, v gostinstvu za 15,0 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 7,1 % ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 1,9 %.

Več si lahko preberete tukaj.