Novice

Povprečna plača nekoliko nižja od plače za junij

Povprečna plača za julij je v bruto znesku znašala 2.202,08 EUR, v neto znesku pa 1.428,46 EUR. Od plače za junij je bila nižja, in sicer nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,4 %.

Povprečna plača nekoliko nižja od plače za junij

Povprečna plača za julij 2023 je znašala 2.202,08 EUR bruto oz. 1.428,46 EUR neto. Od plače za mesec prej je bila tako v bruto kot v neto znesku nekoliko nižja (nominalno za 0,2 % oz. realno za 0,4 %).

V primerjavi s plačo za julij prejšnjega leta pa je bila višja nominalno (v bruto znesku za 10,0 %, v neto znesku za 9,5 %) in realno (v bruto znesku za 3,7 %, v neto znesku za 3,2 %).

Plača nekoliko nižja le v zasebnem sektorju

V primerjavi s plačo za junij se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 0,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 1,1 %), v zasebnem sektorju pa znižala za 0,5 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.186,85 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.577,92 EUR).

V primerjavi s plačo za junij se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 4,8 %), najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 13,6 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil).

Več lahko preberete tukaj.

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023