Novice

Polovica 16-74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

V 2021 je imela petina 16–74-letnikov zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 14 %, delež je bil najvišji med 65–74-letniki (45 %).

Polovica 16-74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

Evropska komisija si je v digitalnem kompasu postavila cilj, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 % 16–74-letnikov vsaj osnovne digitalne veščine. To jim bo omogočilo samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij pri učenju, delu in sodelovanju v družbi.

V letu 2021 je imela v Sloveniji najmanj osnovne digitalne veščine polovica prebivalcev, starih 16–74 let (v EU-27: 54 %). Z 63 % je bil ta delež najvišji med 16–24-letniki in z 19 % najnižji med 65–74-letniki.

Zelo dobro razvite digitalne veščine ima petina

Zelo dobre razvite digitalne veščine je imelo 20 % oseb, osnovne 30 %, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne digitalne veščine. Brez digitalnih veščin je bilo 14 % oseb.

Delež oseb brez digitalnih veščin je bil največji v starostni skupini 65–74 let, znašal je 45 %, kar je nad povprečjem EU-27 (41 %).

Med zaposlenimi in brezposelnimi prevladujejo tisti z osnovnimi digitalnimi veščinami

Med zaposlenimi osebami jih je imelo več kot tretjina (34 %) osnovne digitalne veščine (v EU-27: 31 %) in manj kot četrtina (24 %) zelo dobro razvite digitalne veščine (v EU-27: 32 %). Brez teh veščin je bilo 6 % zaposlenih, kar je enako povprečju EU-27.

Med brezposelnimi jih digitalnih veščin ni imelo 13 %, kar je bilo pod povprečjem EU-27 (16 %). Po drugi strani je bil pod povprečjem tudi delež brezposelnih z zelo dobro razvitimi digitalnimi veščinami, znašal je 17 % (v EU-27: 22 %).

Obvladanje posameznih skupin digitalnih veščin

Skoraj tri četrtine z zelo dobro razvitimi veščinami za informacijsko in podatkovno pismenost

Veščine za informacijsko in podatkovno pismenost je imelo 85 % oseb (v EU-27: 80 %); 74 % jih je imelo zelo dobro razvite (v EU-27: 68 %), 11 % pa osnovne (v EU-27: 12 %). 15 % jih je bilo brez teh veščin (v EU-27: 20 %). V tej skupini veščin Slovenija presega povprečje EU-27.

Pri obvladanju digitalnih veščin za komunikacijo in sodelovanje v povprečju EU-27

86 % oseb (v EU-27: 86 %) je imelo veščine za komunikacijo in sodelovanje, in sicer jih je 76 % te obvladovalo zelo dobro (v EU-27: 77 %), 10 % pa na osnovni ravni (v EU-27: 9 %). 14 % oseb ni imelo veščin za komunikacijo in sodelovanje, kar je enako povprečju EU-27.

Več kot tretjina brez veščin za ustvarjanje digitalnih vsebin

Za ustvarjanje digitalne vsebine je bilo veščih 66 % oseb, kar je enako povprečju EU-27; 40 % jih je imelo te veščine razvite zelo dobro (v EU-27: 45 %), 26 % pa na osnovni ravni (v EU-27: 21 %). 34 % ni imelo tovrstnih veščin, kar je prav tako enako povprečju EU-27.

Pri obvladanju veščin za varno uporabo IKT in zaščito podatkov pod povprečjem EU-27

59 % oseb je imelo veščine za varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in zaščito podatkov (v EU-27: 68 %); 28 % zelo dobro razvite (v EU-27: 44 %), 30 % pa osnovne (v EU-27: 24 %). 41 % jih je bilo brez veščin za varno uporabo IKT in zaščito podatkov, kar je višje od povprečja EU-27 (v EU-27: 32 %).

Štiri petine oseb z digitalnimi veščinami za reševanje problemov

Digitalne veščine za reševanje problemov je imelo 81 % oseb (v EU-27: 79 %); 53 % zelo dobro razvite, 27 % pa osnovne. 19 % jih je bilo brez teh digitalnih veščin (v EU-27: 21 %).

Več si lahko preberete tukaj.