Novice

Občina Vodice išče zasebnega partnerja za izgradnjo Kopitarjevega centra

Občina Vodice je objavila javni razpis za javno – zasebno partnerstvo za projekt Kopitarjev center, ki je namenjen ureditvi novega občinskega središča.

Občina Vodice išče zasebnega partnerja za izgradnjo Kopitarjevega centra

Občina Vodice je objavila javni razpis za javno – zasebno partnerstvo za projekt Kopitarjev center, ki je namenjen ureditvi novega občinskega središča. Na območju površine ca. 12.000 m2 je predvidena ureditev prometnih in zunanjih površin ter novega objekta, ki bo predstavljal novo poslovno, upravno in kulturno središče občine. Objekt Kopitarjevega centra v skupni površini 7.500 m2 bo namenjen poslovni, upravni, kulturni in zdravstveni dejavnosti. V objektu se 60 % površin nanaša na zasebni program (trgovine, gostinski prostori, pošta, lekarna, pisarne, storitvene dejavnosti, zdravstvene dejavnosti in znanstveno-raziskovalne dejavnosti), v preostalem delu objekta pa je predviden javni oziroma občinski program (upravni del, večnamenska kulturna dvorana, knjižnica, center za starejše, mladinski center, društveni prostori, spominska soba), ki zaseda 40 % površin. V novem občinskem središču bo zagotovljenih 164 parkirišč, v sklopu zunanje ureditve pa bosta urejena Kopitarjev trg in Trg pod lipami.

Javni razpis je objavljen na povezavi https://srediscevodice.si/. Rok za oddajo ponudb je 12.10.2021 do 13. ure.

Več informacij o projektu in načinu njegove izvedbe je dostopnih na spletni strani projekta, na povezavi https://srediscevodice.si/, in v času uradnih ur občinske uprave Občine Vodice, na telefonski številki 01/833-26-10.

Informacije in navodila za prijavo na javni razpis so objavljena v razpisni dokumentaciji. VSE ZAINTERESIRANE PARTNERJE VABIMO K ODDAJI PONUDBE.

 

 

Petrol omilil ukrepe
16. september, 2021