Novice

Mesečno število registracij in stečajev je naraslo

Na mesečni ravni je bilo v marcu več registracij in stečajev pravnih enot, na četrtletni pa manj. V prvih treh mesecih leta 2022 se je število stečajev najizraziteje povečalo v informacijsko-komunikacijski dejavnosti in gradbeništvu, v slednjem pa je bilo hkrati tudi največ registracij.

Mesečno število registracij in stečajev je naraslo

Število registracij na mesečni ravni nekoliko višje, na četrtletni pa nižje

Marca je bilo registracij na vseh ravneh več (v primerjavi s: prejšnjim mesecem za 3,2 %, prejšnjim marcem za 23,8 % in povprečjem 2015 za 12,9 %).

Po drugi strani je bilo v 1. četrtletju 2022 število registracij glede na zadnje četrtletje prejšnjega leta nižje v vseh dejavnostih razen gradbeništva, v tem je bilo za 6 % višje. Najizraziteje se je zmanjšalo v dejavnosti promet in skladiščenje (za 8,2 %), v gostinstvu (za 7,3 %) ter izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, kulturi in drugih storitvah (za 7,1 %).

V primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta je bilo registracij v skoraj vseh dejavnostih več; edina izjema je bila dejavnost trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, v tej jih je bilo za 17,8 % manj. Najizraziteje se je njihovo število povečalo v gostinstvu (za 124,6 %).

Prav tako je bilo število registracij nad povprečjem leta 2015 v zadnjih štirih četrtletjih.

Tudi število stečajev mesečno višje, četrtletno pa nižje

Stečajev je bilo marca na vseh ravneh več (v primerjavi s: prejšnjim mesecem za 59,7 %, prejšnjim marcem za 15,5 % in povprečjem 2015 za 10,8 %).

Skupno pa se je v 1. četrtletju 2022 število stečajev v vseh časovnih primerjavah znižalo. Četrtletno se je število najizraziteje zmanjšalo v dejavnosti industrije (za 30,3 %), povečalo pa v informacijsko-komunikacijski dejavnosti (za 20 %) in gradbeništvu (za 12,8 %).

V primerjavi z istim četrtletjem 2021 je bil porast največji v dejavnostih promet in skladiščenje (za 150 %) ter izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve (za 85,7 %).

Glede na povprečje 2015 je bilo število stečajev v zadnjih petih četrtletjih pod tem povprečjem, in sicer jih je bilo v opazovanem četrtletju za 9,5 % manj.

Vir: SURS

Več si lahko preberete tukaj.