Novice

Krka v devetmesečju z višjimi prihodki, nižjim čistim dobičkom

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,34 milijarde evrov prihodkov do prodaje, kar je osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa je bil nižji za 22 odstotkov, znašal je 235,6 milijona evrov, je Krka danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Krka v devetmesečju z višjimi prihodki, nižjim čistim dobičkom

Skupina je na tujih trgih ustvarila za 1,25 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Prodajo je povečala v vseh prodajnih regijah in na večini trgov.

V vzhodni Evropi so prihodki od prodaje narasli za pet odstotkov na 434 milijonov evrov, od tega so se v Rusiji, na največjem Krkinem posamičnem trgu, povečali za tri odstotke na 260 milijonov evrov. V Ukrajini so upadli za sedem odstotkov na 55,8 milijona evrov.

V srednji Evropi so bili prihodki od prodaje večji za devet odstotkov, znašali so 305 milijonov evrov. Na Krkinem največjem trgu te regije, na Poljskem, so se povečali za šest odstotkov na 136,6 milijona evrov. V zahodni Evropi so prihodki porasli za deset odstotkov na 266,4 milijona evrov, v jugovzhodni Evropi za osem odstotkov na 187,2 milijona evrov, na čezmorskih trgih pa za 13 odstotkov na 55,5 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine je znašal 320,3 milijona evrov, 37 odstotkov več kot v lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je bil s 398,2 milijona evrov za 27 odstotkov večji.

Spet so na poslovanje močno vplivale tečajne razlike

Skupina je ustvarila negativen neto finančni izid v višini 33,7 milijona evrov, od tega je bilo za 41 milijonov evrov neto negativnih tečajnih razlik. Neto finančni izid skupine je bil za 156,1 milijona evrov slabši kot v enakem lanskem obdobju, kar je po pojasnilih Krke predvsem posledica izrazite krepitve rublja v lanskem obdobju. Dobiček skupine pred davkom je znašal 286,6 milijona evrov in je bil za 20 odstotkov manjši kot v enakem lanskem obdobju.

Družba Krka je prihodke od prodaje povečala za tri odstotke na 1,25 milijarde evrov. EBIT se je znižal za 16 odstotkov na 252,8 milijona evrov, EBITDA za 14 odstotkov na 312,5 milijona evrov. Čisti dobiček je znašal 212,1 milijona evrov, 40 odstotkov manj kot v lanskih prvih devetih mesecih.

Več si lahko preberete tukaj.

Skrita pot vaše kozmetike
13. marec, 2024